DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Dušan Caplovic a Pavol Abrhan
Politickej diskusii v nedelu na TA3 s Dušanom Caplovicom a Pavlom Abrhanom dominovali tri témy: volba generálneho prokurátora, jazykový zákon a zákon o obcianstve- a s tým spojená téma vztahov s Madarskom. Opät sa operovalo hodnotiacou správou Benátskej komisie, a ako už je zvykom, opät aj zavádzajúco. Reláciu si pozrite v archíve televízie.

Pavol Abrhan

KDH
6 0 2 2

Dušan Čaplovič

SMER-SD
14 5 4 7
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Pavol Abrhan
 • Dušan Čaplovič
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavol Abrhan

KDH

No tých 20% je v tom, že v obci alebo v meste, ktoré má viac ako 20% občanov inej národnosti, tak môžu používať dvojjazyčné názvy ulíc, označenia obcí plus môžu využívať tento jazyk v úradnom styku.

V politike - 10.12.2010
Pravda

Podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín sú menšiny s viac ako dvadsať percentnou prítomnosťou v obci oprávnené:§ 21) Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov v obci najmenej 20 % obyvateľstva, môžu ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ja si kladiem otázku, prečo maďarskí predstavitelia v poslednom období a nie len za našej vlády, ale za vlády Mikuláša Dzurindu odmietali prísť, či to bol prezident Maďarskej republiky alebo predseda vlády do Bratislavy na oficiálnu návštevu, znovu opakujem oficiálnu návštevu, nie na tie rôzne stretnutia. No pretože, ja to tak cítim, že Bratislavu, aby prišli do Bratislavy, tak by oficiálne aj oni uznali, že je SR existuje. Pre nich je stále Slovensko len Horné Uhorsko.

V politike - 10.12.2010
Nepravda

Maďarský prezident bol na oficiálnej návšteve Slovenska v decembri 2005....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...my sme si to ak dokonca diplomaticky všade vybojovali, či zákon o štátnom jazyku, však všade som chodil v zahraničí, všade nám to nakoniec legitímne priznali, že sme robili dobre...

V politike - 10.12.2010
Neoveriteľné

nevieme kto Dušanovi Čaplovičovi na jeho cestách vyjadril uznanie za zákon....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...pán Ján Čarnogurský povedal jasne, a povedal to v rozhovore pre Hospodárske noviny, súčasná zahraničná politika vlády Ivety Radičovej a pána Dzurindu je jedna z najstarších zahraničných politík po roku 1993.

V politike - 10.12.2010
Pravda

Ján Čarnogurský ostro kritizoval súčasnú zahraničnú politiku Slovenska....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Myslím si, že sa to týka všeobecne, že toto je vážna vec, ktorá sa doteraz v Európe takýmto spôsbom neriešila takýto sľub skladať k 1.januáru, tí, ktorí pôjdu povedzme a zviažu zväzok s Maďarskou republikou, tu sa dostávame do rozporu aj so samotnou tradíciou kvalitného dvojakého občianstva, ktoré poznáme vo svete a v Európe.

V politike - 10.12.2010
Zavádzajúce

„Zloženie sľubu je podmienkou nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky.“"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a riadne plniť všetky povinnosti ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...tam sa skladá sľub občana Maďarskej republiky a tam v prvej časti sľubu sa prisahá vernosť Maďarskej republiky, v druhej časti sľubu bude si ctiť a dodržiavať zákony Maďarskej republiky a v tretej časti bude slúžiť Maďarskej republiky.

V politike - 10.12.2010
Pravda

Každý, kto bude žiadať o maďarské občianstvo, bude musieť zložiť sľub Maďarskej republike, v ktorom sa zaviaže, že bude dodržiavať maďarské zákony, plniť si všetky povinnosti, ktoré mu z maďarského občianstva vyplývajú a že bude Maďarsko ctiť ako svoju vlasť....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...pán Bugár bol predsedom SMK a bol podpredsedom parlamentu a pán Csáky bol podpredsedom vlády a vtedy s ním súhlasili (s návrhom zákona o používaní jazykov národnostných menšín)...

