DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Dvonč

Nestraníci

V Nitre a okrese Nitra poklesla nezamestnanosť od decembra 2016 z 5,22 na 2,48 percenta

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Pravda

Podľa informácií Ústredia práce je pravdou, že nezamestnanosť v okrese Nitra (keďže miera nezamestnanosti sa meria podľa príslušných okresov, pozn.) poklesla zo spomínaných 5,22 % (december 2016) na súčasných 2,48 % (september 2018). Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Nezamestnanosť v decembri roku 2016 bola vo výške 5,22 %. Následne, v prvých mesiacoch roka 2017 začal investor Jaguar Land Rover s väčším náborom pracovníkov. Medziročný pokles nezamestnanosti v rokoch 2016 a 2017 dosiahol 2,32 % a v septembri 2018 sa nezamestnanosť pohybovala na úrovni 2,48 %. Od roku 2012, kedy bola nezamestnanosť 10,37 %, môžeme v okrese Nitra evidovať každoročnú klesajúcu tendenciu miery nezamestnanosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2018
success
error