DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

Z tej možnosti používať materinský jazyk pred orgánmi obce a inými orgánmi verejnej správy vytvára povinnosť, to znamená po novom, každá jedna obec bude musieť, bude musieť vyjsť v ústrety, či už cestou zamestnancov alebo tlmočenia.

Pavol Abrhan vs. Robert Madej - 11.04.2011
Pravda

V súčasnosti platný zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín garantuje v §2 právo, že v obciach, kde počet obyvateľov hlásiacich sa k národnostnej menšine presiahne 20%, je možné používať v úradnom styku jazyk menšiny.

Toto právo je garantované pri komunikácii so všetkými orgánmi verejnej správy v obci.Návrh novely zákona teda nezavádza túto povinnosť ako úplnú novinku. Rozširuje ho však aj na ústnu komunikáciu, nie len písomnú, ako tomu bolo doteraz (§2, ods. 3).

Navyše, §7 aktuálneho zákona č.184/1999 Z.z. znie:

"(1) Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk /1/ a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použiť aj jazyk menšiny."

Navhované novelizované znenie mení slová "môžu použiť" na "používajú" (čl. I, bod 15 návrhu), takže hoci aj v súčastnosti majú orgány verejnej správy podľa zákona povinnosť vytvárať podmienky pre používanie jazykov národnostných menšín, návrh novely túto povinnosť sprísňuje.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.04.2011
success
error