DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Odporúcania Európskej komisie a vývoj nezamestnanosti na Slovensku
Po tom, ako Európska komisia zverejnila odporúcanie pre Slovensko, sa návšteva podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefcovica dala ocakávat. Šefcovic prišiel do Na telo optimisticky naladený, no analýza jeho výrokov velmi optimistická nie je. Podpredseda EK nesprávne interpretoval odporúcanie EK, ked tvrdil, že podla tohto odporúcania platia malí a strední podnikatelia piate najvyššie tarify za elektrickú energiu. V skutocnosti odporúcanie hovorí, že Slovensko má spomedzi všetkých krajín EÚ piatu najvyššiu energetickú nárocnost hospodárstva aj kvôli vysokému podielu priemyslu. Šefcovic nepozná mieru nezamestnanosti mladých v Španielsku a taktiež zakopol pri pokuse prerátat dlhovú službu Slovenska na pocet rocných rozpoctov Ministerstva financií a Ministerstva zahranicných vecí.
V druhej casti relácií prišla na rad diskusia o nezamestnanosti. Politickými súpermi boli súcasný minister práce Richter a jeho predchodca Mihál. Richter nekorektne hovorí o údajnom vytváraní a rušení pracovných miest spolocnostou Tesco. Rec došla aj na návrhy zákonov, ktoré by mali zrušit možnost súbehu dôchodku a mzdy v štátnej/verejnej správe, ci dokonca umožnit zamestnávatelovi prepustit zamestnanca ak dosiahne dôchodkový vek. Úspešnejšie sa s interpretáciu popasoval Mihál, ktorý správne opísal základné parametre novely pripravenej poslancami KDH. Minister práce nekorektne spájal novelu z dielne KDH s nedávnym rozhodnutím Európskeho súdneho dvora, ktoré potrestalo Madarsko. Európsky súdny dvor rozhodol, že Madarsko porušilo smernicu EÚ, tým, že uzákonilo povinný odchod sudcov, notárov a prokurátorov do starobného dôchodku dovršením 62 rokov. Spojenie týchto dvoch prípadov je nekorektné, pretože novela z dielne KDH sa týkala iba vylúcenia nároku na poberanie starobného dôchodku v prípade zamestnania v štátnej správe a netýkala sa konkrétnej profesie. Richter tiež nesprávne argumentoval, že v Ceskej republike je dosiahnutie dôchodkového veku zákonnou možnostou pre zamestnávatela na prepustenie zamestnanca z pracovného pomeru. Bývalý minister Mihál si viedol pomerne dobre. Nevyhol sa však faktickému prešlapu, ked pri uvádzaní nákladov zamestnávatela na zamestnanca zarábajúceho minimálnu mzdu úmyselne uvádzal najvyššie možné náklady.

Ján Richter

SMER-SD
2 2 3 1

Maroš Šefčovič

Nestraníci
4 4 2 1

Jozef Mihál

Nestraníci
6 0 1 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ján Richter
 • Maroš Šefčovič
 • Jozef Mihál
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jozef Mihál

Nestraníci

Zamestnanec (zarábajúci minimálnu mzdu, pozn.) si donesie domov čistú minimálnu mzdu len 291 eur.

Na telo - 04.06.2013
Pravda

Ak zamestnanec zarába minimálnu mzdu, tak výška čistej mzdy je na úrovni  292,48 eura. Odchýlku 1,5 euro tolerujeme a výrok hodnotíme ako pravdivý. Výška minimálnej mzdy je v r. 2013 337,70 eura. Táto suma predstavuje hrubú mzdu, z ktorej sú následne odpočítané odvody a dane. Týmto výpočtom získame ...

