DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Zákon o dávkach v hmotnej núdzi

V relácii O 5 minút 12 sa stretli minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a poslanec za SDKÚ–DS Ludovít Kaník. Väcšina relácia sa venovala novému zákonu o dávkach v hmotnej núdzi, debata však prešla aj na klasické témy zamestnanosti a nezamestnanosti na Slovensku. Ján Richter si nesprávne myslí, že v novembri 2011 pocas vlády Ivety Radicovej bol na Slovensku väcší celkový aj disponibilný pocet nezamestnaných, ako tomu bolo v novembri 2013. Ludovít Kaník zase tvrdí, že zamestnanost v minulom roku klesala. Ani podla jednej relevantnej kategórie Štatistického úradu to však pravda nie je. Okrem toho hovoril, že za jeho ministrovania pracovali aktivacní pracovníci minimálne 40 hodín týždenne. V dotycnom zákone je však jasne uvedené, že minimálne pracovné zataženie je 10 hodín za týžden. V relácii dostala priestor aj produktivitu práce. Minister Richter uvádza, že produktivita práce je na Slovensku jedna z najvyšších v EU, v skutocnosti sme však až na 17 mieste.

Ján Richter

SMER-SD
9 5 1 1

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS
7 2 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ján Richter
 • Ľudovít Kaník
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Richter

SMER-SD

Pán poslanec, v roku 2011 za Radičovej vlády bol rast ekonomiky 3,6%. A nezamestnanosť bola vyššia ako je za rok 2013, keď je rast len 0,6%.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Nepravda

Ján Richter síce správne uvádza hodnoty rastu slovenskej ekonomiky za roky 2011 a 2013, nemá však pravdu, keď tvrdí, že v roku 2011 bola nezamestnanosť v SR vyššia než v roku 2013. Kým od augusta do novembra 2011 sa podľa štatistického úradu nezamestnanosť pohybovala medzi 13,1 a 14 percen...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Minimálnou mzdou to nespravíme. 100 000 ľudí dnes dostáva (minimálnu mzdu, pozn.) niečo z vyše 2 miliónov pracujúcich.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Počet pracujúcich občanov SR k tretiemu štvrťroku 2013 je približne 2 334 400. Podľa správy (strana 8) Štatistického úradu 4,5 % ľudí na Slovensku pracuje za mzdu od 300 do 350 eur, čo je 105 030 ľudí. Minimálna mzda bola v roku 2013 337,70 EUR. Čísla, ktoré uvádza Ľudovít Kaník, sa p...

Ján Richter

SMER-SD

Čo je druhé pozitívum, je produktivita práce. Patrí medzi najvyššie v Európskej únii.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Nepravda

Podľa štatistiky produktivity práce, ktoré uvádza Eurostat, malo Slovensko v roku 2012 (posledné údaje) produktivitu 80,6 % priemeru EÚ27. PoradieKrajiny EÚProduktivita práce na jednu zamestnanú osobu v r. 20121.Luxembursko162,02.Írsko142,63.Belgicko127,24.Švédsko115,8...17.Slovensko80,6...27.Rumuns...

Ján Richter

SMER-SD

Treba povedať, tých 60% (priemerného mesačného zárobku, pozn.) nie je nič nové. Je to odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce. (...) V plnej miere rozumiem tomu stanovisku odborárov.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Nepravda

Požiadavka odborových zväzov vychádza z Európskej sociálnej charty, nie z Medzinárodnej organizácie práce. Medzinárodná organizácia práce (ILO) vo svojom Dohovore týkajúcom sa úpravy minimálnej mzdy poskytuje určité metódy na stanovenie minimálnych miezd. Avšak spomínaný údaj 60 % podielu priem...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ale pán minister, ako tomu veriť z našej strany, keď napríklad v súvislosti s Ústavou sa už rok bavíme o tom, že je tu vôľa prijať ústavný zákon na ochranu druhého piliera a stále nič.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Poslanec Kaník pravdepodobne narážal na poslednú debatu ohľadom ústavnej ochrany druhého piliera, ktorá prebiehala začiatkom roku 2013 a na ktorej sa zúčastnila strana SMRER - SD. Poslanci dohodli na sumáre niekoľkých pravidiel, ktoré by zabezpečili štátnu ochranu druhého piliera. Do ...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Zmenou ďalšieho zákona došlo k zmene a je tu pokus o čiastočne odstránenie takzvanej priestupkovej imunity sociálne odkázaných, ktorí dnes, keď spáchajú priestupok, nič sa nestane, pretože nie je možné im udeliť pokutu. Tu dochádza k stavu, že sa bude môcť táto pokuta strhávať zo sociálnych dávok do istej miery. Ale vieme, že tento pokus je veľmi len optickým pokusom, pretože to bude minimálna suma, ktorú je možné strhnúť zo sociálnej dávky.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Zákonom o hmotnej núdzi, ktorý je účinný od 1.1.2014 došlo k úplnému zrušeniu tzv. priestupkovej imunity a to prostredníctvom pridaného paragrafu do zákona o priestupkoch. V realite však došlo iba k čiastočnému zrušeniu, ako uvádza poslanec Kaník, pretože siahnuť na dávky nebude možné všetkým pobera...

