DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Vrámci Európskej únie sme presadili a do budúceho obdobia 2014 - 2020 sa aj počíta, že Európska únia vyčlení časť peňazí na vytvorenie systému predaj priamo od výrobcu k spotrebiteľovi.

Potravinová situácia na Slovensku - 29.10.2012
Neoveriteľné

Pripravovaná reforma Spoločnej hospodárskej politiky plánuje podporiť priamy predaj medzi producentmi a spotrebiteľmi. Nie sú nám však známe finančné zdroje, ktoré sa plánujú na tento účel vyčleniť. 

Euractiv.sk uvádza, že jedným z cieľov reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky je aj podpora priameho predaja medzi producentmi a spotrebiteľmi. 

Euractiv, (17. januára 2010): "EU agriculture ministers met yesterday (18. Januára 2010, pozn.) to discuss Commission proposals on a better functioning food supply chain in Europe, which aims at improving commercial relationships between producers and consumers." 

Táto reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) (.pdf) by mala platiť od 1. januára 2014.

pripravovanom rozpočte EÚ na obdobie 2014-2020, Komisia navrhuje vyčleniť:

•281,8 miliardy EUR na prvý pilier SPP;
•89,9 miliardy EUR na rozvoj vidieka.

Okrem toho sa rozdelí 15,2 miliardy EUR medzi tieto odvetvia:
•4,5 miliardy EUR na výskum a inováciu;
•2,2 miliardy EUR na bezpečnosť potravín;
•2,5 miliardy EUR na potravinovú pomoc;
•3,5 miliardy EUR na rezervu na možné krízy v odvetví poľnohospodárstva;
•až 2,5 miliardy EUR na Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.

V uverejneného návrhu rozpočtu Európy na roky 2014-2020, nevieme jednoznačne identifikovať zdroje, ktoré by mali smerovať na vytvorenie systému predaja priamo od výrobcu k spotrebiteľovi. 

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2012
success
error