DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Potravinová situácia na Slovensku
Nedelnajšie diskusné relácie boli skutocne rôznorodé. Na pretras sa dostala aj potravinová situácia na Slovensku. Vzhladom na tému nemohol chýbat tak súcasný minister pôdohospodárstva Lubomír Jahnátek, ako aj exminister Zsolt Simon. Aby nezostala tretia stolicka prázdna, prišiel aj riaditel štátnej veterinárnej a potravinovej správy J. Bíreš. Hlavnými témami bola potravinová sebestacnost Slovenska, potravinová pomoc z EÚ pre najchudobnejších a predaj z dvora. Pocas diskusie L. Jahnátek niekolkokrát argumentoval informáciou, ktorá nie je verejne dostupná a pravdepodobne ide len o interný dokument Ministerstva pôdohospodárstva SR. "Neoveritelný" bol aj Z. Simon, ked tvrdil, že Rakúsko obmedzilo velkost obchodných plôch. Ani v tomto prípade Demagog.sk nezistil analýzu resp. informáciu, z ktorej exminister cerpal. Pokial budú politici použivat vo verejnom priestore informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, len tažko ich môže verejnost dostatocne kontrolovat. 

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD
2 2 1 3

Zsolt Simon


4 0 2 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ľubomír Jahnátek
 • Zsolt Simon
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Zsolt Simon

Pán minister (Jahnátek, pozn.), deň pred parlamentnými voľbami, 9.marca, európska komisia nám zverejnila, že dáva 5,1 milióna euro na potravinovú pomoc pre rok 2012.

Na telo - 29.10.2012
Pravda

Výrok Z. Simona správne uvádza, že vykonávacie nariadenie komisie EÚ bolo zverejnené 9.marca, teda jeden deň pred predčasnými parlamentnými voľbami.  Ak vychádzame z Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie (.pdf, príloha č.1), tak na distribúciu potravín na rok 2012 dostalo Sl...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Potravinová pomoc oficiálne a je to potvrdené aj Bruselom skončila 27.februára 2012.

Na telo - 29.10.2012
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože Ľ. Jahnátek neuvádza správny dátum ukončenia potravinovej pomoci. Potravinová pomoc EÚ bola predĺžená do 29. februára 2012 a týmto dňom aj skončila, keďže Slovensko sa dobrovoľne nezúčastnilo potravinovej pomoci na rok 2012, a taktiež vzhľadom na nevhodné...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

68% hovädzeiho mäsa sa poráža a spracováva v zahraničí.

Na telo - 29.10.2012
Neoveriteľné

Minister pôdohospodárstva uviedol rovnaký údaj aj v rozhovore pre denník SME 16. októbra 2012. „Tento problém naozaj existuje (vyvezené slovenské suroviny sa vracajú ako hotový výrobok, pozn.) Najmä pri hovädzom mäse. Až 68 percent živej hmotnosti nám odchádza von a v rozpracovanej alebo polorozprac...

Zsolt Simon

Je treba povedať, že 412 tisíc ľudí to dostalo (pomoc pre najchudobnejších z EÚ, pozn.). Áno aj pre mňa je ľúto, že nejakých 87 tisíc ľudí to nedostalo.

Na telo - 29.10.2012
Pravda

Výrok Z. Simona hodnotíme ako pravdivý, pretože pomoc dostalo 82% ľudí, ktorí na ňu mali nárok, čo prestavuje 412 tisíc. Európska komisia schválila potravinovú pomoc pre 500 tisíc ľudí na Slovensku.  Je pravdou, že približne 87 tisíc ľudí, ktorí túto pomoc mali nárok, pomoc nedostali.  Podľa prezent...

Zsolt Simon

Predaj z dvora stanovilo, že bol tam limit. 30 veľkých jednotiek za týždeň. To znamená, že 30 veľkých kusa hovädzieho dobytka, vykŕmeného býka môžte poraziť.

Na telo - 29.10.2012
Pravda

Z. Simov správne uvádza limit, ktorý sa vzťahuje na kusy hovädzieho dobytka. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Limit 30 jednotiek porazeného hovädzieho dobytka ako výnimku zo štrukturálnych požiadaviek povolovalo maloobchodným potravinárskym prevádzkarňam nariadenie vlády R. Fica ...

Zsolt Simon

Predaj z dvora nikdy nikto nezrušil. Zaviedla ho predchádzajúca vláda pred nami, teda prvá Ficova vláda, ktorá spočívala v tom, že zákazník musí prísť na dvor, musí kúpiť tam, to bola podmienka.

Na telo - 29.10.2012
Zavádzajúce

Je pravdou, že predaj z dvora nebol nikdy zrušený, na druhej strane, už v pôvodnom nariadení vlády upravujúcom predaj z dvora nebolo nevyhnutnou podmienkou, aby sa predaj uskutočňoval len na dvore farmára.Predaj z dvora bol zavedený nariadením vlády č. 352/2009(.pdf) z 19. augusta 2009 vládou R. Fic...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Momentálne analyzujeme 14 základných komodít, ktoré Slovensko vie dodať a kde by malo byť minimálne na úrovni 80% (prvovýroba, pozn.).

Na telo - 29.10.2012
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám zistiť, či Ministerstvo pôdohospodárstva analyzuje 14 základných komodít. Ministerstvo pôdohospodárstva nezverejnilo informácie o analýze komodít. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný....