Ján Richter

SMER-SD

Vybrať akúkoľvek kategóriu, dajme tomu profesionálnu, odbornú, z tohto riešenia je protiústavné. To znamená, aj KDH návrh (o dôchodcoch v štátnej/verejnej službe, pozn.) je veľmi populistický, ale je protiústavný. Je tu konkrétny prípad a rozhodnutie európskeho súdneho dvora. Týka sa smerom k Maďarsku. Oni takto riešili právnikov, to znamená, sudcov, prokurátorov, a notárov a bolo im to absolútne zamietnuté.

Na telo - 03.06.2013
Zavádzajúce

J. Richter nesprávne spája návrh novely zákona poslancov KDH a Maďarský prípad, pretože návrh novely zákona KDH sa netýkal konkrétnej profesie resp. konkrétne druhy povolaní, ale zamestnancov celej štátnej správy. Návrh KDH taktiež neuvádzal povinný odchod do dôchodku. Návrh sa týkal iba v...

Jozef Mihál

Nestraníci

Hovoria o tom (návrh KDH, pozn.), že dôchodca pracujúci v štátnej správe by si musel vybrať buď zostane v zamestnaní alebo sa zriekne svojho dôchodku.

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Výrok je pravdivý, pretože skupina poslancov zo strany KDH predložila 9. januára 2013 návrh zákona, ktorý by vylúčil nárok na starobný dôchodok v prípade ak by stále pracovali v štátnej správy. Ako uvádza aj dôvodová správa, dotknutý zamestnanec by si mohol vybrať či odíde z práce a bude poberať dôc...

Ján Richter

SMER-SD

Dokonca aj Nemecko má isté obmedzené možnosti z hľadiska príjmu a práce dôchodcov (možnosť zamestnávateľa dať pracovníkovi výpoveď ak dovŕši dôchodkový vek, pozn.) Podobne sú to Francúzi a naše okolie. Češi...

Na telo - 03.06.2013
Zavádzajúce

Je pravdou, že v Nemecku pracovný pomer je obmedzený vekom pracovníka. Nie je však pravdou, že v Českej republike by bolo stanovené obmedzenie práce dôchodcu. Takéto obmedzenie nie je ani v prípade zamestnanca štátnej/verejnej správy v Českej republike. Informácie o Francúzsku sa nám nepodarilo dohľ...

Jozef Mihál

Nestraníci

My (za Mihála, pozn.) sme aspoň zvýšili materskú.

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá bola schválená 2. decembra 2011 upravila zvýšenie materskej zo 60% na 65% denného vymeriavacieho základu, čiže predošlej hrubej mzdy matky/otca. Ide tak o zvýšenie materskej. Išlo o úpravu § 53 výška materskej. V § 53 sa slová „60 %“ nahrádzaj...

Jozef Mihál

Nestraníci

Náklady zamestnávateľa (na zamestnanca zarábajúceho minimálnu mzdu, pozn.), odvody, stravovanie, sociálny fond a ďalšie veci prevyšujú 500 eur.

Na telo - 03.06.2013
Zavádzajúce

Podľa kalkulačky nákladov zamestnanca pre zamestnávateľa sú pri minimálnej mzde na úrovni 337,7 euro náklady zamestnanca na úrovni približne 460 euro. K tejto sume je však potrebné započítať príspevok na stravovanie. Výsledné náklady zamestnávateľa tak môžu byť vyššie, ale aj nižšie ako 500 eur...

Ján Richter

SMER-SD

Veď tam (v Zákonníku práce, pozn.) 12 na 30 mesiacov sme predĺžili napríklad vyrovnávacie obdobie.

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Na telo, 3. marca 2013)Výrok je pravdivý, pretože vyrovnávacie obdobie sa v novele zákonníka práce v roku 2013 skutočne predĺžilo z 12 na 30 mesiacov. Zákon č. 257/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2011 § 87a "(2) Pri uplatňovaní konta...

