DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Hirman a Kamenický o plyne

25. septembra v relácii Na telo diskutoval nový minister hospodárstva Karel Hirman s poslancom za Smer-SD Ladislavom Kamenickým. Ako neoveriteľný sme označili kľúčový Hirmanov výrok, že cena ruského plynu je vyššia ako cena LNG plynu - nevieme túto informáciu jednoznačne z nezávislých zdrojov overiť, spísali sme však všetky zdroje a informácie, ktoré to naznačujú. Nesedí jeho tvrdenie, že v Česku je zastropovaná cena silovej elektriny trikrát vyššia, než na Slovensku: 6000 Kč za mWh je v prepočte 243 eur, čo je oproti našej cene 61,21 eur/mWh. Medzi Kamenického výrokmi sme sa zavádzajúci označili napríklad ten, podľa ktorého Fico vybavil vyriešenie plynovej krízy 2009 stretnutím u Putina - v skutočnosti nám reverzne pustilo plyn Česko ešte o pár dní skôr, než svoj konflikt vyriešili Rusko a Ukrajina. 

Karel Hirman


9 2 1 2

Ladislav Kamenický

SMER-SD
6 2 3 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Karel Hirman
 • Ladislav Kamenický
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Karel Hirman

My máme diverzifikované dodávky, už tento rok som povedal, aktuálne zhruba tretina je ten tzv. nórsky kontrakt, tretina je zhruba skvapalnený plyn, tretina nám ešte prúdi cez územie Ukrajiny smerom na Slovensko, ale aj do niektorých iných krajín. Lenže ten ten ten prítok cez Ukrajinu sa neustále stenčuje a hovorím, že je ohrozený, teraz je mobilizácia, vyhlásil, je vyhlásená čiastočná mobilizácia.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

SPP v priebehu roka diverzifikoval dodávky plynu. Približne jedna tretina pochádza z Nórska, druhá z dovozu skvapalneného plynu, kým tretiu tretinu stále pokrývajú dodávky z Ruska. Tie k nám vzhľadom na odstávku plynovodu Nord Stream 1 prúdia cez Ukrajinu. Zároveň k nám od východných susedov prúdi aj ruský plyn, ktorý posielame do ďalších európskych krajín. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Karel Hirman

Do 31. decembra majú ceny energií, sú zafixované na základe výnosu ÚRSO, na základe cien, ktoré boli predtým. Žiadna domácnosť do konca roka nebude mať zmenenú jednotkovú cenu energie. To je kľúčové. To čo keď aj niečo majú zmenené zálohové platby, to je spôsobené tým, že mali povedzme vyššiu spotrebu ako v uplynulom období.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovuje maximálne ceny pre odberateľov podliehajúcich cenovej regulácii každý rok určením tzv. cenových stropov, tie sa do konca roka meniť nebudú. Do ceny však vstupujú aj ďalšie faktory. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  ...

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Tá nervozita už sa prejavuje aj tým, že tým, že tá nedôvera vo vládu je taká veľká, skoro 85 %.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Kamenický svojím vyjadrením odkazuje na pravidelné prieskumy verejnej mienky, zaoberajúce sa mierou dôvery v jednotlivých politikov, resp. vládnu koalíciu. Z výroku nie je úplne jasné, o presne ktorom prieskume Kamenický pri hodnotení nedôveryhodnosti vlády hovorí. Keďže ale viacero prieskumov naznačuje, že nedôvera vo vládu sa pohybuje okolo 80 %, výrok hodnotíme ako ešte pravdivý. ...

Karel Hirman

My na Slovensku máme oproti našim susedom výraznú výhodu v tom, že máme cenu pre domácnosti do 31. decembra zafixovanú. To nemajú Česi, to nemajú Rakúšania, lebo tam boli domácnosti už na voľnom trhu.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Spôsob, akým sa určuje výpočet ceny elektriny na Slovensku je rozdielny akov okolitých krajinách, napríklad v Česku či Rakúsku. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vysvetľuje túto problematiku regulačnými nástrojmi, ktoré má k dispozícií a vďaka ktorým môže ovplyvňovať cenu elektriny pre domácnosti na rok dopredu....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Mnohokrát stretnem dôchodcov napr., ktorým vláda absolútne v tomto roku nepomohla. Môžme sa baviť o, je tu dôchodcovská inflácia skoro 15 %, pomoc bola 1,3 percentná, valorizácia + nejaké, teraz sa snažia dávať nejaké trináste dôchodky dopredu 80 % nejakého dôchodku.

Na telo - 04.10.2022
Zavádzajúce

Kamenický naznačuje, že vláda SR v aktuálnom období prudkého zdražovania tovaru a služieb, nepomáha seniorom v reakcii na rast ich životných nákladov, teda mieru tzv. dôchodcovskej inflácie. Výrok hodnotíme ako zavádzanie, keďže vláda schvaľuje výšku starobných dôchodkov podľa inflácie podľa cien z prvého polroka predchádzajúceho roka. Kamenický vydáva túto úpravu starobných dôchodkov za neúčinný nástroj, ktorý mal byť cielený na pomoc proti súčasnej výške inflácie....

