DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Ale vláda ide zamestnať ďalších 7 tisíc úradníkov.

Situácia na Slovensku a v Európe - 10.12.2012
Pravda

R. Sulík hovorí: "vláda ide zamestnať", preto hovorí len o zamestnanosti ústrednej správy. Rozdiel v počte zamestnancov v ústrednej správe v roku 2012 a predpokladaným počtom zamestnancov v roku 2013 je 7 185 zamestnancov, čiže približne 7 tisíc zamestnancov. 

Podľa Východiska rozpočtu na roky 2013 - 2015 (pdf. s. 43) má pracovať vo verejnej správe v roku 2013 spolu 349 163 zamestnancov. Oproti roku 2012 je to len o 5 662 zamestnancov viac. V celkovej štátnej správe sú započítaný aj zamestnanci samospráv, či fondov sociálneho a zdravotného poistenia.  Len v ústrednej správe sa má oproti skutočnosti roku 2012 zvýšiť počet zamestnancov o približne 7 tisíc. 


20122013Rozdiel
Spolu (Ústredná správa, samosprávy, fondy soc. a zdravot. poist.)3435013491635 662
Ústredná správa1552121623977 185

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2012
success
error