DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Pavol Abrhan vs. Robert Madej
Robert Madej s Pavlom Abrhanom o jazykoch menšín. Zastupitel Smeru opät mystifikoval skutocné znenie zákona. 

Róbert Madej

SMER-SD
4 0 4 1

Pavol Abrhan

KDH
3 1 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Róbert Madej
 • Pavol Abrhan
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Róbert Madej

SMER-SD

Z právneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý okrem iného neumožní občanovi Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine komunikovať v ústnom a písomnom jazyku menšiny alebo ho o takejto možnosti neinformuje.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Pravda

V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. (.pdf) sa okrem iného píše:"§ 7bSprávne delikty(1) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí org...

Pavol Abrhan

KDH

V tomto nevidím žiadny problém, a tak ako boli pokuty aj počas vašej vlády v jazykovom zákone. Koľko takých pokút ste udelili alebo chcete povedať, že nikdy sa neporušovalo? Počas, kým bol pán minister, pán minister Maďarič, koľko pokút za porušovanie jazykového zákona udelil? Skúste mi odpovedať? Ani jednu.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Pravda

Od prijatia novely zákona o štátnom jazyku (v súčasnej dobe je už v platnosti nová novela zákona o štátnom jazyku,pozn.), ktorá vstúpila do platnosti prvého septembra 2009 nebola udelená žiadna pokuta v súvislosti s týmto zákonom počas bývalej vlády. Informovala o tom agentúra SITA....

Róbert Madej

SMER-SD

Pani redaktorka, napríklad, keď sa bavíme aj o pokute, dajme si príklad, pokiaľ niekto príde na obecný úrad, ihneď bude musieť byť upovedomený, pokiaľ bude to obec, ktorá je na zmiešanom území a má viac ako 15 alebo 20% obyvateľov menšiny bude musieť byť oboznámených s tým, že môže komunikovať s týmto úradom v materinskom jazyku. Pokiaľ náhodou mu niekto zabudne povedať takúto informáciu, tomuto obecnému úradu môže byť uložená pokuta 50 až 2500 eur.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Zavádzajúce

V návrhu zákona (.pdf), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. sa okrem iného píše: "§ 7b Správne delikty (1) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí ...

Róbert Madej

SMER-SD

Akým veľkým, akým veľkým spôsobom nás kritizovali za pokuty, ktoré boli v zákone a teraz si predstavte, že nový zákon, ktorý má zavádzať používanie menšinového jazyka predpokladá pokuty od 50 do 2500 eur za nesplnenie litery zákona.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Pravda

Minimálne Most-Híd zo súčasnej vládnej koalície protestoval proti pokutách v jazykovom zákone.V návrhu zákona (.pdf), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z.o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. sa okrem iného v § 7(b) pí...

Pavol Abrhan

KDH

Nie je povinnosťou zamestnanca uchádzajúceho sa o zamestnanie na zmiešanom území ovládať jazyk národnostnej menšiny. To v tom zákone nikde, nikde nenájdete.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Pravda

Novela zákona nemení aktuálne znenie druhej vety §7, ods. 1, ktorá znie:"Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyk menšiny."Na komunikáciu v jazyku národnostných menšín má obec možnosť využiť tlmočnícke alebo prekladateľské služby (čl. I, bod 17 novely)....

Pavol Abrhan

KDH

Dobre, je otázka percent, ktoré stále v klube diskutujeme, ale pokiaľ by sme sa aj dohodli hneď na 15%, tak sa jedná o rozšírenie o dve obce a nie o viac.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Nepravda

Na webovej stránke vicepremiéra R. Chmela bol 23. februára 2011 zverejnený odhad, ktorý hovorí o aké množstvo by sa zvýšil počet obcí, ktoré by mali zabezpečovanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku: Národnostná menšina Počet obcí v zozname obcí podľa nariadenia vlády č. 221/1999 Z. z.,...

Róbert Madej

SMER-SD

Spôsobí to to, že pokiaľ tá obec nemá napríklad zamestnanca žiadneho, ktorý vie hovoriť maďarským jazykom a bude mať len, len zamestnancov, ktorí budú vedieť len štátnym jazykom hovoriť, bude buď vyvolaný tlak vymeniť tohto zamestnanca alebo tento zamestnanec sa bude musieť učiť menšinovým jazykom a navyše.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Zavádzajúce

Navrhovaná novela zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín hoci ukladá povinnosť orgánom verejnej správy a ich zamestnancom používať okrem štátneho jazyka aj jazyk národnostnej menšiny, explicitne nevyžaduje, aby ho zamestnanci tiež ovládali. Druhá veta §7 aktuálneho zákona,...

