DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

JUDr. Ing. Ivan Šimko

KDH
10 1 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ivan Šimko

KDH

je celkom normálne, že keď sa otvára Ústava, tak sa riešenia proste problémy, ktoré sa Ústavy týkajú. V roku 2001, keď sa robila veľká novela Ústavy, riešilo sa súdnictvo, ale riešili sa aj iné otázky, napríklad prístupové otázky do Európskej únie.

Justicné reformy - 07.04.2014
Pravda

Ivan Šimko v tomto výroku spomína rovnakú novelu ústavy, o akej sa zmienil pri prezentovaní informácie o vzniku Súdnej rady SR; ústavný zákon 90/2001 Z.z. Tento ústavný zákon naozaj pokrýval široké spektrum zmien a okrem justície (nielen vytvorenie Súdnej rady, ale aj napr. posilnenie právomocí ústa...

Ivan Šimko

KDH

vieme si predstaviť, že sudcovia by spadali pod normálny režim ochrany verejného záujmu tak ako všetci ústavní činitelia. Na to máme osobitný ústavný zákon a ten obsahuje mechanizmy, ktoré sú, myslím si, dostatočne zabezpečené proti akejkoľvek, akémukoľvek pokušeniu nejakej čistky alebo čohokoľvek.

Justicné reformy - 07.04.2014
Pravda

Slovenská republika má skutočne takýto ústavný zákon. Je ním Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Zákon č. 357/2004  Z. z. o konflikte záujmov. Tento zákon okrem iných ustanovení definuje podmienky, za ktorých sa môže viesť proti verej...

Ivan Šimko

KDH

Ale pani poslankyňa, nie je to tam teraz v Ústave, tom návrhu. (návrh, že previerky sudcov má robiť Súdna rada)

Justicné reformy - 07.04.2014
Pravda

Je pravdou, že návrh ústavných zmien, ktorý prešiel do druhého čítania v parlamente, oproti pôvodnému návrhu už neobsahuje článok o povinnosti Súdnej rady rozhodnúť o sudcovskej spôsobilosti (článok 154d v pôvodnom návrhu predloženom vládou SR). ...

Ivan Šimko

KDH

keď sme dostali na stôl návrh, s ktorým prišlo Ministerstvo spravodlivosti (súčasnej vlády Smeru, pozn.), tak sme vyjadrili požiadavku, aby tá časť, ktorú bude voliť do Súdnej rady Národná rada Slovenskej republiky, aby tá bola pluralitná, to znamená, že aby polovicu nominantov nominovala opozícia a polovicu koalícia.

Justicné reformy - 07.04.2014
Pravda

Podľa správy agentúry SITA predseda KDH Ján Figeľ skutočne presadzoval model, v ktorom by pri kreovaní Súdnej rady  "štyroch členov menovala vláda a štyroch členov parlament, avšak za podmienky, že dvaja členovia sú za koaličné strany/kluby a dvaja členovia za opozičné kluby, bol navrhnutý pret...

Ivan Šimko

KDH

keď sme tvorili Súdnu radu, hlavné, o čo sme sa usilovali, boli dve zásady. Jednak aby boli jedna k jednej, teda pol na pol sudcovia a nesudcovia a aby tí, ktorí nie sú sudcovia, aby boli nejakým pluralitným spôsobom kreovaní, aby teda ich nenominoval jeden orgán, jedna politická strana. Preto sme vtedy zvolili model, že to budú tri najvyššie ústavné orgány, prezident, vláda, parlament.

Justicné reformy - 07.04.2014
Pravda

Zákonný rámec vzniku Súdnej rady definuje  Predpis č.90/2001 Z.z.: Ústavný zákon, ktorým sa sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č.460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, a  Zákon č.185/2002 o Súdnej rade SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa novelizovanej ...

success
error