V politike - 10.12.2010
Nepravda

Z SMK 14 poslancov hlasovalo proti a jeden poslanec (Béla Bugár) nebol prítomný na hlasovaní....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...a tie sa prijímali (návrhy zákona o používaní jazykov národnostných menšín) prvej Dzurindovej vlády, keď pán Bugár bol predsedom SMK a bol podpredsedom parlamentu a pán Csáky bol podpredsedom vlády...

V politike - 10.12.2010
Pravda

Na základe uznesenia č.382 NR SR z 10. júla 1999 bol schválený vládny návrh zákona o používaní jazykov národnostných menšín, v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy výborov (tlač 275a) a pozmeňujúceho návrhu poslancov z rozpravy.Zákon bol 20. 7. 1999 odoslaný do Zbierky záko...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...tí štyria, nazlostení z Mostu-Híd hovoria o tom, že nemá byť ani uvedený v Ústave jazyk ako taký...

V politike - 10.12.2010
Neoveriteľné

nič k pozícii štyroch nahnevaných z Mostu (predpokladajme, že ide o poslancov OKS) k tejto veci sme nenašli....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...u nás Benátska komisia jasne povedala, že to je legitímne, aby bolo postaveno v 36 štátoch okrem desať štátov v rámci Rady Európy je uvedené, že štátny jazyk je jasne definovaný v Ústave...

V politike - 10.12.2010
Pravda

V stanovisku Benátskej komisie, v odstavci 34 sa píše: „Na úvod Benátska komisia podotýka, že v európskych štátoch je pomerne bežné zakotviť v ústave používanie jazyka. Urobilo tak tridsaťšesť členských štátov Rady Európy, vrátane Slovenska; len desať* členských štátov sa takéhoto kroku doposiaľ zdr...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

a napokon treba povedať, že KDH v parlamente, keď sa tento zákon (zákon o štátnom jazyku, pozn.) schvaľoval, táto novela zákona schvaľovala, tak hlasoval za túto novelu zákona,

V politike - 10.12.2010
Nepravda

Podľa vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 982) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku: Z KDH sa 6 ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

a svedčí o tom aj stanovisko Benátskej komisie. Benátskej komisii bolo jasne povedané, že to bolo legitímne stanovisko, to je to najnovšie stanovisko, ktoré sme dostali, a ktoré teraz Most-Híd z toho vyberá hrozienka a nehovorí, treba si to celé prečítať a bolo by dobré, keby ste ho poznali a kde sa vlastne hovorí o tom, že tento zákon, táto novela zákona o štátnom jazyku nie vstúpila do problému, problémom národnostných menšín, naopak ich rozšírili ich právomoci, to je tam jasne konštatované na základe niektorých konkrétnych vecí, ktoré boli riešené aj v tomto zákone, hovorí aj zákon o štátnom jazyku

V politike - 10.12.2010
Zavádzajúce

Benátska komisia určite nepovažuje jazykový zákon za tak bezproblémový ako sa snaží Čaplovič ukázať. Podľa stanoviska Benátskej komisie, odstavec 136: „Benátska komisia ďalej považuje niektoré ustanovenia zákona o štátnom jazyku za nezlučiteľné s medzinárodnými záväzkami, ku ktorým Slovenská republi...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...však predseda našej strany aj na sneme povedal, my si uvedomujeme svoje chyby, bolo ich, boli tie chyby, za ktoré chyby sme samozrejme niesli zodpovednosť, máme istým spôsobom zodpovednosť, niektoré neboli priamo naše, ale boli sme v koalícii...

V politike - 10.12.2010
Pravda

Róbert Fico v príhovore k predvolebnému programu 2010 – 2014 na Predvolebnej konferenci 6. apríla 2010 hovoril : „Vážené dámy a páni, milí priatelia, štyri roky je doba, ktorá prináša aj ťažké chvíle, aj chyby. A urobili sme aj chyby, ale nikdy sme netvrdili, že chyby sme neurobili. Za chyby sme aj ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

a nikdy sme neuvažovali, tak ako dnešná koalícia, niektorí členovia koalície, že treba v takomto prípade znížiť kompetencie generálnemu prokurátorovi.

