DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Vo februári (2012, pozn.) sme vypísali. Sme im dali výzvu, na ktorú sa prihlásili a mohli dostať 50% podporu na vybudovanie takýchto podnikov. Rozrábkární na predaj konečnému spotrebiteľovi.

Potravinová situácia na Slovensku - 29.10.2012
Zavádzajúce

Z. Simon správne uvádza dátum vypísania výzvy, na druhej strane, nie je presný vo výške podpory, ktorú mohli poľnohospodári získať. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

1. februára 2012 ministerstvo pôdohospodárstva vypísalo výzvu v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 pričom na 1.1 Opatrenie Modernizácie fariem vyčlenilo sumu 20 mil. eur, ktorá slúži na podporu prvovýrobcov pri budovaní bitúnkov, rozrábkární, baliarní alebo predajní. Poľnohospodári však mohli získať podporu vo výške 40%, 50% a 60%. Výška podpory závisí od jednotlivých oblastí, pričom vyššiu podporu mohli získať poľnohospodári zo znevýhodnených oblastí. 

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2012
success
error