Ján Richter

SMER-SD

Ešte raz, ja stojím si za tým, že ten zákon (o hmotnej núdzi, pozn.) je v súlade s Ústavou a k tomu, čo hovoríte vy, sú tam dve podania (na ústavný súd, pozn.). Verejná ochrankyňa práv a poslanci.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Na Ústavný súd SR boli podané dve sťažnosti, prvá ku dňu 27. 12. 2013 zo strany Skupiny poslancov NR SR, ktorých zástupcom bol poslanec Jozef Mihál (Spisová značka: RVP 23032/2013) a následne ku dňu 15.1.2014 bola podaná sťažnosť zo strany Verejného ochrancu práv- JUDr. Janou Dubovcovou (Spisová zna...

Ján Richter

SMER-SD

Ten okruh(prác, pozn.), je vytipovaných spolu so ZMOS-om 20 základných činností, kde je možné realizovať a aplikovať.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

J. Richter po rokovaní so ZMOS-om vyhlásil, že bolo vytypovaných presne 20 činností vrámci, ktorých bude vykonávaná aktivačná činnosť. Okrem jednotlivých činností boli prediskutované aj prípadné riziká a následný postup.Do zoznamu 20 základných činností boli zaradené napr.: "údržba zelene,udrži...

Ján Richter

SMER-SD

Boli by zvýhodnené tieto (sociálne, pozn.) podniky dajme tomu pri verejných obstarávaniach pre zákazky, ktoré vyhlasuje štát a prostredníctvom toho by realizovali tú sociálnu prácu. Dneska Európa cirka 63 miliónov ľudí zamestnáva takýmto spôsobom

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože sociálne hospodárstvo zamestnáva v Európe približne 11 miliónov osôb a nie 63 miliónov ako uvádza minister Richter. Centrum európskych štúdii v Bruseli považuje sociálne podniky v čase, kedy je potrebná  konsolidácia verejných financií za vhodný...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Po navýšení odvodov pre živnostníkov o 30% žiaľbohu došlo k výraznému, ale mnohotisícovému odlivu živnostníkov zo Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa nielenže nevybrala viac, ale pýta aj od štátu viac, to znamená, zväčšila sa jej strata.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Odvody pre živnostníkov sa v roku 2013 zvýšili o 30%, čím došlo v roku 2013 k medzi kvartálnemu poklesu oproti štvrtému kvartálu roka 2012 o 10 142 živnostníkov. Väčšina živnostníkov si vytvorila spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa im oplatí už od príjmu nad 1050 eur. Sociálna p...

Ján Richter

SMER-SD

Navýšil sa nám celkový počet zamestnancov. Ten je o 50 000 vyšší ako tomu bolo za vás.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Nasledujúca tabuľka vychádza z údajov štatistického úradu.    Pôsobenie Kaníka na poste  Ministra práce, soc. vecí a rodiny   Vláda I. Radičovej    Rok 2002 2003 2004 ...

Ján Richter

SMER-SD

My sme urobili isté zmeny, ktoré sa týkajú napríklad samostatne zárobkovo činných osôb. Vzhľadom na to, že sa zaviedli iné daňové a teda odvodové povinnosti pre živnostníkov, veľmi veľký počet ľudí, cirka 9 000, prešiel z formy živnostníckej na formu jednotlivých obchodných spoločností. To znamená, založili si viacej s.r.o.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Podľa údajov z Registra organizácií ku koncu prvého štvrťroka 2013 na Slovensku aktívne pôsobilo 377 310 samostatne zárobkovo činných osôb čo predstavuje medzikvartálny pokles oproti štvrtému kvartálu roka 2012 o 10 142 živnostníkov.   Takýto vývoj nastal kvôli kvôli zmenám v daňovo-o...

