DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Pred zavedením rovnej dane 60% najchudobnejších daňovníkov platilo 17% všetkých daňových výnosov. Po zavedení rovnej dane toto číslo kleslo na 9,5%.

Situácia na Slovensku a v Európe - 10.12.2012
Pravda

Richard Sulík efekt rovnej dane prepočítal na svojom blogu pomocou Giniho koeficientu na základe dát z rokov 2001 - 2003 a 2004-2006. Juraj Karpiš z INESS na základe emailovou komunikáciou potvrdil správnosť prepočtu R. Sulíka. Karpiš potvrdil, že podľa dostupných údajov za rok 2002 58,3% ľudí s najnižším príjmom zaplatilo 16,6 % výnosov dane z príjmu fyzických osôb. V roku 2007 74,6% najmenej zarábajúcich zaplatilo iba 10 % výnosov z dane z príjmu fyzických osôb (ak ignorujeme aj
vplyv daňového bonusu na dieťa). Na základe potvrdujúceho vyjadrenia Karpiša, výrok hodnotíme ako pravdivý. 

*výrok bol doplnený o vyjadrenie Juraja Karpiša z INESS, hodnotenie výroku bolo upravené z neoveriteľné na pravda.

Richard Sulík cituje údaje zo svojho blogu, v ktorom vypočítal prostredníctvom Giniho koeficientu nerovnosť v oblasti platenia daní:

Spodné percento zamestnancov
Podiel na celkovom výnose dane z príjmov v rokoch 2001 - 2003
Podiel na celkovom výnose dane z príjmov v rokoch 2004 - 2006
10 %
0,50 %
- 2,00 %
20 %
2,00 %
- 3,50 %
30 %
5,00 %
- 3,00 %
40 %
8,00 %
- 0,50 %
50 %
13,00 %
4,00 %
60 %
17,00 %
9,50 %

Juraj Karpiš z INESS tvrdí, že progresivita dane, hoci sme zaviedli v roku 2004 rovnú daň, nás nikdy neopustila. Príčinou je nezdaniteľné minimum.

A práve nezdaniteľné minimum má na svedomí skutočnosť, že efektívna sadzba dane RASTIE s RASTÚCIM príjmom.  Progresivita efektívnej dane z príjmu fyzických osôb má na svedomí fakt, že viac ako polovicu celkovo vybratej dane z príjmu fyzických osôb zaplatí 14% najlepšie zarábajúcich obyvateľov Slovenska.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2012
success
error