Ján Richter

SMER-SD

Pán Dlouhý, to je generálny riaditeľ Tesca zhodou okolností 25.4.niekde pred mesiacom mal veľkú tlačovku, kde povedal, že ide Tesco na Slovensku prijímať 300 nových pracovníkov a že sa idúä orientovať na nejaké menšie predajne. Pred mesiacom prešiel mesiac a úplne iná situácia pretože áno 268 nahlásili, že idú prepustiť ale 156 zároveň majú nových voľných pracovných miest.

Na telo - 03.06.2013
Zavádzajúce

Na základe dostupných informácií koncom apríla Tesco informovalo o otváraní nových predajní Express a s tým súvisiacimi novými pracovnými miestami. Hospodárske noviny v tom čase informovali o pláne spoločnosti Tesco vytvoriť 300 pracovných miest. Tesco dementovalo správu o úmysle vytvoriť 300 pracov...

Jozef Mihál

Nestraníci

V prvom rade sa vlastne stratil rok času. Zastavili ste program revitalizácie krajiny, ktorý bol za našej vlády Ivety Radičovej veľmi úspešný. Tam našlo prácu 7 alebo 8 tisíc ľudí.

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Je pravdou, že približne pred rokom minister životného prostredia zrušil projekt revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR. V roku 2011 si prostredníctvom tohoto projektu našlo sezónnu prácu takmer 8 tisíc ľudí. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Podľa sumárnej správy hodnotiace...

Ján Richter

SMER-SD

Dnes pracuje na Slovensku 76 tisíc študentov na brigády.

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Podľa informácií Sociálnej poisťovne pracuje až 77 500 študentov na brigádnickej práci. Minister práce uvádza číslo o 1 500 študentov na brigádach nižšie, avšak vzhľadom na to, že si minister argumentačne nezlepšuje svoju pozíciu, možno považovať výrok ako pravdivý a počet študentov pracujúci na bri...

Jozef Mihál

Nestraníci

Študenti, ktorí pracovali na dohodu, majú dnes sťažené podmienky, pretože od minimálnej mzdy vyššie vlastne musia platiť odvody

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Je pravdou, že študenti (vysokoškoláci do 26 rokov) musia od 1.januára 2013 platiť odvody pokiaľ výška ich zarobeného príjmu presiahne 155 eur mesačne. Táto úľava sa dá uplatniť len na jednu dohodu. Odvody teda platia už pri zárobku rovnajúcom sa polovici minimálnej mzdy. Tá predstavuje v roku 2013 ...

Jozef Mihál

Nestraníci

Získavať prax, absolventská prax to je jeden z nástrojov tej takzvanej aktívnej politiky trhu práce. Tak tam absolventi na tejto praxi majú dnes o tretinu menší príjem z tejto praxe.

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Od 1. mája predstavuje mesačná odmena za absolventskú prax 65% zo životného minima. V súčasnosti mesačná odmena za absolventskú prax je výške 126,5 eur. Suma životného minima sa každoročne mení k 1. júlu daného roka. Od 1. júla 2013 je výška životného minima 194,6 eur. Do 1....

Ján Richter

SMER-SD

Tie projekty pre mladých ľudí, ktoré sme rozpracovali dnes už skoro 8 tisíc, mladých ľudí našlo cez ňu prácu.

Na telo - 03.06.2013
Nepravda

Výrok J. Richtera hodnotíme ako nepravdivý, pretože na základe poslednej správy bolo pred dvoma týždňami vytvoreným len 5,9 tisíc pracovných miest pre mladých ľudí.Podľa správy TASR z 22.4.2013: "V dvoch projektoch na zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov má rezort práce k ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

No a z tohto dôvodu je si myslím veľmi zlé ak väčšina malých a stredných podnikateľov musí platiť tarify (za elektrickú energiu, pozn.), ktoré patria k piatym najdrahším tarifám vrámci európskej únie.

