DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Lubyová a Beblavý v O5M12
V nedelu 3. decembra boli hostami relácie O 5 minút 12 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nom. SNS) a nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý. Hlavnými témami diskusie boli výsledky štúdie OECD PISA, školská reforma a zvyšovanie ucitelských platov v rámci kolektívneho vyjednávania na rok 2018. Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu. 

Miroslav Beblavý

Nestraníci
9 0 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Martina Lubyová
 • Miroslav Beblavý
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Martina Lubyová

...sa nám napríklad medziročne v porovnaní minulý rok s predminulým rokom navýšilo zhruba o nejakých 200-250 miliónov eur, tak z toho 150 miliónov eur išlo len na toto zvýšenie, len na tu valorizáciu, (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Neoveriteľné

Ministerka v tomto výroku zjavne myslela rozpočet na rok 2017 v porovnaní s rokom 2016, pretože vtedy došlo k navýšeniu rozpočtu o sumu prevyšujúcu 200 miliónov eur. Ani v jednom z rokov však podľa dostupných informácií nedošlo k vynaloženiu 150 miliónov eur z navýšenej sumy na valorizáciu platov uč...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

... za vlády Ivety Radičovej, keď sme sa pokúšali presadiť do akreditačnej komisie zahraničného Slováka, ktorý ale pôsobí v zahraničí, ako ekonóma, tak to bol obrovský boj, ktorý sa podaril len vďaka neústupnosti ministra vtedajšieho a toho človeka hneď po nástupe Ficovej vlády odtiaľ dostali. To bol Slovák zahraničný, ale zahraničný ekonóm.

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Ešte počas ministrovania Jána Mikolaja za vlády Smeru (2006-2010) kritizoval Beblavý nedostatok zahraničných odborníkoch v Akreditačnej komisii. Vláda Ivety Radičovej (2010-2012), počas ktorej bol Beblavý parlamentným poslancom za vládnu stranu SDKÚ-DA, deklarovala v programovom vyhlásení vlády, že ...

Martina Lubyová

...zrušená bola ta výzva, ja som ju prvý deň po svojom nástupe do funkcie zrušila (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Neoveriteľné

Výrok ministerky Lubyovej sa dotýka kontroverznej výzvy na čerpanie eurofondov na podporu dlhodobého a strategického výskumu a vývoja. Podľa stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola ministerka Martina Lubyová, vymenovaná do svojej funkcie 13. septembra 2017. O zrušení výzvy info...

Martina Lubyová

...napríklad podarilo sa nám v rámci toho nášho operačného programu Veda a výskum alebo teda Výskum a inovácie, to je ten vedecký program, docieliť, aby sa vedecké výskumné inštitúcie mohli uchádzať o financovanie už do konca tohto roku, ako partneri, v rámci výziev, ktoré sú vyhlasované z nášho operačného programu prostredníctvom ministerstva hospodárstva.

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Podľa tlačovej správy ministerstva školstva sa výskumné organizácie môžu zapojiť do výziev, ktoré vyhlási v decembri 2017 Ministerstvo hospodárstva SR (MH) prostredníctvom partnerských projektov. Do týchto výziev sa môžu uvedené organizácie teda zapojiť už aj do konca roka 2017. Napriek skutočnosti,...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...máme dnešné vysoké školstvo, ktoré je postavené na situácii, že 80% študentov dosahuje až magisterské vzdelávanie, čo je svetový unikát, pretože všade na svete funguje to tak, že väčšina vysokoškolákov absolvuje bakalárske štúdium (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Zavádzajúce

Tvrdenie Miroslava Beblavého je náročné hodnotiť už len z dôvodu zveličovania, kde tvrdí, že Slovensko je svetový unikát v podiele absolventov magisterského štúdia. Školský systém sa odlišuje už len v rámci krajín EÚ alebo OECD, porovnanie väčšej skupiny krajín z hľadiska vysokoškolského systému nee...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...ministrom bol pán Plavčan, dlhoročný riaditeľ, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl (...) to bol človek, ktorý bol 10 alebo 15 rokov bol zodpovedný, ako najvyšší úradník na ministerstve za vysoké školy (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Neoveriteľné

Exminister Peter Plavčan pracoval na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR od roku 1991. Prešiel viacerými funkciami, vrátane funkcie generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu v rokoch 2014 až 2016, predtým pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl. Dostupné zdr...

Martina Lubyová

...v súčasnosti akreditačná komisia je vlastne akoby našim poradným orgánom, takže Slovensko ani nie je chápané v rámci tej organizácie ENQA ako riadny člen.

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Podľa štatútu Akreditačnej komisie je inštitúcia poradným orgánom vlády SR (.pdf, s. 1). Úlohou komisie je sledovanie a posudzovanie kvality vysokých škôl. Schvaľuje tiež vysokoškolské študíjne programy a vypracuváva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Akreditačná komisia je pridruženou o...

