DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

120 miliónov, tuším ide na podporu zamestnanosti mladých.

Situácia na Slovensku a v Európe - 11.12.2012
Nepravda

P. Paška neuvádza správne číslo, ktoré má ísť na podporu zamestnanosti mladých.

Východisko štátneho rozpočtu 2013-2015 o programe zamestnanosti mladých hovorí:

"Výdavky EÚ a spolufinancovania sú na rok 2013 rozpočtované v sume 201 mil. eur, oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 vzrástli o 39,7 %, t. j. o 57,0 mil. eur. Dôvodom tohto nárastu je, že v návrhu rozpočtu kapitoly MH SR na roky 2013 až 2015 je premietnutá realokácia výdavkov EÚ a spolufinacovania zo štátneho rozpočtu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov s cieľom zvýšiť rast a podporu tvorby pracovných miest, ako aj financovanie opatrení na riešenie otázky nezamestnanosti mladých ľudí."

Správy z augusta 2012 hovoria tiež o vyššej sume ako uvádza P. Paška. Ide o realokované zdroje z viacerých kapitol:

"Peniaze z iných operačných programov z Európskej únie presunieme na pomoc rozvoja zamestnanosti mladých ľudí. Pôjde o takmer 300 mil. €. Ministerstvo práce by malo za peniaze pripraviť dva programy, ktoré zabezpečia približne 13-tisíc pracovných miest pre ľudí do 29 rokov. ...Najviac peňazí, 170 mil. €, odíde z operačného programu informatizácia spoločnosti. Tie boli pôvodne určené na rozvoj internetovej infraštruktúry a zrýchlenie pripojenia odľahlých obcí na severe a juhovýchode Slovenska. Suma 50 mil. € pôjde z operačného programu doprava a 80 mil. € z operačného programu vzdelávanie."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2012
success
error