DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Vláda ide na budúci rok zdvihnúť výdavky o 700 miliónov eur.

Situácia na Slovensku a v Európe - 10.12.2012
Nepravda

R. Sulík vychádza z dnes už neaktuálneho návrhu rozpočtu na rok 2013. Podľa pozmeňujúceho návrhu z dielne SMER-SD, sa na základe negatívnej prognózy daňový príjmov, upraví nielen príjmová, ale aj výdavková časť návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013. Rozdiel medzi výdavkami v roku 2012 a 2013 sa podľa predloženého pozmeňovacieho návrhu plánuje plánuje na úrovni približne 473 miliónov eur.

Minister financií P. Kažimír v NR SR počas rozpravy vyhlásil, že rozpočet bude musieť byť vzhľadom na najnovšie prognózy o výpadku daňových príjmov upravený pozmeňovacím návrhom.  Pozmeňovací návrh skupiny poslancov zo SMER-SD upravuje nielen príjmovú ale aj výdavkovú časť rozpočtu na rok 2013. Vzhľadom na väčšinu SMER-SD sa nedá predpokladať, že by tento pozmeňovací návrh neprešiel. 

Podobný výrok sme overovali už v minulosti v relácií O 5 minút 12 (25. novembra 2012). V tom čase však ešte nebola rozprava o návrhu štátneho rozpočtu a vychádzali sme z dnes už neaktuálnej verzii štátneho rozpočtu 2013. Pred rozpravou o štátnom rozpočte bolo pravdou, že rozdiel medzi výdavkami v roku 2012 a 2013 bol približne 700 miliónov eur.

Podľa plnenia rozpočtu k 23. novembra 2012 boli výdavky na úrovni približne 13 miliárd eur. Podľa Východiska rozpočtu na roky 2013 - 2015 (.pdf, s.9) je očakávaný stav výdavkov na hotovostnom princípe v roku 2012 odhadovaný na 16 527,8 miliónov eur. Očakávané výdavky na rok 2012 sú nižšie ako pôvodne rozpočtované podľa schváleného rozpočtu na rok 2012, keď mali byť výdavky na úrovni približne 17,3 miliardy.

Pokiaľ ide o plánované výdavky na rok 2013, podľa pozmeňujúceho návrhu z dielne SMER-SD, sa výdavky v roku 2013 oproti pôvodnému návrhu znížia a dosiahnu úroveň 17 001 504 832 eur. 

Pôvodný návrh zákona o štátnom rozpočte (.pdf) na rok 2013, uvádzal celkové výdavky na úrovni 17 235 miliónov eur. 

Rozpočet na rok 2013 nie je k dnešnému dňu schválený. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rozdiel vo výdavkoch po zohľadnení pozmeňujúceho návrhu SMER-SD: 


Suma v miliónoch eur
Očakávaná skutočnosť
výdavkov v roku 2012
16 527,8 
Plánované výdavky v roku 2013 (podľa predloženého pozmeňujúceho  návrhu)17 001,5
Rozdiel473,7Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2012
success
error