DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Nitra: komunálne voľby
Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 26. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Nitra. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3.

Marek Hattas


4 1 1 1

Jozef Dvonč

Nestraníci
5 0 1 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Marek Hattas
 • Jozef Dvonč
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jozef Dvonč

Nestraníci

Mesto prijalo spústu opatrení, kde vychádza podnikateľom v ústrety - zadarmo terasy v podstate počas celého roka.

Iné - 27.10.2018
Zavádzajúce

O odpustení dane za užívanie verejného priestranstva pod terasami na pešej zóne v Nitre informovali médiá v júni 2015. Zachované ostali administratívne poplatky za vydanie povolenia na užívanie miestnej komunikácie. Oslobodenie od platenia dane schválili mestskí poslanci opätovne i v roku 2016. V ap...

Marek Hattas

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Nitru od roku 2013 na rok 2023 nehovorí nič o priemyselnom parku (Jaguar Land Rover, pozn.). My tu nemáme žiadnu koncepciu, kde vlastne tí zamestnanci budú bývať.

Iné - 27.10.2018
Pravda

Na svojej oficiálnej webstránke má mesto Nitra zverejnený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Nitry na roky 2015-2023. Tento program je aktualizáciou na programovacie obdobie 2015-2023, ktorá bola vypracovaná samosprávou mesta Nitra a 10. marca 2016 bola schválená mestským ...

Marek Hattas

Projekt z českého Kolína, kde primátor Vít Rakušan s bezpečnostným projektom dosiahol vo svojom meste zmenu takú, že za dva roky im klesla kriminalita o 50 % a trestnoprávna o 75 %.

Iné - 27.10.2018
Pravda

Ide o projekt Bezpečný Kolín spustený v roku 2013 zameraný na prevenciu kriminality. Podľa správy Ministerstva vnútra Českej republiky z mája 2018 sa vďaka projektu podarilo v Kolíne od roku 2014 znížiť kriminalitu o viac ako polovicu (56 %) a majetkovú trestnú činnosť dokonca o 70 %. Počas prv...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Investori ohlasujú 1 800 nových bytov.

Iné - 27.10.2018
Pravda

Na základe "Správy o vybraných investičných zámeroch v lokalite centrálnejmestskej zóny a evidovaných zámeroch bytovej výstavby na území mesta Nitra" zverejnenej v októbri 2017 by v Nitre malo pribudnúť 1 825 bytových jednotiek, pričom 1 757 by mali postaviť súkromní investori a 68 nájomných bytov b...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Ten obrovský pokles obyvateľov to spôsobujú aj satelity, kde ľudia vlastne prichádzajú do Nitry, spôsobujú nám tu značné problémy, ale bývajú na okraji možno päť kilometrov, a to je Cabaj (Cabaj - Čápor, pozn.), Golianovo...Lapáš (Malý a Veľký Lapáš, pozn.).

Iné - 27.10.2018
Pravda

Počet obyvateľov Nitry začal dlhodobo klesať už v 90-tych rokoch minulého storočia. K 31. decembru 2017 registrovala Nitra 77 048 obyvateľov, pričom rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných (migračné saldo) predstavoval -388 obyvateľov. Naopak, spomínané obce Cabaj - Čápor, Golianovo, Mal...

Jozef Dvonč

Nestraníci

V Nitre a okrese Nitra poklesla nezamestnanosť od decembra 2016 z 5,22 na 2,48 percenta

Iné - 27.10.2018
Pravda

Podľa informácií Ústredia práce je pravdou, že nezamestnanosť v okrese Nitra (keďže miera nezamestnanosti sa meria podľa príslušných okresov, pozn.) poklesla zo spomínaných 5,22 % (december 2016) na súčasných 2,48 % (september 2018). Výrok hodnotíme ako pravdivý.Nezamestnanosť v decembri roku 2016 b...

Jozef Dvonč

Nestraníci

My sme predložili materiál o riešení spoločenských problémov (v mestskej časti Dražovce) ...

Iné - 27.10.2018
Pravda

Jozef Dvonč predložil dňa 4. septembra 2018 materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktorým je petícia za riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Nitra - Dražovce. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Petíciu podpísalo 1000 občanov a prerokovaná bola 13. septembra 2018...

Marek Hattas

Máme veľký problém s Drážovcami. Tam ten spoj namiesto toho aby bol efektívnejší a rýchlejší, že by prišiel do centra toho mesta, tak má teraz polhodinovú akokeby motanicu v priemyselnom parku ...

Iné - 27.10.2018
Pravda

Autobusová linka, o ktorej Marek Hattas hovorí je linka číslo 4 na trase Kmeťova - Dražovce a späť. Ak ide linka č. 4 z Dražoviec smerom do centra, zastavuje na šiestich nasledovných zastávkach v Priemyselnom parku: Priemyselný park I, Priemyselný park II, Priemyselný park III, P...

