DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Hattas

Veľa ciest (v meste Nitra, pozn.) vlastní ešte stále Vyšší územný celok.

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Neoveriteľné

Podľa Zákona o pozemných komunikáciách: "Cesty II. triedy a III. triedy (…) sú vo vlastníctve samosprávneho kraja". (Zákon 135/1961 Zb. § 3d-2). Takýchto ciest sa v Nitre podľa Slovenskej správy ciest nachádza 8,9 km (.pdf, s 1). Obce naproti tomu majú vo vlastníctve miestne komunikácie (Zákon 135/1961 Zb. § 3d-3). Z dostupných informácií však nevieme overiť celkovú dĺžku miestnych komunikácií, a teda tieto číslo porovnať. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2018
success
error