DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Ten predaj z dvora musí byť realizovaný tak, ako bol nastavený. To znamená, je to predaj prebytkov, ktoré daný poľnohospodársky podnik má a kde si chce zlepšiť situáciu.

Potravinová situácia na Slovensku - 29.10.2012
Zavádzajúce

Výrok Ľ. Jahnátka hodnotíme ako zavádzajúci, pretože vláda I. Radičovej síce upravovala podmienky predaja poľnohospodárskych podnikov a prvovýrobcov, čím umožnilo predávať z dvora priamo bez sprostredkovateľov a taktiež okrajové obchodovanie maloobchodov medzi sebou. Na druhej strane, tak ako aj za vlády R. Fica, aj za vlády I. Radičovej išlo vždy o prebytky, ktorých množstvo a definícia sa nemenila.


Nariadenie vlády upravujúce predaj z dvora síce nehovorí o prebytkoch, ale o predaji malého množstva. Malé množstvo môžeme interpretovať ako prebytok. Túto interpretáciu používa Zväz ekologického poľnohospodárstva.

Podľa nariadenia vlády 352/2009 sa mohlo predávať len malé množstvo stanovené definované pre jednotlivé komodity osobitne. Tento predaj malého množstva sa však nevzťahovalo len na poľnohospodársky podnik, ale týkalo sa aj prvovýrobcov, ktorých jedinou podmienkou bola registrácia činnosti na regionálnej a potravinovej správe. 

Predaj z dvora bol za vlády I. Radičovej zmenený nariadením vlády 359/2011 a 360/2011, ktoré umožňovalo výrobcom predávať malé množstvo priamo spotrebiteľom a maloobchodným prevádzkam bez sprostredkovateľov. Podmienkou predaja bol vzdialenosť do dvoch hodín. Nenastali však žiadne zmeny čo sa týka nastavenia prebytkov resp. definícií malého množstva jednotlivých komodít.

Hlavnou zmenou, ktorú prinieslo nariadenie(.pdf) 359/2011 vymedzuje maloobchodné siete do ktorých môžu prvovýrobcovia dodávať svoje produkty ako maloobchodné prevádzkarne. Produkty musia byť uvedené na trh formou priameho predaja konečnému spotrebiteľovi. bolo okrajové obchodovanie maloobchodov medzi sebou:
"§1 b.)dodávanie potravín živočíšneho pôvodu z maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným prevádzkarniam, ktoré sa považuje len za okrajovú, miestnu a obmedzenú činnosť danej maloobchodnej prevádzkarne"

Podľa pôvodného znenia nariadenia vlády 352/2009 (§2, (1), b.)) bolo možné dodávať malé množstvá výrobkov len priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam.


Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2012
success
error