Marek Hattas

Momentálne je tam (mestská časť Klokočina, pozn.) naplánovaná cyklotrasa, ktorá je ale stopnutá.

Iné - 27.10.2018
Nepravda

Výrok sa týka projektu Cyklotrasa KLOKOČINA-BORINA-HOLLÉHO UL.-AS Nitra. Podľa popisuje je cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, "zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celko...

Marek Hattas

Momentálne buspruh sa nachádza iba na Klokočine (mestská časť Nitry, pozn.)...

Iné - 27.10.2018
Pravda

Prvý pruh vyhradený pre autobusy MHD v Nitre bol vytvorený začiatkom októbra 2008 na Hviezdoslavovej triede, ktorá sa nachádza na Klokočine. O ďalších buspruhoch mesto Nitra neinformovalo, môžeme teda vychádzať z toho, že sa jedná o jediný pruh vyhradený pre autobusy. Výrok preto hodnotíme ako pravd...

Marek Hattas

Kedysi sa stavali sídliská s koeficientom 1 bytová jednotka cca. 0,7 miest na parkovanie. Momentálne je ten koeficient 1,2.

Iné - 27.10.2018
Zavádzajúce

Koľko parkovacích miest, respektíve stojísk pripadá na bytovú jednotku sa určuje výpočtom podľa normy STN 73 6110 "Projektovanie miestnych komunikácií". V rovnici je zohľadnený počet odstavných a parkovacích stojísk a 4 premenné hodnoty (súčinitele). Hodnoty 0,7 a 1,2 sú zohľadnené v súčiniteli...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Sme hodnotení ako mesto s najväčším potenciálom rastu medzi desiatimi európskymi mestami tohto rangu a ako jediné mesto na Slovensku.

Iné - 27.10.2018
Pravda

Pri overovaní sme hodnotili, či sa Nitra v takomto rebríčku nachádza, nie na ktorej pozícii sa umiestnila. Nitra sa skutočne ako jediné slovenské mesto umiestnila v hodnotení "fDI European Cities and Regions of the future 2018/19", a to konkrétne na desiatom mieste, v kategórii "malé a mikro-mestá"....

Marek Hattas

Jedno parkovacie miesto stojí 10 až 20-tisíc eur (v parkovacom dome, pozn.).

Iné - 03.11.2018
Neoveriteľné

https://www.jagastore.sk/stavebne-sadzobniky/rozpoctove-ukazovatele-vybranych-stavebnych-objektov/https://reality.etrend.sk/byvanie/ako-zlacnit-bratislavske-byty-o-300-eur-na-stvorec.html12 000 eur, Cena zodpoveda rozpoctovym ukazovatelov stavebnych prac ( ISBN 978-80-970019-2-6 ) viazanych na m3 o...

Jozef Dvonč

Nestraníci

My dostaviame tento rok do stovky, v tomto volebnom období, a plánujeme 300 nájomných bytov.

Iné - 27.10.2018
Neoveriteľné

Jediným súčasným projektom samosprávy vo výstavbe nájomných bytov je prestavba bývalej mestskej ubytovne na Hlbokej ulici, ktorej výsledkom bude 35 nájomných bytov s výmerou do 50 metrov štvorcových. Predpokladaný termín ukončenia prác je stanovený na december 2018.V januári tohto roka poslanci mest...

Marek Hattas

Veľa ciest (v meste Nitra, pozn.) vlastní ešte stále Vyšší územný celok.

Iné - 27.10.2018
Neoveriteľné

Podľa Zákona o pozemných komunikáciách: "Cesty II. triedy a III. triedy (…) sú vo vlastníctve samosprávneho kraja". (Zákon 135/1961 Zb. § 3d-2). Takýchto ciest sa v Nitre podľa Slovenskej správy ciest nachádza 8,9 km (.pdf, s 1). Obce naproti tomu majú vo vlastníctve miestne komunikácie (Zákon ...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Pre budúci rok na základe vládneho uznesenia by sme mali vybudovať kruhový objazd na križovatke Nitra-juh a na ten by sa potom dal ten plánovaný obchvat Krškán ...

Iné - 27.10.2018
Neoveriteľné

Marek Hattas

Kedysi sa stavali sídliská s koeficientom 1 bytová jednotka cca. 0,7 miest na parkovanie.

Iné - 27.10.2018
Neoveriteľné

Marek Hattas

Jedno parkovacie miesto stojí 10 až 20-tisíc eur (v parkovacom dome, pozn.).

Iné - 27.10.2018
Neoveriteľné
success
error