DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Predaj z dvora stanovilo, že bol tam limit. 30 veľkých jednotiek za týždeň. To znamená, že 30 veľkých kusa hovädzieho dobytka, vykŕmeného býka môžte poraziť.

Potravinová situácia na Slovensku - 29.10.2012
Pravda

Z. Simov správne uvádza limit, ktorý sa vzťahuje na kusy hovädzieho dobytka. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Limit 30 jednotiek porazeného hovädzieho dobytka ako výnimku zo štrukturálnych požiadaviek povolovalo maloobchodným potravinárskym prevádzkarňam nariadenie vlády R. Fica Nariadenie vlády 283/2009  (§3, (1) a.)) ako aj nariadenie vlády I. Radičovej Nariadenie 359 /2011 (§2, (3) a.)).

"Výnimku zo štrukturálnych požiadaviek možno povoliť tejto potravinárskej prevádzkarni s malým objemom výroby:

a) bitúnku, ktorý
1. zabíja najviac 30 dobytčích jednotiek za týždeň,
2. vopred oznámi regionálnej veterinárnej a potravinovej správe) čas zabíjania a počet a pôvod zvierat tak, aby jej umožnil vykonať prehliadku ante mortem) na farme alebo na bitúnku,"

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2012
success
error