DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Dvonč

Nestraníci

Čo sa týka elektrifikácie železničnej trate Leopoldov - Nitra - Šurany, je to možné, začínajú sa rekonštrukcie obidvoch staníc.

Nitra - komunálne volby 2014 - 07.11.2014
Nepravda

Momentálne prebieha projekt, ktorého výsledkom bude prípravná štúdia pre projekt Elektrifikácie a optimalizácie železničnej trate Leopoldov - Nitra - Šurany. Súčasťou plánovanej elektrifikácie je aj rekonštrukcia železničnej stanice Nitra, začne sa však najskôr po roku 2015, teda po odovzdaní tejto štúdie a získaní príslušných povolení.

Portál IMHD.sk uvádza:
"Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) za účelom prípravy projektu Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany vyhlásili koncom januára v roku 2013 verejnú súťaž na zhotoviteľa technickoekonomickej štúdie (TEŠ) pre elektrifikáciu trate v úsekoch Leopoldov - Nitra (35 km) a Nitra - Šurany (26 km). TEŠ mala zohľadniť vyťaženosť cestnej a železničnej infraštruktúry v regióne pri preprave osôb a tovarov, najmä dennú prepravu cestujúcich z Nitry do Bratislavy autami, autobusmi a vlakmi s cieľom priviesť kvalitnú železničnú dopravu bližšie k zdrojom. Lehota na zhotovenie TEŠ je 22 mesiacov od uzavretia zmluvy. 

Tento projekt je spolufinancovaný z Operačného programu Doprava 2007-2013 v rámci Prioritnej osi č.4 - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov. V súčasnosti sa projekt nachádza v procese realizácie, konkrétne vo fáze prípravnej a projektovej dokumentácie, pričom predpokladaný termín ukončenia projektu sa odhaduje na apríl 2015." 

V rámci uvedeného projektu, ktorý má financovať Európska únia plánujú Železnice opraviť aj nitriansku železničnú stanicu.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2014
success
error