Zsolt Simon

V roku 2004 zaviedli tú značku kvality kvalita SK, ktorá je pod dozorom štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Na telo - 29.10.2012
Pravda

Značka kvality SK vznikla v roku 2004 s cieľom podpory spotreby domácej potravinovej produkcie po vstupe Slovenska do EÚ a označuje výrobky, ktoré sa od ostatných líši predovšetkým vyššou kvalitou. Výrobky nedostávajú ocenenie na neobmedzený čas, obnovuje sa im v trojročných cykloch a len ...

Zsolt Simon

V Rakúsku obmedzili počet veľkých predajných plôch.

Na telo - 29.10.2012
Neoveriteľné

Demagog.sk nemá dostupné informácie o zmenšovaní počtu predajných plôch v Rakúsku.Podľa analýzy Európskej centrálnej banky (.pdf, s.18) zo septembra 2011, patrí Rakúsko ku krajinám, ktoré majú stále väčší podiel veľkých predajných plôch ako napríklad krajiny na juhu Európy. "Southern European c...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Proces dodávky od prvovýrobcu až po toho zákazníka je tak nekvalitný, že doteraz zaznamenávame až 66% nedostatkov celom tomto procese.

Na telo - 29.10.2012
Neoveriteľné

Minister Jahnátek nešpecifikoval, ktorá analýza uvádza, že v procese dodávky potravín od prvovýrobcu po zákazníka existuje 66% nedostatkov v procese. Taktiež neuviedol, o aké nedostatky by sa malo jednať. Demagog.sk nezistil analýzu resp. správu, ktorá by hovorila o nedostatkoch procesu dodávky potr...

Zsolt Simon

Vrámci Európskej únie sme presadili a do budúceho obdobia 2014 - 2020 sa aj počíta, že Európska únia vyčlení časť peňazí na vytvorenie systému predaj priamo od výrobcu k spotrebiteľovi.

Na telo - 29.10.2012
Neoveriteľné

Pripravovaná reforma Spoločnej hospodárskej politiky plánuje podporiť priamy predaj medzi producentmi a spotrebiteľmi. Nie sú nám však známe finančné zdroje, ktoré sa plánujú na tento účel vyčleniť. Euractiv.sk uvádza, že jedným z cieľov reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky je...

Zsolt Simon

Vo februári (2012, pozn.) sme vypísali. Sme im dali výzvu, na ktorú sa prihlásili a mohli dostať 50% podporu na vybudovanie takýchto podnikov. Rozrábkární na predaj konečnému spotrebiteľovi.

Na telo - 29.10.2012
Zavádzajúce

Z. Simon správne uvádza dátum vypísania výzvy, na druhej strane, nie je presný vo výške podpory, ktorú mohli poľnohospodári získať. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.1. februára 2012 ministerstvo pôdohospodárstva vypísalo výzvu v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 pričom na 1.1 Opatrenie Mo...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pozrite si štatistiku predaja vlastných výrobkov ostatných krajín Európskej únie, kde tých 80% je bežný štandard. Veď už Česi samotní majú dneska okolo 75%.

Na telo - 29.10.2012
Nepravda

Podľa Celoslovenského reprezentatívneho prieskumu, ktorý si dala Potravinárska komora Slovenska vypracovať nezávislou renomovanou agentúrou GfK bol podiel domácich potravín Na Slovensku 46 %. "V porovnaní s okolitými členskými štátmi, ako sú napríklad Česká republika, Poľsko, Rak...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Ten predaj z dvora musí byť realizovaný tak, ako bol nastavený. To znamená, je to predaj prebytkov, ktoré daný poľnohospodársky podnik má a kde si chce zlepšiť situáciu.

Na telo - 29.10.2012
Zavádzajúce

Výrok Ľ. Jahnátka hodnotíme ako zavádzajúci, pretože vláda I. Radičovej síce upravovala podmienky predaja poľnohospodárskych podnikov a prvovýrobcov, čím umožnilo predávať z dvora priamo bez sprostredkovateľov a taktiež okrajové obchodovanie maloobchodov medzi sebou. Na druhej strane, tak ako aj za ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Predaj z dvora, samozrejme chceme obnoviť. Otázka je akú spotrebnú daň teraz dáme.

Na telo - 29.10.2012
Pravda

Ľ. Jahnátek má pravdepodone na mysli obnovu stavu pred zrušením zníženej sadzby DPH ako aj navrátenie parametrov predaja z dvora z roku 2009. Predaj z dvora, ktorý umožňuje lokálnym prvovýrobcom realizovať predaj domácich výrobkov priamo spotrebiteľom, je stále platný. Predaj z dvora bol za vlá...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Na Slovensku sa tomu nikto dlho nevenoval. Čiže to Slovensko sa nebránilo voči nekvalitnému dovozu (potravín, pozn.)...

Na telo - 29.10.2012
Pravda

Výrok Ľuboría Jahnátka hodnotíme ako pravdivý, pretože aj keď existovali podmienky kvality dovážaných potravín, tie často krát boli porušované nedostatočnou kontrolou.Zákon o potravinách( § 7) hovorí o potrebe splnených požiadavok na kvalitu potravín ustavené zákonom, potravinovým kódexom a osobitný...

success
error