DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Predaj z dvora, samozrejme chceme obnoviť. Otázka je akú spotrebnú daň teraz dáme.

Potravinová situácia na Slovensku - 29.10.2012
Pravda

Ľ. Jahnátek má pravdepodone na mysli obnovu stavu pred zrušením zníženej sadzby DPH ako aj navrátenie parametrov predaja z dvora z roku 2009. 

Predaj z dvora, ktorý umožňuje lokálnym prvovýrobcom realizovať predaj domácich výrobkov priamo spotrebiteľom, je stále platný. Predaj z dvora bol za vlády I. Radičovej zmenený nariadením vlády 359/2011 a 360/2011, ktoré umožňovalo výrobcom predávať malé množstvo priamo spotrebiteľom a maloobchodným prevádzkam bez sprostredkovateľov. Podmienkou predaja bol vzdialenosť do dvoch hodín.

Podpora predaja z dvora je aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády. (.pdf, s.23). Programové vyhlásenie vlády však presne nešpecifikuje akými nástrojmi plánuje podporiť predaj z dvora.

"V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby vláda podporí spracovanie a finalizáciu produktov z domácej výroby, okrem iného aj zvýšením propagácie a podpory predaja domácich potravín. Využije všetky dostupné ekonomické a právne nástroje na podporu finalizácie produktov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby a predaj čerstvých potravín týmito podnikmi priamo konečnému spotrebiteľovi.

Dôležitou zmenou (.pdf) za vlády I. Radičovej bola zmena sadzbyDPH, pretože sa zrušila znížená 6% sadzba DPH na špecifikované druhy potravín:"Znížená sadzba DPH 6 % zo základu dane, ktorá sa uplatňovala od 1.5.2010 na konkrétne v zákone špecifikované druhy potravinárskych výrobkov, vyrábané a uvádzané na trh podľa osobitných predpisov tzv. predaj z dvora, sa ruší." 

Ľ. Jahnátek má pravdepodone na mysli obnovu stavu pred zrušením zníženej sadzby DPH ako aj navrátenie parametrov predaja z dvora z roku 2009.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2012
success
error