DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

Spôsobí to to, že pokiaľ tá obec nemá napríklad zamestnanca žiadneho, ktorý vie hovoriť maďarským jazykom a bude mať len, len zamestnancov, ktorí budú vedieť len štátnym jazykom hovoriť, bude buď vyvolaný tlak vymeniť tohto zamestnanca alebo tento zamestnanec sa bude musieť učiť menšinovým jazykom a navyše.

Pavol Abrhan vs. Robert Madej - 11.04.2011
Zavádzajúce

Navrhovaná novela zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín hoci ukladá povinnosť orgánom verejnej správy a ich zamestnancom používať okrem štátneho jazyka aj jazyk národnostnej menšiny, explicitne nevyžaduje, aby ho zamestnanci tiež ovládali. Druhá veta §7 aktuálneho zákona, ods. 1, sa novelou nemení a znie:

"Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyk menšiny.

Novelizovaný ods. 2 §7 však hovorí, že:

"(2) Orgán verejnej správy v obci podľa § 2 ods. 1 je povinný vytvárať podmienky na používanie jazyka menšiny podľa tohto zákona a osobitných zákonov, a to aj prostredníctvom zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny alebo zabezpečením tlmočníckych a prekladateľských služieb."

Novela teda dáva možnosť aj pre použitie tlmočenia tak, aby nebol vyvíjaný tlak na súčasných zamestnancov. Pre obce však bude samozrejme lacnejšie mať priamo vlastných zamestnancov a úradníkov, ktorí ovládajú jazyk menšiny. Nemôže to byť oficiálnym dôvodom pre rozviazanie pracovného pomeru s aktuálnymi zamestnancami, avšak minimálne do budúcnosti je možné, že obce si budú pri výbere uchádzačov dávať pozor aj na tento aspekt.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.04.2011
success
error