DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...my máme v rezorte už tri rôzne kategórie zamestnancov alebo pracovníkov, pedagogickí, nepedagogickí, odborní, teraz sme v štádiu, že každý má iné tarify, iné mzdové tabuľky a iný spôsob navyšovania, percentá, časy a ešte aj iný spôsob vyjednávania, (...).

Lubyová a Beblavý v O5M12 - 04.12.2017
Nepravda

upravujem P. 

Výrok ministerky Lubyovej nie je pravdivý, pretože podľa platových taríf účinných od 1. septembra podľa Nariadenia vlády č. 202/2017 Z.z. sú pedagogickí a odborní zamestnanci hodnotení rovnakým spôsobom.

Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa od 1. septembra 2017  podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády č. 202/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017.

V prílohách Nariadenia vlády č. 366/2016 Z.z. ktorý je doplnený vyššie uvedeným NV č.202/2017 Z.z. môžeme nájsť Základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov. Pre pedagogických a odborných zamestnancov však platí spoločná tarifa, preto výrok ministerky nemôžeme hodnotiť ako pravdivý.Dátum zverejnenia analýzy: 03.12.2017
success
error