DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Myslím si, že sa to týka všeobecne, že toto je vážna vec, ktorá sa doteraz v Európe takýmto spôsbom neriešila takýto sľub skladať k 1.januáru, tí, ktorí pôjdu povedzme a zviažu zväzok s Maďarskou republikou, tu sa dostávame do rozporu aj so samotnou tradíciou kvalitného dvojakého občianstva, ktoré poznáme vo svete a v Európe.

Dušan Caplovic a Pavol Abrhan - 10.12.2010
Zavádzajúce

„Zloženie sľubu je podmienkou nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky.“

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a riadne plniť všetky povinnosti štátneho občana Slovenskej republiky".

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error