V politike - 10.12.2010
Pravda

Prenesene sa to tak určite dá povedať, pretože tri koaličné strany podporili Jána Hrivnáka v predchodzom kole a jeho zámerom bolo právomoci generálneho prokurátora obmedziť. Radičová sa v tomto zmysle vyjadrila k Hrivnákovi podľa sme.sk: „Hrivnák bol jednoznačne najsilnejším kandidátom z hľadiska pr...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Zachováva si svoju tvár, aj na rokovania vlády, kde bol hosťom, vždy povedal veľmi tvrdé kritické pripomienky často

V politike - 10.12.2010
Neoveriteľné

čo Trnka uviedol na rokovaní vlády nevieme....

Pavol Abrhan

KDH

Fakt je ten, že po diskusii, ja si myslí, že by nemali byť ani ďalej, ale po diskusii vo vládnej koalícii došlo k dohode, že tieto pokuty sa nebudú týkať fyzických osôb, ale že sa budú týkať len právnických osôb a hlavne tam ide o to, aby aj v prípade porušovania jazykového zákona pri ja neviem pri obecných úradoch, keď je vyhlasovanie oznamov alebo pri fyzických osobách, aby sa vyvinul určitý tlak na dodržiavanie tohto jazykového zákona, ja si nemyslím, že je to najšťastnejšie riešenie. Ale rešpektujem dohodu vo vládnej koalícii.

V politike - 10.12.2010
Pravda

V návrhu novely zákona o používaní jazykov (.pdf) národnostných menšín (vicepremiéra Rudolfa Chmela) sa uvádza: Podľa § 7b Správne delikty :(1) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1:............(2) Správneho deli...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Traja mali svojho jedného kandidáta pána Kanderu ako bolo povedané a SDKÚ-DS pána Mišíka. Mišíka? (Hrivnáka, neskôr sa opravil)

V politike - 10.12.2010
Pravda

Do 17.11. boli verejne v hre o spoločného kandidáta na šéfa prokurátorov len Ján Hrivnák, preferovaný stranou SDKÚ, a Jozef Kandera, na ktorom sa minulý týždeň dohodol trojlístok SaS, KDH a Most-Híd. Po tomto dátume avizoval Sulík, že ide o staré informácie. 19.11. koalícia oznámila, že sa začali ro...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...maďarská politika treba veľmi vážne pozerať ako tá politika veľkého populizmu, ktorá často sa prejavuje aj tým, že máme dvoch kandidátov za Most-Híd, na kandidátke v Komárne, ktorí sú príslušníkmi extrémistických nacionalistických organizácií... to sú známe mená, ktorí, o ktorých ospravedlňuje, tým, že sú mladí.

V politike - 03.12.2010
Neoveriteľné

Tieto informácie sa nám overiť nepodarilo....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...prijali sme ten návrh však zákona, veď ste za tento návrh hlasovali aj Vy o štátnom občianstve SR

V politike - 03.12.2010
Pravda

Všetci poslanci KDH hlasovali dňa 26. mája 2010 za návrh zákona o štátnom občianstve, okrem jedného, ktorý bol neprítomný....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Najviac sa hovorí veľmi otvorene o tom, že budú chodiť s urnami, pretože hranice sú voľné aj na Slovensku, čiže naozaj si povedzme, že nie je to štandardné, nie je to dobré.

V politike - 03.12.2010
Neoveriteľné

O chodení s volebnými urnami sme žiadne informácie nenašli....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...a dokonca teraz už uvažujú v samotnom parlamente Ústavno-právnom výbore alebo Ústavnom výbore Maďarsku o tom, že bude aktívne alebo pasívne právoplatný, čiže volebné právo...

V politike - 03.12.2010
Pravda

Maďarský parlament pripravuje novelu ústavy, ktorá bude zahŕňať aj volebné právo pre zahraničných Maďarov....