Róbert Madej

SMER-SD

Z tej možnosti používať materinský jazyk pred orgánmi obce a inými orgánmi verejnej správy vytvára povinnosť, to znamená po novom, každá jedna obec bude musieť, bude musieť vyjsť v ústrety, či už cestou zamestnancov alebo tlmočenia.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Pravda

V súčasnosti platný zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín garantuje v §2 právo, že v obciach, kde počet obyvateľov hlásiacich sa k národnostnej menšine presiahne 20%, je možné používať v úradnom styku jazyk menšiny. Toto právo je garantované pri komunikácii so všetkými orgá...

Pavol Abrhan

KDH

Pán kolega, ak tvrdíte, že napĺňa mocenské chúťky, tak povedzte v čom? Máme pripomínať vaše mocenské chúťky, ktoré sa týkali Slovenskej televízie, kde ste si rozparcelovávali jednotlivé oblasti pôsobenia, máme pripomenúť.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Pravda

Prinášame časť z rozhovoru Karola Sudora (zo SME, pozn.) s M. Urbánim z decembra 2006 potvrdzujúci Abrhanovo tvrdenie:"Zákon nikdy nepostihne všetky nuansy. Hovorme aj o morálke. Prečo čakať, kým ku konfliktu záujmov explicitne nedôjde, keď sa mu dá predísť? Profesionálne voči tým ľuďom zatiaľ nemám...

Róbert Madej

SMER-SD

Pani redaktorka, pán poslanec má kolegu z Kresťanskodemokratického hnutia pána Procházku, ktorý uviedol, že v prípade, keď sa, keď sa neuskutoční úspešne voľba kandidáta na generálneho prokurátora, mala by sa uskutočniť bezodkladne.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Neoveriteľné

Podobný Procházkov výrok sa nám nepodarilo nájsť. ...

Pavol Abrhan

KDH

Verejná voľba je bežná v iných parlamentoch na svete. Je bežná v Dánsku, je bežná v Írsku.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Neoveriteľné

Rokovací poriadok dánskeho parlamentu (.pdf) hovorí o spôsobe volenia v parlamente:"§ 35 (1) In all cases in which the President has reason toconsider the outcome of a vote taken for granted inadvance, he is authorized to declare a question putto the vote – however excepting the final passing ofa Bi...

Róbert Madej

SMER-SD

Ja chcem pripomenúť, že posledné štyri, posledné dve volebné obdobia generálnych prokurátorov, boli generálni prokurátori zvolení širokým spektrom politickým, na základe veľkého konsenzu aj opozíciou aj koalíciou bol zvolený pán nebohý pán Hanzel a bol zvolený pán Trnka.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Zavádzajúce

Za D. Trnku hlasovalo v tajnej voľbe 84 poslancov. Podľa kuloárnych informácií hlasovali za D. Trnku všetky poslanecké kluby okrem ĽS-HZDS a SDKÚ. Poslanci týchto dvoch strán zrejme hlasovali za J. Bernáta (šéfa Úradu špeciálneho prokurátora), ktorý získal 58 hlasov. Bernáta navrhol poslanec ĽS-HZDS...

Róbert Madej

SMER-SD

O jeden hlas sa to nepodarilo (zvoliť generálneho prokurátora minulý rok, pozn.) a viete, čo sa vtedy pani redaktorka stalo. Stalo sa to, že pani, pani premiérka, pani Radičová začala vydierať svojich poslancov, že odstúpi, pokiaľ nebude zvolený, zvolený koaličný kandidát.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Zavádzajúce

Ako píšu portály HNonline.sk, Pravda.sk, aktuálne.sk, Dobroslavovi Trnkovi k znovuzvoleniu naozaj chýbal iba jeden hlas.Ako sme už napísali, Demagog.SK: Iveta Radicová nepovedala, že ak nebude zvolený spolocný (neskôr Madej uviedol, že to bol Radicovej kandidát) tak odstúpi. Povedala, že ak bude zvo...

Róbert Madej

SMER-SD

Pani Radičová povedala, že v prípade, keď nebude zvolený (koaličný kandidát, pozn.) odstúpi, tým sa vyvoláva nátlak na koaličných poslancov, tak s takéto považujeme za veľmi nedemokratické.

O 5 minút 12 - 11.04.2011
Pravda

SITA napísala: "Iveta Radičová pohrozila odchodom z funkcie, ak bude Dobroslav Trnka opätovne zvolený za generálneho prokurátora. "Zmenu považujem za veľmi podstatnú a je to pre mňa natoľko principiálne, že budem zvažovať svoje ďalšie pôsobenie," povedala premiérka. Na otázku, či by zložila funkciu,...

success
error