Ján Richter

SMER-SD

A keď porovnávam aj jedno číslo, aj druhé číslo a to je možno to, na čo ste myslel, ten vývoj za 11 mesiacov, nebudem hovoriť o dvanástom mesiaci, o tom bude zajtra informovať generálny riaditeľ Ústredia práce, ktorému to zo zákona vyplýva, je taký, že dnes sme už na tom lepšie ako za vlády Ivety Radičovej v mesiaci november 2011 aj s celkovým počtom nezamestnaných, aj s disponibilným.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Nepravda

Podľa údajov zo štatistiky ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bol celkový počet nezamestnaných  v novembri roku 2011 393 122 a v novembri roku 2013 399 561.. Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie bol v novembri 2011 355 655 a v novembri roku 2013 bol 364 233.&nbs...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ale tá cesta, akú ministerstvo zvolilo a to sme celý čas počas prerokovania tohto parlamentu zdôrazňovali, je chybná.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Poslanec Kaník kritizoval cestu, akou sa rozhodlo ministerstvo riešiť problém vyplácania dávky v hmotnej núdzi. K zákonu má výhrady aj poslanec za SaS Jozef Mihál a aj niektorý poslanci za opozíciu, ktorí podali návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky. ...

Ján Richter

SMER-SD

Správne konanie, žiadateľ, ktorý sa prihlásil v konkrétnom mesiaci do evidencie nezamestnaných, úrad práce mal mesiac na to, aby posúdil zákonnosť jeho nároku. My sme to zmenili tým, lebo obyčajne tí, ktorí sa prihlásia,z 99 ak spĺňajú podmienky, že ich evidujeme hneď.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

1. mája 2013 bola účinná novela zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004.Jednou zo zmien, ktoré táto novela implementovala, bola skutočnosť, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nebudú o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie rozhodovať, ale iba písomne oznamovať. Týmto sa zrušila doba ...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

A zamestnanosť podľa Štatistického úradu, ktorý asi nespochybníte, klesá. Zamestnanosť klesá za minulý rok.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Nepravda

Štatistický úrad v skutočnosti uvádza viaceré dáta k zamestnanosti. Ani podľa jedného však neplatí, že by "zamestnanosť" klesala počas celého minulého roku. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Počet pracujúcich spolu(v tis. osôb)1.Q.2.Q.3.Q.20132327,72327,82334,4Podiel pracujúcich z ekonomicky aktí...

Ján Richter

SMER-SD

Moderátor: "Počkajte, nebolo to tak aj doteraz, že dostal automaticky dávku v hmotnej núdzi?" Richter: "Nedostal. Nemá na to zákonný nárok. Môže, nemusí."

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v paragrafe 9 s názvom "uplatnenie zákonných nárokov", ods. 1 uvádza: "Ak si občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, neuplatnia svoje zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné...

Ján Richter

SMER-SD

Za ďalšie, ak sa pozitívne prejavia pri odpracovaní tých 32 hodín, sme pripravení im ponúknuť tú aktivačnú dávku vo výške 63 eur. To znamená, už to nebude za 62,60, ale za 125 eur.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Zavádzajúce

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi musia odpracovať minimálne 32 hodín mesačne, aby mali nárok na dávku v hmotnej núdzi, ktorá je 61,60 euro. Aktivačná dávka vo výške 63,08 euro im však bude poskytnutá až za odpracovanie ďalších, minimálne 32 hodín mesačne. Ak chce ...

Ján Richter

SMER-SD

Pán poslanec vie, ako Mihál chcel riešiť túto problematiku v predchádzajúcom období. Obdobne, len chcel znížiť základnú dávku zo 60 na 30 eur.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Jozef Mihál, minister práce, sociálnych vecí a rodiny za vlády Ivety Radičovej, chcel znížiť základnú dávku v hmotnej núdzi z 60,50 € na 38 € a nie na 30 €. Mihálova reforma mala platiť od 1.1.2012, vtedajší minister ju však kvôli pádu vlády nestihol zrealizovať.Ako uvádza m...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Nie však tak ako je to dnes, že len maximálne napríklad 20 hodín týždenne, za ten čas sa nestihne spraviť nič. Keď sme to rozbiehali, bolo to minimálne 40 hodín týždenne (požiadavka odpracovaných hodín pre ľudí v hmotnej núdzi, pozn.)

