DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Po navýšení odvodov pre živnostníkov o 30% žiaľbohu došlo k výraznému, ale mnohotisícovému odlivu živnostníkov zo Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa nielenže nevybrala viac, ale pýta aj od štátu viac, to znamená, zväčšila sa jej strata.

Zákon o dávkach v hmotnej núdzi - 20.01.2014
Pravda

Odvody pre živnostníkov sa v roku 2013 zvýšili o 30%, čím došlo v roku 2013 k medzi kvartálnemu poklesu oproti štvrtému kvartálu roka 2012 o 10 142 živnostníkov. Väčšina živnostníkov si vytvorila spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa im oplatí už od príjmu nad 1050 eur. Sociálna poisťovňa bude potrebovať v roku 2014 od štátu o 347,5 mil. eur viac. Prebytok za rok 2013 by mal byť na úrovní 40 mil. eur, čo je o 9 mil. menej ako za rok 2012. Sociálna poisťovňa ho však vykazuje, pretože je dotovaná zo štátneho rozpočtu, de facto sa dá teda hovoriť o strate. 

Od januára 2013 sa zvýšili odvody pre živnostníkov zásadným spôsobom. Živnostníci, ktorí platia minimálne odvody, museli v roku 2013 platiť o 25 eur viac, a z toho do Sociálnej poisťovne o takmer 18 eur viac. Tí živnostníci, ktorí platia vyššie ako minimálne odvody, mali odvody v roku 2013 vyššie približne o 30%. 
Od roku 2013 sa totiž pri určení vymeriavacieho základu od príjmov neodpočítavajú odvody zaplatené v minulom roku a namiesto koeficientu 2 (resp. 2,14 pri zdravotnom poistení) sa v roku 2013 používa koeficient 1,9. To spolu znamená zvýšenie vymeriavacích základov a tým aj odvodov (vyšších ako minimálnych) o vyše 30%.

V roku 2012 bol minimálny vymeriavací základ 339,89 eur, minimálne odvody 160,24 eura, z toho do Sociálnej poisťovne 112,66 eura. 
V roku 2013 bol minimálny vymeriavací základ 393 eur, minimálne odvody 185,29 eura, z toho do Sociálnej poisťovne 130,27 eura. 

Od januára 2014 je minimálna výška odvodov, ktoré musí každý živnostník platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne vo výške 189,77 eura. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie živnostníkov predstavuje v roku 2014 sumu 56,35 eura, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 133,42 eura.
Od januára 2014 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2012 (805 eur), čo predstavuje sumu 402,50 eur.

Sociálna poisťovňa bude v roku 2014 potrebovať od štátu o 347,5 mil. eur viac, ako v roku 2013 a celkovo dostane od štátu injekciu v hodnote 1,06 mld. eur.
Prebytok sociálnej poisťovne za rok 2012 bol 46,9 mil. eur a za rok 2013 40 mil. eur. Od januára do novembra 2013 vybrala sociálna poisťovňa o 6,62 percentuálnych bodov viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Vybrala však menej, než plánovala

Podľa údajov z Registra organizácií ku koncu prvého štvrťroka 2013 na Slovensku aktívne pôsobilo 377 310 samostatne zárobkovo činných osôb čo predstavuje medzi kvartálny pokles oproti štvrtému kvartálu roka 2012 o 10 142 živnostníkov. 


Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error