DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Situácia na Slovensku a v Európe
Dane, rozpocet na rok 2013 a situácia v Európe, to boli témy, s ktorými sa do Markízy prišli popasovat predseda parlamentu Pavol Paška a ešte stále predseda SaS Richard Sulík. Pavol Paška strielal císla zo štátneho rozpoctu na rok 2013. Tak ako v prípade navýšeného spolufinancovania eurofondov, ako aj zdrojov na dlhovú službu, to boli poriadne slepé náboje. Neekonóm Pavol Paška štatistiku o daniach z príjmu právnických osôb v európskych krajinách interpretoval správne. Zahanbil tak Richarda Sulíka, ktorý pozabudol na fakt, že nie všetky okolité krajiny majú dan z príjmu právnických osôb na úrovni 19%. 

Richard Sulík

SaS
8 2 1 0

Pavol Paška

SMER-SD
3 2 2 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Richard Sulík
 • Pavol Paška
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavol Paška

SMER-SD

130 alebo 180 miliónov (navýšených výdavkov, pozn.), naozaj si nepamätám je dlhová služba.

Na telo - 11.12.2012
Nepravda

Podľa rozpočtu výdavkov za kapitolu Všeobecná pokladničná správa na rok 2013 (.pdf) sú plánované výdavky na položku "Transakcie verejného dlhu", teda úroky za štátny dlh, 1 395 889 451 €. V roku 2012 bolo toto číslo podobné, 1 372 442 600 €, v tejto oblasti došlo k nárastu len o 23 mi...

Richard Sulík

SaS

Švédsko ide daň znižovať (daň z príjmu právnických osôb, pozn.).

Na telo - 10.12.2012
Pravda

Švédsko ide naozaj znižovať daň z príjmov právnických osôb z 26,3 % na 22 % od roku 2013. Informuje o tom web KPMG.com a Marketwatch.com. Navrhované zníženie má prispieť k zlepšeniu investičného prostredia a hospodárskemu rastu....

Richard Sulík

SaS

Teraz odišlo 680 firiem do Maďarska.

Na telo - 10.12.2012
Pravda

Výrok Richarda Sulíka hodnotíme ako pravdivý. Rovnaké alebo podobné čísla uvádza Radovan Ďurana z INESS, Hospodárske noviny a o odchode firiem do Maďarska sa rovnako zmieňuje aj ČEKIA.K odchodom firiem do Maďarska sa pre web Ekonato.sk (22. november, 2012) vyjadril Radovan Ďurana z INESS:"Neodc...

Pavol Paška

SMER-SD

Tá miera sadzieb (sadzieb dane z príjmu právnických osôb, pozn.) v západných krajinách Francúzsko, Nemecko ale i inde je ďaleko, ďaleko vyššia.

Na telo - 10.12.2012
Pravda

Výrok Pavla Pašku hodnotíme ako pravdivý. Francúzsko, Nemecko a takmer všetky západoeurópske krajiny majú daň z príjmov právnických osôb vyššiu ako 19 či 23 %. Výnimkou je Írsko, kde je daňová sadzba DzP PO 12,5 %, a podľa portálu KPMG aj Island, kde je daňová sadzba 20 %. Treba však upozorniť,...

Pavol Paška

SMER-SD

500 miliónov navýšených výdavkov ide na spolufinancovanie nevyčerpaných európskych zdrojov...

Na telo - 10.12.2012
Zavádzajúce

Pavol Paška síce uvádza pravdivé číslo spolufinancovania zo zdrojov štátneho rozpočtu, avšak použitie jeho argumentu je zavádzajúce. P. Paška tvrdí, že výdavky štátneho rozpočtu vzrástli pre dofinancovanie nevyčerpaných európskych zdrojov. Pravdou je, že v súčasnom roku je naplánované čerpanie z eur...

Richard Sulík

SaS

Ale vláda ide zamestnať ďalších 7 tisíc úradníkov.