Pavol Abrhan

KDH

...je nezvyklé v Európe, aby niekto nadobudol občianstvo inej krajiny bez trvalého pobytu, bez toho, že by zo SR odišiel.

V politike - 03.12.2010
Neoveriteľné

Či ide o jav nezvyklý sa nám kvantifikovať nepodarilo....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

No nie len podobné, možno, že aj trošku rigidnejšie, ale v tom rigidnejšie, znovu opakujem tento, tých 20%, ktoré sa prijímali v súvislosti s odporúčaniami Európskej charty menšinových, používania menšinových alebo regionálnych jazykov

V politike - 03.12.2010
Nepravda

Európska charta regionálnych a menšinových jazykov neuvádza žiadne percentá potrebné k používaniu jazyka národnostných menšín vo vybraných prípadoch alebo vyššie spomínaných prípadoch....

Pavol Abrhan

KDH

V tom mnohom sa zhodneme, len proste kritizovali sme nie len pokuty, ale bolo tam aj ministerstvo kultúry malo schvaľovať všetky texty na pamätníkoch, no tak to sa nám zdá zbytočná byrokracia...

V politike - 03.12.2010
Zavádzajúce

V zákone o štátnom jazyku SR účinného od 1.septembra 2009 podľa § 5 ods.7Nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ja musím trošku opraviť pána kolegu, lebo aj v tom zákone novelizovanom zákone o štátnom jazyku, ktorý bol prijatý od 1. januára platí, tohto roku v SR nebolo pokuty od fyzických osôb, tam sa to týkalo predovšetkým subjektov právnických, ktoré by v podstate v tejto oblasti zlyhalo, čiže tam, nebolo to o pokutách

V politike - 03.12.2010
Pravda

V zákone o štátnom jazyku SR účinného od 1.septembra 2009 podľa § 9a Pokuty píše:Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby ani po písomnom upozornení neodstránia protiprá...

Pavol Abrhan

KDH

Nie, ja som povedal svoj osobný názor, ja si myslím, že vo vzťahu k menšinám nie je možné riešiť problémy udeľovaním pokút.

V politike - 03.12.2010
Pravda

 P. Abrhan v parlamentnej diskusii v júli 2009 povedal: „Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel podporiť pána poslanca Nagya v tej časti, keď predkladá návrh na vypustenie bodu 25 § 9, to znamená, tých sankčných opatrení. V Doložke o posúdení vplyvov v odhadoch vpl...

Pavol Abrhan

KDH

Samozrejme v širšom horizonte sme ochotní o tomto diskutovať, ale tieto pozície od Mikuláša Dzurindu sú pre nás nie nové a vždy z času od čas on ich vytiahne a začne otvárať túto tému (zjednocovania pravice, pozn.).

V politike - 03.12.2010
Pravda

napríklad Tomáš Profant píše v článku na CEPSR o tendenciách SDKÚ spájať pravicu v roku 2001, podobné boli aj v roku 2007....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...ešte v krátkosti chcel predtým sa vyjadriť k tejto Vašej otázke, povedať aj to, že my sme sa na našom sneme. Každý čakal, že budeme reagovať na SDKÚ-DS, my sme sa SDKÚ-DS absolútne nezaoberali, pretože naozaj Slovensko trápia iné problémy,

V politike - 03.12.2010
Nepravda

Na sneme sa okrem vlády (v ktorej je aj SDKÚ) riešila aj strana: „Ale na druhej strane nedovolíme opľúvať Smer takým spôsobom, ako to urobil pán Dzurinda na poslednom kongrese SDKÚ. Ak niekto povie na oficiálnych predstaviteľov strany a na celú stranu, že to je banda skorumpovaných komunistov, no ta...

Pavol Abrhan

KDH

Ja si myslím, že pozícia pani premiérky je dostatočne silná, je jej vecou kedy a aký argument použije a nakoniec sa ukázalo, že pán Trnka nedostal jeden jediný hlas poslancov vládnej koalície. Čiže v tomto zmysle, je jasné, že jej politika bola pri voľbe generálneho prokurátora na ostatnom pléne NR úspešná, lebo dosiahla to, čo chcela presadiť.

