DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Doc. Ing. Jozef Dvonč Csc.

Nestraníci
19 3 1 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jozef Dvonč

Nestraníci

Mesto prijalo spústu opatrení, kde vychádza podnikateľom v ústrety - zadarmo terasy v podstate počas celého roka.

Nitra: komunálne voľby - 26.10.2018
Zavádzajúce

O odpustení dane za užívanie verejného priestranstva pod terasami na pešej zóne v Nitre informovali médiá v júni 2015. Zachované ostali administratívne poplatky za vydanie povolenia na užívanie miestnej komunikácie. Oslobodenie od platenia dane schválili mestskí poslanci opätovne i v roku 2016. V ap...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Investori ohlasujú 1 800 nových bytov.

Nitra: komunálne voľby - 26.10.2018
Pravda

Na základe "Správy o vybraných investičných zámeroch v lokalite centrálnejmestskej zóny a evidovaných zámeroch bytovej výstavby na území mesta Nitra" zverejnenej v októbri 2017 by v Nitre malo pribudnúť 1 825 bytových jednotiek, pričom 1 757 by mali postaviť súkromní investori a 68 nájomných bytov b...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Ten obrovský pokles obyvateľov to spôsobujú aj satelity, kde ľudia vlastne prichádzajú do Nitry, spôsobujú nám tu značné problémy, ale bývajú na okraji možno päť kilometrov, a to je Cabaj (Cabaj - Čápor, pozn.), Golianovo...Lapáš (Malý a Veľký Lapáš, pozn.).

Nitra: komunálne voľby - 26.10.2018
Pravda

Počet obyvateľov Nitry začal dlhodobo klesať už v 90-tych rokoch minulého storočia. K 31. decembru 2017 registrovala Nitra 77 048 obyvateľov, pričom rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných (migračné saldo) predstavoval -388 obyvateľov. Naopak, spomínané obce Cabaj - Čápor, Golianovo, Mal...

Jozef Dvonč

Nestraníci

V Nitre a okrese Nitra poklesla nezamestnanosť od decembra 2016 z 5,22 na 2,48 percenta

Nitra: komunálne voľby - 26.10.2018
Pravda

Podľa informácií Ústredia práce je pravdou, že nezamestnanosť v okrese Nitra (keďže miera nezamestnanosti sa meria podľa príslušných okresov, pozn.) poklesla zo spomínaných 5,22 % (december 2016) na súčasných 2,48 % (september 2018). Výrok hodnotíme ako pravdivý.Nezamestnanosť v decembri roku 2016 b...

Jozef Dvonč

Nestraníci

My sme predložili materiál o riešení spoločenských problémov (v mestskej časti Dražovce) ...

Nitra: komunálne voľby - 26.10.2018
Pravda

Jozef Dvonč predložil dňa 4. septembra 2018 materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktorým je petícia za riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Nitra - Dražovce. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Petíciu podpísalo 1000 občanov a prerokovaná bola 13. septembra 2018...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Sme hodnotení ako mesto s najväčším potenciálom rastu medzi desiatimi európskymi mestami tohto rangu a ako jediné mesto na Slovensku.

Nitra: komunálne voľby - 26.10.2018
Pravda

Pri overovaní sme hodnotili, či sa Nitra v takomto rebríčku nachádza, nie na ktorej pozícii sa umiestnila. Nitra sa skutočne ako jediné slovenské mesto umiestnila v hodnotení "fDI European Cities and Regions of the future 2018/19", a to konkrétne na desiatom mieste, v kategórii "malé a mikro-mestá"....

Jozef Dvonč

Nestraníci

Mesto vybudovalo 11 multifunkčných ihrísk, sú v každej mestskej časti.

Nitra - komunálne volby 2014 - 07.11.2014
Pravda

Podľa správy agentúry TASR z júna 2011 bolo v Nitre v rokoch 2009 a 2010 vybudovaných 15 multifunkčných ihrísk. Správa tento počet označuje za nadmerný a sám Jozef Dvonč sa vyjadril, že výstavba toľkých multifunkčných ihrísk je pre mesto problém. ...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Nestaviame byty 2 mesiace pred voľbami, to bolo rozhodnutie vrátiť si späť majetok mesta a prebudovať to, s tým, že sa tam vybudovala aj kapacita pre dôchodcov.

Nitra - komunálne volby 2014 - 07.11.2014
Pravda

Mestská samospráva sa na začiatku roku 2014 rozhodla predčasne ukončiť zmluvu so súkromným podnikateľom, ktorý prevádzkoval bývalý hotel Olympia a prebudovať hotel na bytový dom pre mladé rodiny. V už zrekonštruovanom dome je okrem nájomných bytov aj stravovacie zariadenie a denn...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Bývanie pre mladých, Olympia, 56 bytov, 49 jednoizbových, 7 dvojizbových, odovzdaných 1. novembra, alebo teda v polovičke októbra tohto roka.

Nitra - komunálne volby 2014 - 07.11.2014
Pravda

Bývalý hotel Olympia nechala radnica v priebehu leta prestavať na bytový dom určený pre mladé rodiny. Do konca júla mohli ľudia do 34 rokov podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Bytový dom má poskytnúť 63 nájomných bytov, z toho 56 jednoizbových a 7 garzóniek. (.pdf, s. 3) Prv...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Poskytujeme všetky služby, ktoré musíme zo zákona poskytovať, to znamená pobytové, ambulantné, terénne. Funguje zariadenie Zobor, 160 klientov, fungujú aj niektorí neverejní poskytovatelia, ako diecézna charita evanjelická, angažuje sa tretí sektor.

Nitra - komunálne volby 2014 - 07.11.2014
Pravda

Mesto Nitra poskytuje pobytové, ambulantné i terénne sociálne služby v súlade so zákonom. Medzi takýchto poskytovateľov patrí i príspevková organizácia Nitry, pod názvom ZOBOR s kapacitou 159 lôžok, a taktiež diecézna charita Nitra a mimovládne neziskové organizácie.1. januára 2014 nadobudol účinnos...

success
error