Na telo - 10.12.2012
Pravda

R. Sulík hovorí: "vláda ide zamestnať", preto hovorí len o zamestnanosti ústrednej správy. Rozdiel v počte zamestnancov v ústrednej správe v roku 2012 a predpokladaným počtom zamestnancov v roku 2013 je 7 185 zamestnancov, čiže približne 7 tisíc zamestnancov. Podľa Východiska rozpočtu na roky 2...

Richard Sulík

SaS

Všade okolo nás majú 19% a nie 23 (daň z príjmu právnických osôb. pozn.).

Na telo - 10.12.2012
Nepravda

Výrok Richarda Sulíka hodnotíme ako nepravdivý, nakoľko 19-percentná daň z príjmu právnických osôb nie je v jednej okolitej krajine - Rakúsku. Za okolité krajiny považujeme krajiny V4 a Rakúsko. V tabuľke spracovanej podľa publikácie Eurostatu Daňové trendy v EÚ (.pdf), s. 29 je sadzba dan...

Pavol Paška

SMER-SD

Šéf OECD povedal, že Slovensko je vzhľadom aj keď na klesajúci rast hrubého produktu stále atraktívnou investične atraktívnou oblasťou.

Na telo - 10.12.2012
Pravda

Generálny tajomník OECD poznamenal, že Slovensko aj naďalej atraktívna krajina pre zahraničné investície. A. Gurria poznamenal, že v eurozóne a vo svete je ekonomický rast nulový alebo negatívny.  Generálny tajomník OECD Angelo Gurria bol 6. decembra 2012 na oficiálnej návšteve Slovenska, kde p...

Richard Sulík

SaS

Pred zavedením rovnej dane 60% najchudobnejších daňovníkov platilo 17% všetkých daňových výnosov. Po zavedení rovnej dane toto číslo kleslo na 9,5%.

Na telo - 10.12.2012
Pravda

Richard Sulík efekt rovnej dane prepočítal na svojom blogu pomocou Giniho koeficientu na základe dát z rokov 2001 - 2003 a 2004-2006. Juraj Karpiš z INESS na základe emailovou komunikáciou potvrdil správnosť prepočtu R. Sulíka. Karpiš potvrdil, že podľa dostupných údajov za rok 2...

Richard Sulík

SaS

Už dnes nezamestnanosť rastie.

Na telo - 10.12.2012
Pravda

Je pravdou, že nezamestnanosť v posledných mesiacov rastie. Rast nezamestnanosti konštatuje aj NBS.Druhá vláda R. Fica je v úrade od 4. apríla 2012. Od apríla 2012 nezamestnanosť sa udržiavala v letných mesiacoch na približne rovnakých úrovniach. Nezamestnanosť rástla v septembri a októbri. Mes...

Richard Sulík

SaS

My sme najchudobnejšia krajina eurozóny.

Na telo - 10.12.2012
Pravda

Podľa článku z Hospodárskych novín, ktoré sa odvoláva na údaje Credit Suisse a FAZ, je skutočne pravda, že v prípade, že porovnáme čistý majetok na obyvateľa medzi krajinami Eurozóny je Slovensko na poslednom mieste za predposledným Estónskom.(výrok opravený 13.3.2013 z nepravdivého na pravdivý)....

Richard Sulík

SaS

Dohoda bola taká, článok 125, že každá krajiny ručí za svoje záväzky sama.

Na telo - 10.12.2012
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti v relácií Na telo (21. mája 2012).Richard Sulík interpretuje článok Lisabonskej zmluvy. V roku 2007 revidovaná a na ratifikáciu predložená Lisabonská zmluva. V Lisabonskej zmluve sa nachádza článok 125, ktorý znie (.pdf):Článok 1251. Únia nezodpovedá za záv...

Pavol Paška

SMER-SD

A ušetrilo to pre slovenské zdravotníctvo naozaj minimálne 200, možno 250 miliónov eur tým, že si ich nevybrali ročne akcionári, ale zostali v zdravotníctve.