V politike - 03.12.2010
Pravda

Voľba prebiehala tajne, je teda možné odvolať sa len na vyjadrenia účastníkov. Trnka získal pri voľbe 70 hlasov, opozícia má v parlamente 71 hlasov, jeden hlas bol vyhlásený za neplatný. Trnka tak mohol získať koaličný hlas len v prípade, že by niekto z opozície hlasoval za ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... a predovšetkým toto nie je prvý krát, že v "vyhráža sa", že podá demisiu, keď pán minister Miškov a pán podpredseda vlády, prvý podpredseda vlády a minister pán Figeľ odmietli odvolať štátnych tajomníkov znovu vyšla s takouto tendenciou a dokonca naznačila, že zvažuje aj takéto kroky, pokiaľ nebudú tieto veci realizované.

V politike - 03.12.2010
Zavádzajúce

Radičová v prípade hayekovcov nehovorila o tom, že ak nebudú štátni tajomníci odvolaní tak podá demisiu (neboli a stále je premiérkou), ale to, že ona štátnych tajomníkov odvolávať nemôže a teda by to musela riešiť odvolaním ministrov- čo by podľa nej viedlo k pádu vlády. Detaily dočasného ukončenia...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... pán poslanec, podpredseda Ústavno-právneho výboru pán Mamojka predkladá pána terajšieho generálneho prokurátora pána Trnku, ktorého pozná dlhé roky, však spolu pracovali, dokonca on učil na VŠ na Právnickej fakulte, tak zatiaľ sú v hre títo piati zrejme.

V politike - 03.12.2010
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť informácie, ktoré tento výrok potvrdzujú alebo vyvracajú....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Viete čo urobil aj pán minister Mihál, že dal príkaz pánu predsedovi Najvyššieho súdu, že rozhodnutie koaličnej rady je toto a toto a, že treba tieto veci zabezpečiť. Mňa len v podstate prekvapuje to, v poriadku, tri strany ste sa dohodli, pred dvoma týždňami ste boli dohodnutí na jednom kandidátovi a teraz päť minút pred dvanástou vyjdete každý so svojim vlastným kandidátom.

V politike - 03.12.2010
Zavádzajúce

Ako píše napríklad TASR, Jozef Mihál v liste žiadal predsedu Harabina o vykonanie úkonov, ktoré "vyplynuli z rokovania Koaličnej rady". Úvod listu odcitoval predseda Smeru Fico v O 5 minút 12 24.10.2010 ako: "vážený pán predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Na základe rozhod...

Pavol Abrhan

KDH

Ja by nenálepkoval ľudí tým že blízky jednému alebo druhému. Pokiaľ sa pamätám, tak pán Kandera bol v tej komisii, ktorá pripravovala kodifikáciu trestného poriadku atď.

V politike - 03.12.2010
Neoveriteľné

Zloženie komisie sa nám nájsť nepodarilo....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

No to by som práve, keďže tu je pán Abrhan za KDH, tak sa chcem naozaj opýtať pán Kandera robil, bol tak blízky pánovi Lipšicovi, keď bol minister spravodlivosti na ministerstve spravodlivosti a v podstate naozaj to presadzovanie aj KDH, teraz sa to ukázalo, že to je váš kandidát, lebo idete do tej štvorky. Tých štyroch kandidátov, s týmto kandidátom s pánom Kanderom, ako keby ste si chceli presadiť znovu svojho človeka na takýto významný post Generálnej prokuratúry.

V politike - 03.12.2010
Neoveriteľné

či si boli Lipšic a Kandera blízki, sa nepodarilo nijako dokázať. J. Kandera bol za ministrovania Lipšica generálnym riaditeľom sekcie trestného práva ministerstva spravodlivosti....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ale viete emisie to je osobitný problém, však ho rieši aj terajší minister pán Nagy. Bude to veľmi, tam v podstate sa niektoré veci nedajú úplne dotiahnuť. Ja naozaj nie som vyšetrovateľ, aby som tieto veci riešil samozrejme je to v kompetencii nie len generálnej prokuratúry.

