DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Hattas

4 1 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Marek Hattas

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Nitru od roku 2013 na rok 2023 nehovorí nič o priemyselnom parku (Jaguar Land Rover, pozn.). My tu nemáme žiadnu koncepciu, kde vlastne tí zamestnanci budú bývať.

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Pravda

Na svojej oficiálnej webstránke má mesto Nitra zverejnený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Nitry na roky 2015-2023. Tento program je aktualizáciou na programovacie obdobie 2015-2023, ktorá bola vypracovaná samosprávou mesta Nitra a 10. marca 2016 bola schválená mestským ...

Marek Hattas

Projekt z českého Kolína, kde primátor Vít Rakušan s bezpečnostným projektom dosiahol vo svojom meste zmenu takú, že za dva roky im klesla kriminalita o 50 % a trestnoprávna o 75 %.

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Pravda

Ide o projekt Bezpečný Kolín spustený v roku 2013 zameraný na prevenciu kriminality. Podľa správy Ministerstva vnútra Českej republiky z mája 2018 sa vďaka projektu podarilo v Kolíne od roku 2014 znížiť kriminalitu o viac ako polovicu (56 %) a majetkovú trestnú činnosť dokonca o 70 %. Počas prv...

Marek Hattas

Máme veľký problém s Drážovcami. Tam ten spoj namiesto toho aby bol efektívnejší a rýchlejší, že by prišiel do centra toho mesta, tak má teraz polhodinovú akokeby motanicu v priemyselnom parku ...

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Pravda

Autobusová linka, o ktorej Marek Hattas hovorí je linka číslo 4 na trase Kmeťova - Dražovce a späť. Ak ide linka č. 4 z Dražoviec smerom do centra, zastavuje na šiestich nasledovných zastávkach v Priemyselnom parku: Priemyselný park I, Priemyselný park II, Priemyselný park III, P...

Marek Hattas

Momentálne je tam (mestská časť Klokočina, pozn.) naplánovaná cyklotrasa, ktorá je ale stopnutá.

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Nepravda

Výrok sa týka projektu Cyklotrasa KLOKOČINA-BORINA-HOLLÉHO UL.-AS Nitra. Podľa popisuje je cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, "zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celko...

Marek Hattas

Momentálne buspruh sa nachádza iba na Klokočine (mestská časť Nitry, pozn.)...

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Pravda

Prvý pruh vyhradený pre autobusy MHD v Nitre bol vytvorený začiatkom októbra 2008 na Hviezdoslavovej triede, ktorá sa nachádza na Klokočine. O ďalších buspruhoch mesto Nitra neinformovalo, môžeme teda vychádzať z toho, že sa jedná o jediný pruh vyhradený pre autobusy. Výrok preto hodnotíme ako pravd...

Marek Hattas

Kedysi sa stavali sídliská s koeficientom 1 bytová jednotka cca. 0,7 miest na parkovanie. Momentálne je ten koeficient 1,2.

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Zavádzajúce

Koľko parkovacích miest, respektíve stojísk pripadá na bytovú jednotku sa určuje výpočtom podľa normy STN 73 6110 "Projektovanie miestnych komunikácií". V rovnici je zohľadnený počet odstavných a parkovacích stojísk a 4 premenné hodnoty (súčinitele). Hodnoty 0,7 a 1,2 sú zohľadnené v súčiniteli...

Marek Hattas

Veľa ciest (v meste Nitra, pozn.) vlastní ešte stále Vyšší územný celok.

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Neoveriteľné

Podľa Zákona o pozemných komunikáciách: "Cesty II. triedy a III. triedy (…) sú vo vlastníctve samosprávneho kraja". (Zákon 135/1961 Zb. § 3d-2). Takýchto ciest sa v Nitre podľa Slovenskej správy ciest nachádza 8,9 km (.pdf, s 1). Obce naproti tomu majú vo vlastníctve miestne komunikácie (Zákon ...

success
error