DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Nitra - komunálne volby 2014
V Nitre sa v diskusii Martina Strižinca na RTVS stretlo sedem kandidátov na primátora, overovali sme výroky troch z nich. Lepšie povedané, overovali sme najmä výroky súcasného primátora Jozefa Dvonca, kedže ten faktami vo svojich 30-sekundových výstupoch nešetril, v niekolkých prípadoch sa však nevyhol nepravdám. Jeho protikandidát Ján Kovarcík zaváhal najmä pri kritike športu, Dominika Tekeliová kandidujúca za stranu SIET však pocas celej diskusie použila len dva faktické výroky.

Ján Kovarčík

Nestraníci
5 1 1 1

Jozef Dvonč

Nestraníci
14 3 0 2

Dominika Tekeliová

Nestraníci
2 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ján Kovarčík
 • Jozef Dvonč
 • Dominika Tekeliová
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Kovarčík

Nestraníci

Zaujímavú vec povedal dneska (7. 11., pozn.) prezident Francúzska Hollande: Pred 5 rokmi som vám niečo sľúbil a nesplnil som to - už ďalej nebudem kandidovať.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Francúzsky prezident Francois Hollande sa vyjadril, že v najbližších francúzskych prezidentských voľbách v roku 2017 nebude kandidovať, ak sa počas druhej polovice jeho päťročného mandátu nepodarí znížiť nezamestnanosť. Stalo sa tak šiesteho, nie siedmeho novembra vo vysielaní relácie En Direct fran...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Mesto vybudovalo 11 multifunkčných ihrísk, sú v každej mestskej časti.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Podľa správy agentúry TASR z júna 2011 bolo v Nitre v rokoch 2009 a 2010 vybudovaných 15 multifunkčných ihrísk. Správa tento počet označuje za nadmerný a sám Jozef Dvonč sa vyjadril, že výstavba toľkých multifunkčných ihrísk je pre mesto problém. ...

Ján Kovarčík

Nestraníci

Je paradoxom v Nitre, že demografická krivka stúpa, seniori sa dožívajú dlhšieho veku a počet obyvateľov v Nitre klesá.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Ján Kovarčík má pravdu, ak tvrdí, že počet obyvateľov Nitry s každým rokom klesá.Počet obyvateľov Nitry klesá pomalým tempom. Existuje viacero údajov vývoja obyvateľstva v meste Nitra, pričom údaje sa od seba líšia.K 31.decembru 2012 bolo podľa štatistického úradu v Nitre evidovaných 78 607 oby...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Nestaviame byty 2 mesiace pred voľbami, to bolo rozhodnutie vrátiť si späť majetok mesta a prebudovať to, s tým, že sa tam vybudovala aj kapacita pre dôchodcov.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Mestská samospráva sa na začiatku roku 2014 rozhodla predčasne ukončiť zmluvu so súkromným podnikateľom, ktorý prevádzkoval bývalý hotel Olympia a prebudovať hotel na bytový dom pre mladé rodiny. V už zrekonštruovanom dome je okrem nájomných bytov aj stravovacie zariadenie a denn...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Bývanie pre mladých, Olympia, 56 bytov, 49 jednoizbových, 7 dvojizbových, odovzdaných 1. novembra, alebo teda v polovičke októbra tohto roka.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Bývalý hotel Olympia nechala radnica v priebehu leta prestavať na bytový dom určený pre mladé rodiny. Do konca júla mohli ľudia do 34 rokov podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Bytový dom má poskytnúť 63 nájomných bytov, z toho 56 jednoizbových a 7 garzóniek. (.pdf, s. 3) Prv...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Poskytujeme všetky služby, ktoré musíme zo zákona poskytovať, to znamená pobytové, ambulantné, terénne. Funguje zariadenie Zobor, 160 klientov, fungujú aj niektorí neverejní poskytovatelia, ako diecézna charita evanjelická, angažuje sa tretí sektor.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Mesto Nitra poskytuje pobytové, ambulantné i terénne sociálne služby v súlade so zákonom. Medzi takýchto poskytovateľov patrí i príspevková organizácia Nitry, pod názvom ZOBOR s kapacitou 159 lôžok, a taktiež diecézna charita Nitra a mimovládne neziskové organizácie.1. januára 2014 nadobudol účinnos...

