DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ja musím trošku opraviť pána kolegu, lebo aj v tom zákone novelizovanom zákone o štátnom jazyku, ktorý bol prijatý od 1. januára platí, tohto roku v SR nebolo pokuty od fyzických osôb, tam sa to týkalo predovšetkým subjektov právnických, ktoré by v podstate v tejto oblasti zlyhalo, čiže tam, nebolo to o pokutách

Dušan Caplovic a Pavol Abrhan - 03.12.2010
Pravda

V zákone o štátnom jazyku SR účinného od 1.septembra 2009 podľa § 9a Pokuty píše:
Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby ani po písomnom upozornení neodstránia protiprávny stav v určenej lehote alebo nevykonajú v určenej lehote nápravu zistených nedostatkov, uloží ministerstvo kultúry orgánom a právnickým osobám podľa § 3 ods. 1, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám pokutu od 100 do 5 000 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error