DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Na Slovensku sa tomu nikto dlho nevenoval. Čiže to Slovensko sa nebránilo voči nekvalitnému dovozu (potravín, pozn.)...

Potravinová situácia na Slovensku - 29.10.2012
Pravda

Výrok Ľuboría Jahnátka hodnotíme ako pravdivý, pretože aj keď existovali podmienky kvality dovážaných potravín, tie často krát boli porušované nedostatočnou kontrolou.

Zákon o potravinách( § 7) hovorí o potrebe splnených požiadavok na kvalitu potravín ustavené zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi, ktoré sú zamerané na dovoz potravín. Tieto predpisy zahŕňajú najmä nariadenia Európskeho parlametnu a Rady. Dovozcovia však kvôli nedostatočnej kontrole často krát porušovali tieto požiadavky a Slovensko sa tak príliš nebránilo voči nekvalitnému dovozu. 

Napriek tomu, že sa vykonávali náhodné kontroly, neboli dostatočné, pretože Štátna veterinárna a potravinová správa nemala možnosť kontrolovať dovozcov priamo pri preprave potravín. Neúspešní boli aj v rámci predajní, pretože tie zrejme spolupracovali s dovozcami a počas kontrol neboli dovezené žiadne nové potraviny.

Jahnátek pre Hospodárske noviny uviedol, že ani spôsob posielania nekvalitných potravín do kafilérie v Žiline nebol dostačujúci: "Zatiaľ nám legislatíva umožňuje poslať takýto tovar len do príslušnej kafilérie v Žiline. Nemáme však istotu, že takýto tovar tam aj dôjde. V prípade likvidácie musia poplatky kafilérii zaplatiť naše veterinárne orgány a následne si ich môžu vymáhať od prepravcu. Musíme urobiť legislatívu tak, že tovar by znehodnotili kontrolné orgány už na mieste kontroly – napríklad poliatím technickou farbou, čiže zabrániť, aby sa chybný tovar mohol vrátiť naspäť do obehu,"

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2012
success
error