DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Nie je povinnosťou zamestnanca uchádzajúceho sa o zamestnanie na zmiešanom území ovládať jazyk národnostnej menšiny. To v tom zákone nikde, nikde nenájdete.

Pavol Abrhan vs. Robert Madej - 11.04.2011
Pravda

Novela zákona nemení aktuálne znenie druhej vety §7, ods. 1, ktorá znie:

"Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyk menšiny."

Na komunikáciu v jazyku národnostných menšín má obec možnosť využiť tlmočnícke alebo prekladateľské služby (čl. I, bod 17 novely).

Dátum zverejnenia analýzy: 11.04.2011
success
error