Na telo - 10.12.2012
Zavádzajúce

Pavol Paška uvádza číslo, ktoré vo všeobecnosti používajú vládni politici. Kým výška zisku súkromných zdravotných poisťovní sedí, jeho použitie už správne nie je. Výška zisku sa v danom období totiž navýšila približne päť-násobne z dôvodu účtovného navýšenia zisku Dôvery po jej predaji v roku 2009. ...

Pavol Paška

SMER-SD

Existujú judikáty a veľmi jasné stanovisko Európskej komisie, ktoré hovorí o tom, akým spôsobom sa s verejnými zdrojmi narába. To čo je súkromná zdravotná poisťovňa u nás, nie je pod juridikciou klasického obchodného práva a možnosti tvorby zisku a narábať s verejným zdrojom tak ako v obchodnom alebo štandardnom komerčnom priestore.

Na telo - 10.12.2012
Neoveriteľné

Európska komisia vydáva ročne štúdiu o verejných financiách, nepodarilo sa nám však nájsť žiadne stanovisko, ktoré by naznačovalo, že zdravotná poisťovňa u nás nespadá pod klasické obchodné právo. ...

Pavol Paška

SMER-SD

120 miliónov, tuším ide na podporu zamestnanosti mladých.

Na telo - 11.12.2012
Nepravda

P. Paška neuvádza správne číslo, ktoré má ísť na podporu zamestnanosti mladých. Východisko štátneho rozpočtu 2013-2015 o programe zamestnanosti mladých hovorí:"Výdavky EÚ a spolufinancovania sú na rok 2013 rozpočtované v sume 201 mil. eur, oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 vzrástli o 39,7 %, ...

Richard Sulík

SaS

Tri roky vravíme, že dlhmi a ďalšími dlhmi as nedá riešiť dlhová kríza.

Na telo - 10.12.2012
Pravda

Demagog.sk našiel prvé výroky o nemožnosti riešiť dlhovú krízu novými dlhmi od mája 2010, čo je viac ako 2 rokov a 7 mesiacov. R. Sulík poukazuje na dlhodobý postoj SaS v k tejto téme. Výrok hodnotíme ako pravdivý, aj keď R. Sulík nehovorí presné obdobie.  Hlavný predstavitelia SaS minimálne od mája...

Richard Sulík

SaS

Vláda ide na budúci rok zdvihnúť výdavky o 700 miliónov eur.

Na telo - 10.12.2012
Nepravda

R. Sulík vychádza z dnes už neaktuálneho návrhu rozpočtu na rok 2013. Podľa pozmeňujúceho návrhu z dielne SMER-SD, sa na základe negatívnej prognózy daňový príjmov, upraví nielen príjmová, ale aj výdavková časť návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013. Rozdiel medzi výdavkami v roku 2012 a 2013 sa podľa...

Pavol Paška

SMER-SD

Hovoril (Obama, pozn.) o úľavách pre chudobných, najchudobnejších a rastu zdanenia bohatých

Na telo - 10.12.2012
Pravda

P. Paška správne uvádza, že B. Obama v predvolebnej kampani hovoril o zdanení najbohatších Američanov. Počas prvého volebného obdobia znížil daňové zaťaženie pre pracujúcich. Výrok hodnotíme ako pravdivý, hoci politika B. Obamu nebola zameraná striktne len na najchudobnejších, ale skôr na pracujúcic...

Richard Sulík

SaS

Máme tu niekoľko dní staré rozhodnutie, že súkromné španielske banky dostanú 40 miliárd eur, z toho podiel Slovenska je 400 miliónov.

Na telo - 10.12.2012
Zavádzajúce

Španielsko požiadalo o financnú pomoc pre svoje banky. Podla zahranicných zdrojov by túto pomoc malo Španielsko dostat v najbližších dnoch. R. Sulík však nezohladnuje docasne znížený podiel Slovenska na trvalom eurovale. Podla docasne zníženého podielu by sme sa na tejto pomoci Španielsku podielali ...

success
error