Martina Lubyová

...akreditačná agentúra, (...), ktorá by mala urobiť poradok v kvalite hodnotenia vysokých škôl, ktorá bude budúci rok urobená, vykreovaná, máme na to v rozpočte okolo 800 miliónov eur rezervovaných, (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Nepravda

Ministerstvo školstva SR plánuje zriadiť verejnoprávnu inštitúciu pod názvom Slovenská akreditačná agentúra. Rozpočet ministerstva na rok 2018 oproti rozpočtu roku 2017 počíta so zvýšenými výdavkami na program Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl aj kv...

Martina Lubyová

....ten dokument Učiace sa Slovensko ako východiskový dokument, (...) bolo tam urobených 4 tisíc pripomienok zo strany verejnosti (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Verejné pripomienkovanie k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ prebiehalo od 15. marca do 15. mája 2017. V tomto období bolo doručených 3975 pripomienok odbornej a širšej verejnosti, ktoré sú uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Výr...

Martina Lubyová

Nemáme súvislý úpadok a tá skupina krajín, s ktorou sa porovnávame, sa vyvíja tak, že dnes má koľko členských krajín OECD? 36 alebo 34. Keď sa začali PISY, (...) malo o polovicu menej.

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Nepravda

Výrok poukazuje na PISA testy čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ, ktoré pod záštitou OECD prebiehajú od roku 2000. Keďže Slovensko sa stalo členom OECD až na konci roku 2000, prvé PISA testy sa u nás uskutočnili v roku 2003. V tom čase mala OECD 29 členov...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...každý 1. september bude nový minister ako to posledných päť rokov bolo (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Počas piatich rokov (2013-2017) sa vo funkcii ministra školstva vystriedalo šesť ministrov. Každý školský rok (začiatok 1. septembra) otváral nový minister alebo ministerka. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Ešte v roku 2012 počas druhej vlády Roberta Fica zasadol do ministerského kresla Dušan Čapl...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Keď sa začínala PISA, tak my sme boli v situácii, že v čítaní sme boli podpriemerní, ale v matematike a vo vede sme boli priemerní (...) Dnes sme už hlboko podpriemerní vo všetkých troch tých základných oblastiach a teda aj v tejto doplnkovej.

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Štúdia OECD PISA je najväčší a najdôležitejší výskum výsledkov vzdelávania, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. Zameriava sa na testovanie15-ročných žiakov v takzvanej funkčnej gramotnosti, ktoré skúma a porovnáva v čase. Slovenská republika sa prvýkrát do tohto test...

Martina Lubyová

...príplatok (za absolvovanie vzdelávacieho kurzu pedagóga, pozn.), ktorý mimochodom je len 3,7% z celkového platu učiteľa (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Nepravda

Podľa príslušného zákona prislúcha každému pedagogickému zamestnancovi za 30 získaných kreditov 6 % z jeho platovej triedy a skupiny. Výrok Martiny Lubyovej hodnotíme ako nepravdivý.Problematiku získavania kreditov pre učiteľov upravuje vyhláška č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kredi...

Martina Lubyová

...že samotnému OECD trvá 2,5 roka, kým si spracujú výsledok nejakého testu (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Zavádzajúce

Lubyová vo svojom výroku hovorí o vyhodnocovaní výsledkov medzinárodného testovania PISA (Programme for International Student Assessment), ktoré organizuje Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Testovanie skúma výsledky vzdelávania pätnástrocných žiakov v oblasti matematickej, citat...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

My máme dneska prestárnutý učiteľský zbor, my máme strašne veľa dôchodcov, (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Údaje o podiele, resp. počte učiteľov, poberajúcich starobný dôchodok nie sú podľa našich informácií dostupné, a preto výrok Miroslava Beblavého aplikujeme na najstaršiu dostupnú vekovú kategóriu. Podľa štatistiky OECD z roku 2015 je to kategória nad 60 rokov. Na Slovensku je podľa tejto štatistiky ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...už aj pán prezident povedal, že zhruba medzi štvrtinou a tretinou tých škôl (vysoké školy, pozn.) by sme mali asi zavrieť (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Miroslav Beblavý hovorí o výroku prezidenta Kisku, ktorý vyslovil na slávnostnom otvorení školského roka 4. septembra 2017 na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci. Neskôr tento výrok zdieľal prezident aj na svojom facebooku. Svoje vyhlásenie prezident zdôvodňuje tým, že "...na Slovensku sú vysoké školy, ...

Martina Lubyová

...v rámci celého verejného sektoru (...) vrstva (pedagogickí pracovníci, pozn.), ktorá má najväčšie tieto navýšenia.

