DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Kovarčík

Nestraníci

V mojom prvom bode (programu, pozn.) som uviedol, že problematická v Nitre je statická doprava.

Nitra - komunálne volby 2014 - 07.11.2014
Pravda

Ján Kovarčík považuje za najpálčivejší problém v Nitre práve dopravu. Na riešenie statickej dopravy chce preto nasmerovať aj najviac investícií.
Tento výrok tak považujeme za pravdivý.
 
TASR, 4.11.2014:

"A čo sa týka vo vzťahu k občanom, samozrejme, hneď od prvých dní začnem plniť svoje sľuby. To znamená, že nielen rozprávať, ale aktívne sa zapojiť do napĺňania tých sľubov, ktoré som dal. To znamená, že sa budem venovať hlavne doprave a statickej doprave. Tá ma veľmi zaujíma.

Najzákladnejšie, teda prvé investície, by boli cesty. Cesty a ulice máme v katastrofálnom stave. Treba, samozrejme, vysvetliť ľuďom aj to, že určité časti ciest, ktoré prechádzajú naším mestom, patria vyššiemu územnému celku. To znamená, že budeme musieť tlačiť aj na vyšší územný celok, aby si tie svoje komunikácie, ktoré idú stredom mesta, dal do poriadku a, samozrejme, že mesto ako také bude investovať do ulíc, chodníkov a do budovania parkovacích domov. Tak, ako som to v mojom programe sľúbil."

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2014
success
error