DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Nie však tak ako je to dnes, že len maximálne napríklad 20 hodín týždenne, za ten čas sa nestihne spraviť nič. Keď sme to rozbiehali, bolo to minimálne 40 hodín týždenne (požiadavka odpracovaných hodín pre ľudí v hmotnej núdzi, pozn.)

Zákon o dávkach v hmotnej núdzi - 20.01.2014
Nepravda

Od 1.1.2014 je síce maximálne pracovné zaťaženia pri aktivačných prácach 20 hodín týždenne, ako uvádza poslanec Kaník, nie je však pravdou, že za jeho ministrovania to bolo minimálne 40 hodín. Zákon č. 599/2003 Z. z. jasne hovorí, že občan mohol vykonávať obecné služby v rozsahu minimálne 10 hodín týždenne. 

Maximálny počet odpracovaných hodín je v zákone č. 417/2013 Z.z. upravený v paragrafe 12 ods. 3, ktorý upravuje minimálny a maximálny možný počet hodín s aktivačnými prácami, ktoré sú už dobrovoľné a poberatelia dávok si pomocou aktivačných prác môžu privyrobiť aktivačný príspevok. 

a.) Jednotlivec je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,
b.) Jednotlivec je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti, alebo ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
.
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonom upravuje maximálny a minimálny počet hodín v paragrafe 12: "Občan sa osobne zúčastňuje na vykonávaní na menších obecných služieb v rozsahu najmenej 10 hodín týždenne a najviac 20 hodín týždenne."

Text zákona nepreukazuje, že by časový rozsah bol stanovený na minimálne 40 hodín týždenne, výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error