Na telo - 03.06.2013
Nepravda

Demagog.sk už v minulosti overoval podobný výrok (26. mája 2013, O 5 minút 12).Maroš Šefčovič nesprávne vychádza zo správy EK. Správa netvrdí, že malí a strední podnikatelia platia piate najvyššie tarify za enegie v rámci EÚ. Správa tvrdí, že Slovensko má spomedzi všetkých krajín EÚ piatu najvyššiu ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Slovenská republika je najpriemyselnejšou krajinou vrámci európskej únie. Až 26% nášho HDP tvorí priemysel. Pre zaujímavosť uvediem, že v celoeurópskom priemere je to len 16%.

Na telo - 03.06.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože M. Šefčovič sa odvoláva na údaj o podiele priemyslu na HDP na Slovensku z roku 2010, v čase kedy Slovensko podľa štatistík Eurostatu nebolo najpriemyselnejšou krajinou EÚ. Priemer EÚ je taktiež vyšší ako uvádza M. Šefčovič. Európska komisia predstavila dň...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Zaviedli sme (Európska Komisia, pozn.) tento nový systém, ktorý sa volá eures, kde vlastne všetky tieto voľné miesta sú uvádzané na celoeurópskej báze.

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Tvrdenie Maroša Šefčoviča hodnotíme ako pravdivé, pretože tento systém bol zavedený a sú na ňom uvádzané všetky voľné pracovné miesta, ktoré ponúkajú registrovaní zamestnávatelia v rámci celej Európy"EURES - EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti) – predstavuje sieť spolupracuj...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Momentálne dnes je vrámci európskej únie 1,3 milióna voľných miest.

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Hoci Maroš Šefčovič uvádza približný počet voľných pracovných miest, môžeme jeho výrok hodnotiť na základe údajov Európskeho portálu pre pracovnú mobilitu ako pravdivý. Európsky portál pre pracovnú mobilitu (EURES) udáva ku dňu 4. júna 2013 1 305 624 voľných pracovných miest z 31 európskych kra...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Keď sa pozrieme, čo sa deje v eurozóne, tak myslím, že ten posledný údaj je, že tam stúpla nezamestnanosť na 12,2%.

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Podľa štatistiky Eurostat (.pdf) je nezamestnanosť v eurozóne 12,2% (apríl). Údaje za máj 2013 zatiaľ nie sú k dispozícií. Apr 2012Jan 2013Feb 2013Mar 2013Apr 2013Nezamestnanosť v eurozóne11,212,012,112,112,2...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Sme krajina, kde rastie životná úroveň azda najrýchlejšie v celej európskej únii.

Na telo - 03.06.2013
Nepravda

Výrok M. Šefčoviča hodnotíme ako nepravdivý, pretože ani HDP na obyvateľa vyjadreného paritou kúpnej sily, ani index ľudského rozvoja nenasvedčuje, že Slovensko rastie najrýchlejšie v rámci EÚ. Sú krajiny, ktoré dosahujú lepšie výsledky.Za indikátor životnej úrovne možno považovať HDP na obyvateľa v...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

V Španielsku, kde máme momentálne dramatickú nezamestnanosť, kde nezamestnanosť mladých ľudí sa blíži až k 50%.

Na telo - 03.06.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože číslo nezamestnanosti mladých v Španielsku, ktoré uvádza Šefčovič sa od reality líši o niekoľko percentuálnych bodov. Podľa najnovšej štatistiky Eurostat (.pdf, s. 4) z apríla 2013 je nezamestnanosť mladých v Španielsku na úrovni 56,4%. Eurostat...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

V prípade Slovenska len minulý rok to bolo 1,3 miliardy eur (dlhová služba, pozn.), čo je skoro 2% presnejšie 1,9% HDP. A ja som si tak prerátal, že čo to znamená. Znamená to v podstate 18 ročný rozpočet pre ministerstvo zahraničných vecí alebo to znamená rozpočet ministerstva financií s celou daňovou správou, colnicami... na tri roky.

