DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Dvonč

Nestraníci

Nestaviame byty 2 mesiace pred voľbami, to bolo rozhodnutie vrátiť si späť majetok mesta a prebudovať to, s tým, že sa tam vybudovala aj kapacita pre dôchodcov.

Nitra - komunálne volby 2014 - 08.11.2014
Pravda

Mestská samospráva sa na začiatku roku 2014 rozhodla predčasne ukončiť zmluvu so súkromným podnikateľom, ktorý prevádzkoval bývalý hotel Olympia a prebudovať hotel na bytový dom pre mladé rodiny. V už zrekonštruovanom dome je okrem nájomných bytov aj stravovacie zariadenie a denné centrum pre dôchodcov presunuté z budovy Materskej školy na ulici Okánika. Tento výrok preto považujeme za pravdivý.  

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2014
success
error