Karel Hirman

My máme zafixovanú cenu silovej elektriky na trojnásobne nižšej úrovni ako ju teraz zafixovala Česká republika. Samozrejme, to je silová. Konečný účet je spojený s distribučnými a ďalšími poplatkami.

Na telo - 04.10.2022
Nepravda

Slovensko aj Česká republika sa v reakcii na stúpajúce ceny energií rozhodli pristúpiť k zastropovaniu cien silovej elektriny. Zatiaľčo české riešenie je už schválené zákonom, slovenské memorandum je potrebné ešte legislatívne dotiahnuť. Pravdou však je, že Slovensko má zastropovanú nižšiu cenu, a to dokonca štvornásobne a nie trojnásobne ako to hovorí minister Hirman. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Ja chcem podotknúť jednu vec, lebo veľa sa argumentuje s tým, že máme nižšie tie energie ako v Čechách a neviem kde, len ja som pozeral analýzu, tak Slovenská republika má najvyšší podiel energií vôbec na výdavkoch jednotlivých, výdavkoch jednotlivých domácnosti.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Domácnosti na Slovensku majú podľa posledných dostupných dát (2020) skutočne najvyšší podiel energií na celkových výdavkoch domácností. V takejto situácií je Slovensko dlhodobo, ako Kamenického následne upozornil aj minister Hirman. ...

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Zlyháva celkovo európsky trh, priznala to aj vlastne predsedníčka Európskej komisie. Vidíme tie špekulácie, ktoré tu prebiehajú na trhoch s plynom s rôznymi tými povolenkami na CO2 a pod.

Na telo - 04.10.2022
Zavádzajúce

Poslanec Kamenický podľa všetkého naráža na prejav predsedníčky EK Von der Leyenovej o stave Únie zo 14. septembra 2022. V ňom predsedníčka predstavila “rozsiahlu a komplexnú reformu” trhu s elektrickou energiou, a to z dôvodu rozhodujúceho vplyvu plynu na ceny elektriny na trhu - tzv “merit order” mechanizmus. Ide teda o tzv. oddelenie ceny plynu od ceny elektriny. Trh s emisnými povolenkami nekolabuje, ako tvrdí poslanec Kamenický. Ide o prirodzenú reakciu cien na energetické šoky a zvýšený dopyt po vysokoemisných zdrojoch, ktoré tu cenu logicky zvyšujú. Preto hodnotíme tento výrok ako zavádzajúci. ...

Karel Hirman

Prepáčte, ale takto. Podiel závisí, platy vtedy boli nižšie, ten podiel je rovnaký, tzn. matematika sedí. Ten podiel sa vypracoval za uplynulých 10 - 15 rokov vlád, ja len si dovolím podotknúť, že to boli iné vlády. Tie dáta, aj čo vy spomínate, nie sú za posledný rok nie sú za predchádzajúci rok, ale za predošlé, takže sa bavme korektne, že v takejto situácii naše domácnosti sú za posledných 10 - 15 rokov.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Infografika z roku 2019 ukazuje, že podiel nevyhnutných výdavkov sa v rozpočtoch slovenských domácností medzi rokmi 2005 až 2017 výrazne nemenil a posledné údaje z nej hovoria, že priemerná slovenská domácnosť dala na bývanie, vodu a energie 23,7 % svojich príjmov. Podľa analýzy, ktorú v auguste 2022 spracovala spoločnosť WOOD & Company „náklady na bývanie a energie tvoria v priemere vyše štvrtinu z celkových spotrebných výdavkov slovenských domácností. Elektrina, plyn a teplo tvoria z celkových nákladov domácností takmer desať percent.“ Porovnanie Eurostatu za posledné roky ukazuje, že Slovensko má skutočne najvyšší podiel nákladov na energie spomedzi EÚ. Najnovšie údaje sú dostupné za rok 2020, kedy bol podiel na úrovni 9,1 % pričom priemer EÚ bol 4,3 %. Za rok 2019 to bol 8,5% podiel Slovenska a priemer EÚ 4,1 %....

Karel Hirman

V každom prípade je tu jeden rozdiel, máme hlavným alebo dominantným dodávateľom plynu na slovenskom trhu je Slovenský plynárenský priemysel, ktorý bol za predchádzajúcich vlád, takpovediac sa vrátil stopercentne do rúk štátu.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

SPP je skutočne dominantným dodávateľom plynu na Slovensku a Slovenská republika sa v roku 2014 stala jediným akcionárom podniku. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. ...