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Nepravda

Od 1.1.2014 je síce maximálne pracovné zaťaženia pri aktivačných prácach 20 hodín týždenne, ako uvádza poslanec Kaník, nie je však pravdou, že za jeho ministrovania to bolo minimálne 40 hodín. Zákon č. 599/2003 Z. z. jasne hovorí, že občan mohol vykonávať obecné služby v rozsahu minim...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Je potrebné odpracovať 8 hodín týždenne, aby vôbec človek túto dávku dostal. Jedná sa o celú dávku.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože poslanec Kaník hovorí iba o dávke v hmotnej núdzi, ktorá je od 1.1.2014 61,60 €. Ak sa jednotlivec, ktorému bola ponúknutá práca, rozhodne, že túto prácu odmietne, dávka v hmotnej núdzi sa mi znižuje o 61,60 €, čiže o celú sumu dávky v hmotnej núdzi. V prípade, ...

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Faktom zostáva, že tento zákon (o hmotnej núdzi, pozn.) sa snaží dosiahnuť ten istý cieľ, ako som ja ako minister dosiahol už pred 10 rokmi. To znamená (...) aktivačné práce.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Súčasný zákon sa skutočne zameriava na porovnateľný cieľ, aký sa snažil dosiahnúť Ludovít Kaník vo funkcii ministra sociálnych vecí, teda aby si sociálne dávky poberatelia odpracovali v prospech obce, alebo inej organizácie určenej zákonom. Ľudovít Kaník bol ministrom práce, sociálnych vecí a r...

Ján Richter

SMER-SD

Je to (finančná náročnosť zákona o hmotnej núdze, pozn.) spolu 15 miliónov s tým, že cirka 8 miliónov pôjde na koordinátorov, to znamená na tých cirka 840 ľudí, ktorí budú zabezpečovať organizáciu a 7 miliónov sú tie náklady s tým súvisiace.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

V právnej úprave zákona o hmotnej núdzi, ktorý je účinný od 1. januára 2014 sa uvádza, že celkový predpokladaný rozpočet novely zákona je 15 miliónov EUR (14 918 805,57). Z tejto sumy je na mzdy zamestnancov úradov práce je vyčlenených 8 miliónov eur. Na ochranné pomôcky  (pracovné rukavic...

Ján Richter

SMER-SD

To znamená, zákon (o hmotnej núdzi,pozn.) je účinný od prvého januára tohto roku, ale má takzvané prechodné obdobie pol roka.

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Pravda

Minister Richter správne uvádza účinnosť  zákona o hmotnej núdzi, zároveň tiež správne poukazuje na niektoré prechodné ustanovenia tohto zákona, pričom tieto ustanovenia sú stanovené na obdobie cca pol roka.Článok IV zákona č. 417/2013 Z.z (.pdf, strana 13) o pomoci v hmotnej núdzi a ...

Ján Richter

SMER-SD

Moderátor: "Na dávku v hmotnej núdzi je odkázaných 180 000 ľudí približne. Koľkí si musia tú dávku odpracovať?" Richter: "Je to cirka 120 000 ľudí. To znamená, ak by som to mal rozmeniť na drobné, na počet pracovných dní v jednotlivom týždni, niekde v rozmedzí 20- 25 000 ľudí denne by sa malo aktivovať, aby naplnilo literu zákona. Ten rozdiel, ten zvyšok, to sú dôchodcovia, to môžu byť invalidní dôchodcôvia, to môžu byť matky s malými deťmi. Jednoducho to sú tí, ktorých sa povinnosť aktivácie netýka."

O 5 minút 12 - 20.01.2014
Neoveriteľné

Týmu Demagog.SK sa bohužiaľ nepodarilo nájsť relevantné informácie o tom, že dávku si musí odpracovať približne 120 000 ľudí ani v štatistikách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ani na stránkach Štatistického úradu(štatistika sociálnej ochrany), či na stránkach Sociálnej poisťovne. Re...

success
error