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Výrok sa dotýka hodnoty navýšenia finančného ohodnotenia pracovníkov verejného sektoru v porovnaní s inými odvetviami. V roku 2017 boli navýšené platové ohodnotenia pracovníkov vo verejnej správe o 4 %, zatiaľ čo pedagogickým a odborným pracovníkom narástli mzdy o 6 %. Rovnako sú platy pedagogických...

Martina Lubyová

...od toho januára 2016 po september 2017 tí učitelia dostali navýšené o 18% a že dnes priemerný plat učiteľa je naozaj vyše 1 100 eur (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Neoveriteľné

Učiteľom boli platy zvýšené od januára 2016 trikrát, a to o štyri, šesť a šesť percent. Platy sa tak navýšili o 17 % oproti predchádzajúcemu stavu z 2015. Priemerný plat pedagogických zamestnancov v školskom roku 2016/2017 bolo na úrovni 1 018 eur. Ak sa počítajú platy len pedagogickým pracovníkom Z...

Martina Lubyová

... v zásade tých 6%, tak ako to bolo sľúbené, vyplatené, ale tým, že ta prvá výplata bola posunutá o tri mesiace skôr, čiže nie v januári ale v septembri, (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Zavádzajúce

K postupnému zvyšovaniu platov pre pedagogických a odborných zamestnancov sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení. K 1. septembru 2017 sa platová tarifa pre týchto zamestnancov zvýšila o 6 %, ako spomenula ministerka Lubyová. Avšak spomenuté navýšenie bolo odprezentované ministrom Plavčan...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

... vláda vyčleňuje peniaze, hovorím na to isté zvyšovanie platov (pedagogických pracovníkov, pozn.) každý rok, je to zhruba o tých 6% (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Výrok sa týka výšky percentuálneho zvyšovania platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od roku 2016. Vláda vo svojom programovom vyhlásení sľúbila navýšenie platov o 6 % od septembra 2016, následne od januára 2018 každoročne. Vláda septembrové navýšenie aj splnila, pritom...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Začínajúcu plat učiteľa dneska je medzi 700-750 eur(...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ, SŠ. JŠ a špeciálnej školy po absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa sú pri nástupe do výkonu práce zaradení do deviatej platovej triedy s výškou základnej platovej tarify 690 eur. K tejto tarife začínajúcemu pedagogickému alebo odbornému zamestnanc...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...za tých 27 rokov od slobodných volieb v roku 1990 Slovenská národná strana riadila rezort školstva desať rokov a Smer spolu s SD, ktorá je súčasťou Smeru dneska osem rokov, to znamená že 18 rokov z 27 (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Miroslav Beblavý správne uviedol dobu, počas ktorej riadila ministerstvo školstva strana SNS. Taktiež  uviedol, že Smer, alebo SD riadili ministerstvo po dobu 8 rokov. Smer mal totiž svojich ministrov školstva v rokoch 2012-2016. V rokoch 1998-2002 boli ministri školstva nominanti strany SDĽ, k...

Martina Lubyová

...máme v súčasnosti navýšenie o 30 miliónov eur v rozpočte, aby sme mali pokryté dopady valorizácie, ktorá bola od septembra roku 2017 a na budúci rok sú adekvátne premietnuté tie prostriedky, do rozpočtu 2018, vo výške okolo 80 miliónov eur (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

V položke rozpočtu ministerstva školstva, týkajúcej sa regionálneho školstva, skutočne možno vidieť navýšenie rozpočtu o necelých 30 miliónov eur v porovnaní s rokom 2016. V roku 2018 sa oproti roku 2017 počíta s navýšením rozpočtu regionálneho školstva o 83 miliónov eur. Výrok Martiny Lubyovej hodn...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

50% ceny práce v priemere odchádza do štátneho rozpočtu rôznymi kanálmi.

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Pravda

Miroslav Beblavý má pod cenou práce na mysli celkové náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Pojem cena práce sa označuje aj ako superhrubá mzda, ktorú tvorí súčet čistej mzdy zamestnanca a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Podľa výšky aktuálnych sadzieb zaplatí zamestnávateľ na odvodoch do ...

Martina Lubyová

...my máme v rezorte už tri rôzne kategórie zamestnancov alebo pracovníkov, pedagogickí, nepedagogickí, odborní, teraz sme v štádiu, že každý má iné tarify, iné mzdové tabuľky a iný spôsob navyšovania, percentá, časy a ešte aj iný spôsob vyjednávania, (...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Nepravda

upravujem P. Výrok ministerky Lubyovej nie je pravdivý, pretože podľa platových taríf účinných od 1. septembra podľa Nariadenia vlády č. 202/2017 Z.z. sú pedagogickí a odborní zamestnanci hodnotení rovnakým spôsobom.Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa od 1....

Martina Lubyová

...150 tisíc ľudí len tých pedagogických pracovníkov, pracovníkov rezortu(...).

O 5 minút 12 - 03.12.2017
Neoveriteľné
success
error