V politike - 03.12.2010
Pravda

Viacerí poslanci posunuli kauzu emisie prokuratúre. Tento fakt, že nielen prokuratúra sa podieľa na vyšetrovaní nepriamo potvrdzuje aj SME: „Tibor Gašpar, riaditeľ Úradu boja proti korupcii, ktorý kauzu emisií vyšetruje“....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

2003. 2003 a vtedy vlastne terajší generálny prokurátor bol kandidátom KDH, SMK, čo je časť Most-Híd v súčasnosti a zrejme zaňho hlasovali samozrejme aj terajší opoziční poslanci z našej strany, ale aj poslanci SDKÚ a tento kandidát bol vtedy v podstate najlepší a myslím si aj preto môžem hodnotiť za sedem rokov a osobitne za štyri roky, keď som bol vo vláde.

V politike - 03.12.2010
Pravda

SME.sk uviedlo: poslanci zvoli Trnku, ktorý dostal 84 hlasov, podporili ho KDH, SMK, Smer, ANO, KSS a nezávislí poslanci okolo Ivana Šimka. Dohoda na Trnkovi bola teda naozaj naprieč straníckym spektrom. Žiadne nezhody ohľadom voľby médiá nespomínajú....

Pavol Abrhan

KDH

No ale treba pravdu povedať, že koalícia má záujem, aby došlo k zmene na tejto pozícii a som veľmi rád, že to veľmi jasne povedala aj pani premiérka, že má záujem, aby k tejto zmene došlo a už to prvé hlasovanie naznačilo, že opozícia podporila takmer všetky vyhlásenia pána Trnku.

V politike - 03.12.2010
Pravda

K tomu, ako vážne Radičová zmenu myslí, SITA napísala:"Radičová považuje voľbu generálneho prokurátora za principiálnu a hodnotovú, ako garanciu politickej kultúry, zmeny a väčšej dôvery v spravodlivosť. Poslancom povedala, že takúto zmenu považuje za veľmi podstatnú. "Je to pre mňa natoľko principi...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

A pána Hrivňáka, pána Hrivňáka pardon, tak teraz idú na tú koaličnú radu tesne päť minút pred dvanástou so štyrmi kandidátmi. Každá politická strana so svojim, čo dokazuje to, že tu už nejde o nejaký dohovor, ale že tu ide o nejaké záujmy stranícke v tomto prípade, že každá strana si presadzuje svojho kandidáta.

V politike - 03.12.2010
Pravda

19.11. koalícia oznámila , že sa začali rozhodovať medzi 4 kandidátmi....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Chcem naozaj vysloviť vysoký veľký údiv nad tým, že raz to malo byť v pondelok, potom v nedeľu to rokovanie Koaličnej rady, potom zase v sobotu, potom zase v nedeľu. Teraz to má byť o 9. hodine zajtra v pondelok a naviac kým tam mali koaliční partneri.

V politike - 03.12.2010
Pravda

Dátumy koaličnej rady na túto tému sa podľa sme.sk skutočne menili. Návrhy mala posúdiť koaličná rada najskôr 15. novembra. Iveta Radičová v nedeľu ráno zrušila pondelkovú koaličnú radu, kde sa malo rozhodnúť o spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora. Koaličná rada bola nakoniec zvolaná na...

Pavol Abrhan

KDH

Musím povedať, že sa našla. Veď tri strany sa vedeli dohodnúť a vždy ak sme sa dohodli ako tri koaličné strany, tak ostal problém v SDKÚ, ale toto už je otázka na SDKÚ, prečo sa nevedelo nájsť dohodu s ostatnými tromi politickými stranami... Tri politické strany sa dohodli na pánovi Kanderovi, vlastne SDKÚ odmietlo aj tento návrh, predpokladám teda, že zajtra.

V politike - 03.12.2010
Zavádzajúce

Tri strany sa síce dohodli na jednom kandidátovi (Kandera, pôvodne navrhnutý KDH), Most aj SaS ale predstavili ešte aj vlastných kandidátov....

success
error