Na telo - 03.06.2013
Zavádzajúce

Demagog.sk už v minulosti overoval podobný výrok Maroša Šefčoviča (O 5 minút 12, 3. júna 2012)Je pravdou, že Slovenská republika minula podľa zákona o štátnom rozpočte (s. 28) v roku 2012 takmer 2% HDP na na dlhovú službu. Jedná sa o čiastku 1, 38 mld, čo predstavuje po prepočte (HDP 2012)...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Lebo keď sa pozriete, koľko európska únia zaplatí na dlhovej službe. Tak len za minulý rok to bolo vyše 300 miliárd eur.

Na telo - 03.06.2013
Neoveriteľné

31. mája 2013 Maroš Šefčovič hovoril o sume 331 miliárd euro, ktoré vynakladá Európska únia na obsluhu dlhu.SITA, 31. mája 2013:"A to z toho dôvodu, že dlh v rámci EÚ je obrovský, a to číslo, ktoré som počul na poslednom zasadnutí kolégia, že EÚ ročne minie 331 mld. eur na obsluhu svojho dlhu, je ta...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Keď sa pozrieme na to, čo sa očakáva napríklad od Francúzska, tak Francúzsko v tomto roku bude musieť konsolidovať tempom 1,3% HDP ročne. A ďalšie dva roky po 0,8% každý rok. Čiže spolu je to 2,9%

Na telo - 03.06.2013
Pravda

Je pravdou, že Francúzsko bude musiet konsolidovat tempom 1,3% HDP v tomto roku a 0,8% HDP v rokoch 2014 a 2015. Spolu do roku 2015 ide o konsolidáciu 2,9% HDP, tak ako uvádza Maroš Šefcovic.Európska komisia na zasadnutí 29. mája 2013 predlžila Francúzsku, Španielsku, Polsku a Slovinsku lehotu ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Už dnes nikto nehovorí o existenčnom riziku ohľadom eura, nikto už nehovorí o tom, že eurozóna sa rozpadne, alebo euro ako spoločná mena skolabuje.

Na telo - 03.06.2013
Zavádzajúce

Je pravda, že odborná verejnost sa menej venuje téme rozpadu eurozóny a kolapsu eura ako v roku 2012, kedy na príklad uznávaný nemecký magazín Spiegel 13. augusta 2012 vo svojom clánku informoval:"Banks, companies and investors are preparing themselves for a collapse of the euro."Z dostupných inform...

Ján Richter

SMER-SD

Ale 156 zároveň majú (Tesco, pozn.) nových voľných pracovných miest.

Na telo - 04.06.2013
Neoveriteľné

Informáciu o voľných 156 voľných pracovných miest spoločnosť Tesco nepotvrdila. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.SME 31. mája 2013: "O prácu v Tescu môže prísť 268 zamestnancov. ...Ministerstvo práce vraví, že dostalo informáciu o 156 voľných pracovných pozíciách, ktor...

Ján Richter

SMER-SD

Pán Dlouhý, to je generálny riaditeľ Tesca zhodou okolností 25.4.niekde pred mesiacom mal veľkú tlačovku, kde povedal, že ide Tesco na Slovensku prijímať 300 nových pracovníkov a že sa idúä orientovať na nejaké menšie predajne. Pred mesiacom prešiel mesiac a úplne iná situácia pretože áno 268 nahlásili, že idú prepustiť ale 156 zároveň majú nových voľných pracovných miest.

Na telo - 04.06.2013
Nepravda

Hospodárske noviny priniesli informáciu, že Tesco (25. apríla 2013) ide na Slovensku vytvoriť 300 nových pracovných miest, pričom sa mali orientovať na malé prevádzky Tesco Express. Túto správu však priniesli len Hospodárske noviny. Spoločnosť Tesco túto správu dementovala. Vzhľadom na to,...

Ján Richter

SMER-SD

Tripartitu som zaviedol ja.

Na telo - 03.06.2013
Neoveriteľné
success
error