Ján Kovarčík

Nestraníci

Tam ma vyrušuje jedna kapitola v príjmoch (rozpočtu mesta, pozn.), kde vysoko prekračujeme príjem pokút.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Rozpočet (.pdf, s. 2) mesta Nitra na rok 2014 predpokladal v príjmoch na pokutách okolo 307 tisíc eur. V roku 2013 bolo na pokutách vybraných 270 tis eur. Podľa plnenia rozpočtu (.pdf, s. 20) v príjme pokút je do 30. júna 2014 naplnený na 48, 6%, čo znamená, že do konca roka je oproti...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Vybavenie internetom a interaktívnymi tabuľami je na každej škôlke zo strany mesta zabezpečené.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Portál Nitralive informuje 6. septembra 2010 o tom, že všetkých 14 mestských základných škôl a 25 škôlok dostalo od mesta interaktívne tabule.Nenašli sme žiadne informácie o vybavení internetom na všetkých materských školách v Nitre....

Jozef Dvonč

Nestraníci

Je to špeciálna jazyková škola, kde sa učia 4 jazyky, a samozrejme mesto nemá na rekonštrukciu tejto budovy. Zastupiteľstvo teda dospelo k takémuto záveru a toto schválilo.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Začiatkom roka 2014 Nitrianske zastupiteľstvo schválilo predaj budovy škôlky, z ktorej sa má stať súkromná jazyková škola. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Predaj budovy Materskej škôlky Javorová sa odsúhlasil na zasadnutí nitrianskeho zastupiteľstva v januári 2014. Spoločnosť Orpheus Production u...

Dominika Tekeliová

Nestraníci

Máme tu pedagogickú školu v Nitre.

Iné - 08.11.2014
Pravda

V Nitre sa skutočne nachádza Pedagogická fakulta (vrámci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre). ...

Ján Kovarčík

Nestraníci

Dopyt po miestach v škôlkach a jasliach je väčší ako je ponuka.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Kapacita materských škôl v Nitre je podľa dostupných zdrojov už niekoľko rokov nedostatočná, dopyt teda skutočne prevyšuje ponuku miest v škôlkach a jasliach.Agentúra TASR v článku z 18. júla 2014 uvádza:"Tento rok z celkového počtu 915 žiadostí o umiestnenie do niektorej z&...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Všetky deti od 3 rokov v meste Nitra sú zaškolené.

Iné - 08.11.2014
Nepravda

Kapacita materských škôl v Nitre je podľa dostupných zdrojov už niekoľko rokov nedostatočná. Agentúra TASR v článku z 18. júla 2014 uvádza:"Tento rok z celkového počtu 915 žiadostí o umiestnenie do niektorej z nitrianskych MŠ nebolo prijatých 193 detí."Nitra sa pokúša túto situáciu ri...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Dávame viac na školstvo z podielových daní, ako je naša povinnosť, to znamená viac ako 40 percent.

Iné - 08.11.2014
Pravda

Mesto Nitra v posledných štyroch rokoch vyčleňovalo viac ako 40 percent podielových daní na financovanie školstva, čo je časť, ktorú zo zákona musí vyčleniť na školstvo. Verejné ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia (v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC) sú financované od 1. januára 2005 z výnosu dane...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Preložka 1-64 Nitra - Komjatice nie je v silách mesta, pretože je to cesta 1. triedy a správca je Slovenská správa ciesť, podobne ako oprava Chrenovského mosta.

Iné - 07.11.2014
Nepravda

Je pravda, že správcom úseku Nitra - Komjatice je Slovenská správa ciest, pretože úsek je súčasťou cesty prvej triedy I/64. Zadávateľom výstavby Chrenovského mosta však bolo mesto Nitra a nie Slovenská správa ciest. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Cestné komunikácie spravujú jednotliví správcov...

Ján Kovarčík

Nestraníci

Čo sa týka stavu ciest, bývali pravidelné obhliadky ciest, po celom meste, ulíc, komunikácii, to sa zrušilo.

