DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Dobre, je otázka percent, ktoré stále v klube diskutujeme, ale pokiaľ by sme sa aj dohodli hneď na 15%, tak sa jedná o rozšírenie o dve obce a nie o viac.

Pavol Abrhan vs. Robert Madej - 11.04.2011
Nepravda

Na webovej stránke vicepremiéra R. Chmela bol 23. februára 2011 zverejnený odhad, ktorý hovorí o aké množstvo by sa zvýšil počet obcí, ktoré by mali zabezpečovanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku:

Národnostná menšina Počet obcí v zozname obcí podľa nariadenia vlády č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva Počet obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva podľa posledného sčítania obyvateľov (2001) Rozdiel
česká 0 1 1
chorvátska 0 2 2
maďarská 512 514 2
nemecká 1 2 1
rómska 57 86 29
rusínska 68 113 45
ukrajinská 18 11 -7
SPOLU 656 729 73

P. Abrhan by mal pravdu, ak by hovoril o občanoch maďarskej národnosti. Celkovo sa to však bude týkať podľa uvedeného modelu viac než 70 obcí. 

Dátum zverejnenia analýzy: 11.04.2011
success
error