DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

500 miliónov navýšených výdavkov ide na spolufinancovanie nevyčerpaných európskych zdrojov...

Situácia na Slovensku a v Európe - 10.12.2012
Zavádzajúce

Pavol Paška síce uvádza pravdivé číslo spolufinancovania zo zdrojov štátneho rozpočtu, avšak použitie jeho argumentu je zavádzajúce. P. Paška tvrdí, že výdavky štátneho rozpočtu vzrástli pre dofinancovanie nevyčerpaných európskych zdrojov. Pravdou je, že v súčasnom roku je naplánované čerpanie z európskych zdrojov na nižšej úrovni ako v minulom roku.

Súčasťou štátneho rozpočtu na rok 2013 je financovanie zo zdrojov EÚ vo výške 2 706 894 043 €. Spolufinancovanie tohto príspevku je v rozpočte naplánované na sumu 490 221 507 €
V roku 2012 však prostriedky z EÚ financovali až 3 082 986 240 € a ich spolufinancovanie rozpočtom SR bolo vo výške 636 839 129 €.  K 30. novembra 2012 bolo čerpanie zdrojov na tento rok upravené na úroveň 3 011 048 007 € z európskych zdrojov a 636 090 571 € spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu. V tejto oblasti teda nedošlo k nárastu použitých prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2013 oproti roku 2012, naopak, v roku 2013 bude dokonca štátny rozpočet prispievať na spolufinancovanie menšou sumou ako v roku 2012.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2012
success
error