Iné - 07.11.2014
Neoveriteľné

Tímu Demagog.SK sa nepodarilo nájsť dôveryhodné zdroje, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili tvrdenie Jána Kovarčíka."Základným účelom Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. je správa a údržba ciest II. a III.triedy a pozemkov k nim patriacim vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako ...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Máme 15 tisíc parkovacích miest bez obchodných centier a rodinných domov, počet aut v evidencii 40 tisíc.

Iné - 07.11.2014
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže v prípade oboch jeho častí sme nedokázali nájsť verejne dostupné štatistiky, či informácie obsahujúce dané hodnoty. Podľa štatistík (.xml) Ministerstva vnútra SR k 30. júnu 2014 bolo v okrese Nitra evidovaných 63 177 osobných vozidiel; údaje pre jednotliv...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Parkovné vyberali mestské služby, nie mesto, a bolo to úplne normálne, cez smernicu, prokurátor sa bude namáhať zbytočne

Iné - 07.11.2014
Pravda

Výberom parkovného bola skutocne poverená príspevková organizácia Mestské služby Nitra, preto hodnotíme výrok ako pravdivý. Z pravidiel (.pdf) docasného parkovania vyplýva, že:"Výberom parkovného a vydávaním kariet podl'a týchto pravidiel je poverená príspevková organizácia Mests...

Dominika Tekeliová

Nestraníci

My sme v Nitre ako strana SIEŤ predstavili unikátny projekt, a to Poslanec 32. V tomto projekte sa môžu občania priamo podieľať na rozhodovaní v mestskom zastupiteľstve.

Iné - 07.11.2014
Pravda

Strana Sieť v Nitre skutočne predstavila projekt pod názvom Poslanec 32, ktorý dáva priestor i občanom podieľať sa na práci mestského zastupiteľstva. Občan sa bude môcť vyjadrovať k témam a materiálom, o ktorých budú rokovať a hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva. Avšak nebude mať hlasovanie p...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Bolo naplánované mestské zastupiteľstvo na 20. novembra ešte predtým, ako bol vyhlásený termín volieb.

Iné - 07.11.2014
Pravda

Je pravdou, že ešte pred vyhlásením komunálnych volieb predsedom parlamentu bolo naplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva, nakoľko bol celý časový harmonogram zasadnutí schválený v máji 2014. Rozhodnutie (.pdf) predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgáno...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Na verejnú dopravu dávame viac, ako povedal kolega. (2,4 milióna eur, pozn.)

Iné - 07.11.2014
Pravda

Mesto Nitra má vyčlenených 2,4 milióna eur na mestskú verejnú dopravu, túto informáciu udáva rozpočet mesta Nitra na rok 2014 (.pdf, s. 39). V rozpočte jš však aj položka 1 milión eur na "vykrytie straty za mestskú verejnú dopravu", Nitra teda v roku 2014 dáva na verejnú dopravu viac ...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Čo sa týka kafilérie - neplatíme žiaden prenájom dodnes.

Iné - 07.11.2014
Pravda

V roku 2010 sa Nitra rozhodla časť kafilérie odkúpiť a časť prenajať na 10 rokov od spoločnosti N-Adova. V roku 2012 sa však Nitra spolu so spoločnosťou N-Adova, ktorá zostala vlastníkom časti pozemku, rozhodla časť bývalej kafilériu predať. Súčasťou dohody bolo, že si Mestské služby od N-Adovy pren...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Sme v dobrej kondícii skutočne ako mesto, sme na 2. mieste z krajských miest, nám väčšina úverov odpadne v 2016.

Iné - 07.11.2014
Pravda

Jozef Dvonč má pravdepodobne na mysli umiestnenie Nitry v hodnotení finančného zdravia inštitútu INEKO. Tento prieskum hospodárenia slovenských miest zaradil Nitru v poslednom hodnotení v roku 2013 na druhú priečku v rebríčku krajských miest. Zároveň Záverečný účet mesta Nitra za rok 2013 uvádz...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Úvery sú už z dlhodobého hľadiska, pretože to bola ČOVka, priemyselný park Sever, dopravná infraštruktúra, most Slančíková.

