DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Dvonč

Nestraníci

Investori ohlasujú 1 800 nových bytov.

Nitra: komunálne voľby - 27.10.2018
Pravda

Na základe "Správy o vybraných investičných zámeroch v lokalite centrálnej
mestskej zóny a evidovaných zámeroch bytovej výstavby na území mesta Nitra
" zverejnenej v októbri 2017 by v Nitre malo pribudnúť 1 825 bytových jednotiek, pričom 1 757 by mali postaviť súkromní investori a 68 nájomných bytov by malo vybudovať mesto (.pdf, s. 7). Celkovo eviduje radnica 20 zámerov bytovej výstavby. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2018
success
error