Iné - 07.11.2014
Pravda

Poslanci v Nitre skutočne schválili úver na financovanie investícií mesta, ako napríklad na výstavbu spomínaného mosta Slančíková, či budovanie dopravnej infraštruktúry (Prepojenie komunikácie Bajkalská - Karpatská).Celkový dlh mesta Nitra za rok 2013 je podľa hodnotenia portálu Hospo...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Bolo tam hradisko, bola tam reštaurácia (na Zobore, pozn.).

Iné - 08.11.2014
Pravda

Mesto Nitra je medzi verejnosťou známe ako mesto pod Zoborom, kde bolo objavených viacero archeologických nálezísk. Už na začiatku prvého tisícročia vzniklo na vrchole Zobora výšinné hradisko s rozlohou približne 15 hektárov, ktoré masívne obopínalo vrchy Pyramída, Zobor a ich predelové sedlo. Spolu...

Dominika Tekeliová

Nestraníci

Chýbajú nám nejaké nízkonákladové viacúčelové ihriská. Ktoré sú, sú v dezolátnom stave, alebo sú to len obyčajné betónové plochy.

Iné - 08.11.2014
Neoveriteľné

Ján Kovarčík

Nestraníci

V Nitre sa organizovalo 12-13 turnajov s európskou pôsobnosťou v tenise a teraz v Nitre tenis zomrel. V Nitre hrával Nadal na majstrovstvách Európy juniorov.

Iné - 08.11.2014
Nepravda

Nie je pravda, že tenis v Nitre "zomrel", v posledných rokoch sa v Nitre začal rozvíjať plážový tenis, v ktorom sa Nitra začala angažovať aj na medzinárodnej úrovni. V Nitre sa tiež naďalej organizuje hneď niekoľko rôznych tenisových turnajov, výrok preto celkovo hodnotíme ako nepravdivýŠportov...

Ján Kovarčík

Nestraníci

Je absurdné, že Nitra ako krajské mesto nie je v prvej futbalovej lige.

Iné - 08.11.2014
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, keďže je síce pravda, že FC Nitra prvú ligu nehrá, ale existujú aj iné krajské mestá bez prvoligového mužstva. FC Nitra zostúpila do nižšej súťaže v sezóne 2013/14, sezónu pred FC Nitra však zostúpil 1.Tatran Prešov ako tím, ktorý taktiež pochádza z krajského me...

Dominika Tekeliová

Nestraníci

Lavičky (na námestí, pozn.) sú v dezolátnom stave.

Iné - 08.11.2014
Neoveriteľné

Jozef Dvonč

Nestraníci

Čo sa týka kultúry, je hodnotená najvyššie, kultúra a spoločenské vyžitie.

Iné - 08.11.2014
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže sme nedokázali nájsť žiadne hodnotenia, či štatistiky slovenských miest, v ktorých je zahrnutá kultúra a spoločenské vyžitie....

Jozef Dvonč

Nestraníci

Vybudovali sme za 8 rokov 600 bytov.

Iné - 08.11.2014
Neoveriteľné

Jozef Dvonč

Nestraníci

Čo sa týka elektrifikácie železničnej trate Leopoldov - Nitra - Šurany, je to možné, začínajú sa rekonštrukcie obidvoch staníc.

Iné - 07.11.2014
Nepravda

Momentálne prebieha projekt, ktorého výsledkom bude prípravná štúdia pre projekt Elektrifikácie a optimalizácie železničnej trate Leopoldov - Nitra - Šurany. Súčasťou plánovanej elektrifikácie je aj rekonštrukcia železničnej stanice Nitra, začne sa však najskôr po roku 2015, teda po odovzd...

Jozef Dvonč

Nestraníci

Opravilo sa len v poslednom roku 44 komunikácii.

Iné - 07.11.2014
Neoveriteľné

Ján Kovarčík

Nestraníci

V mojom prvom bode (programu, pozn.) som uviedol, že problematická v Nitre je statická doprava.

Iné - 07.11.2014
Pravda

Ján Kovarčík považuje za najpálčivejší problém v Nitre práve dopravu. Na riešenie statickej dopravy chce preto nasmerovať aj najviac investícií.Tento výrok tak považujeme za pravdivý. TASR, 4.11.2014:"A čo sa týka vo vzťahu k občanom, samozrejme, hneď od prvých dní začnem plniť svoje sľuby. To ...

success
error