Karel Hirman

Vtedy sme tiež mali dostatočné zásoby, ale nám Putin vtedy prvýkrát vypol plyn a v Kapušanoch v januári aj v Bratislave vtedy mrzlo, možno si mnohí spomenú, sme mali nulu. Takže sme sa dostali do situácie, keď vtedajšia vláda Roberta Fica, samozrejme nie vlastnou vinou, vtedajší minister hospodárstva pán Jahnátek, to sa dá nájsť aj v archívoch, odpočítaval dni, kedy nám skolabuje vnútorný plynárenský distribučný systém. Našťastie sa vyriešila situácia na česko-slovenskej hranici v Lanžhote, otvoril sa reverzný prítok plynu z Českej republiky aj z Nemecka, kde bol prebytok plynu a v rámci európskej solidarity a v rámci spolupráce sa naša plynová kríza vyriešila o niekoľko dní skôr ako si pán Putin rozmyslel a zase tie kohútiky otvoril.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Plynová kríza sa udiala ešte v roku 2009 ako dôsledok sporu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Začiatok, priebeh aj výsledok plynovej krízy fakticky zodpovedá scenáru, ktorý opisuje Karel Hirman, výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

My (pozn. vlády Smeru) sme prevzali SPP matku znova do štátnych rúk a dnes sa ukazuje, aký to bol správny krok. Druhá vec, prevzali sme Transpetrol, prevzali sme napríklad Gabčíkovo a podobne.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Slovenská republika sa v roku 2014, za vlády Smeru-SD stala 100% vlastníkom SPP, vykonávajúca svoje akcionárske práva cez Ministerstvo hospodárstva SR. Tvrdenie, že to bol správny krok je hodnotiaci úsudok, ktorý v rámci fact-checku nerobíme a ponechávame na hodnotenie poslucháča....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Dlho sa tu hovorilo o diverzifikácii plynu, tak musím povedať, že za našej vlády sa diverzifikovalo to, že máme dnes prepoj do Poľska, to nie je výsledok toho že, že pán Heger sa tam ukazuje ako točí kohútikom. Máme prepoj Maďarska, máme prepoj na Českú republiku.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Smer-SD vládol od júna 2006 po jún 2010, a potom od marca 2012 po február 2020. Proces budovania nového plynovodu medzi Maďarskom a Slovenskom sa začal v júni 2009 podpisom Memoranda o porozumení. Víťazi verejného obstarávania potrubného materiálu a prác na vybudovanie slovensko-maďarského plynovodného prepojenia boli vybraní v decembri 2012 a plynovodné prepojenie bolo otvorené v roku 2015 vo Veľkých Zlievcoch. Všetky procesy teda prebehli ešte počas vlády Smeru-SD. Výstavba plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom začala v auguste 2018, čiže znovu počas vlády Smeru-SD. Prepojenie s Českou republikou funguje už od roku 2009. Výrok poslanca Kamenického hodnotíme ako pravdivý....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Nóri kričali, nemáme dostatok plynu pre celú Európu, čo sa týka Spojených štátov, tie vyrábajú plynu toľko, koľko asi spotrebujú, čiže ak chcú niečo dodávať, tak majú nejaký menší prebytok.

Na telo - 04.10.2022
Nepravda

Nórsko sa vyjadrilo v protiklade s Kamenického výrokom a je ochotné rokovať o ďalších dodávkach zemného plynu do EÚ. Spojené štáty sú od roku 2017 čistým vývozcom zemného plynu, pričom každý rok zvyšujú podiel exportovaného zemného plynu. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý....

Karel Hirman

Aktuálne to (pozn. Putinove vyhlásenie čiastočnej mobilizácie) nemá zásadný vplyv, čoho dôsledok výsledok alebo dôkaz je ten, že trhy najprv v prvých hodinách po tomto vyhlásení stúpli, ale potom výrazne začali klesať ceny plynu na spotových trhoch, to je fakt.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Keďže cena plynu na spotových trhoch skutočne narástla len po vyhlásení čiastočnej mobilizácie a potom začala klesať, výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Karel Hirman

Ja vám možno teraz odhalím trošku malé obchodné tajomstvo. Aktuálne je ruský potrubný plyn k nám dodávaný drahší ako je nákup trhu na spotových trhoch alebo na LNG. Jednoducho to je a mnohokrát to bolo v minulosti. To je obrovský mýtus o lacnom ruskom plyne, ktorý jednoducho nie veľmi sedí, jemne diplomaticky povedané. 

Na telo - 04.10.2022
Neoveriteľné

Ceny plynu z rôznych zdrojov sú na sebe často závislé a navzájom sa ovplyvňujú. Vzhľadom na konkrétne okolnosti môže byť komodita z jedného zdroja dodávaná dočasne lacnejšie. Tak to býva aj v prípade ruského plynu a LNG. Presnú cenu dodaného plynu na Slovensko však nie je možné porovnať pretože detaily kontraktov na dodávky plynu nie sú z verejných zdrojov dostupné. Tento výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. ...

Karel Hirman

Pán Putin sám začal hovoriť január 2009, keď prvýkrát nám zavrel plyn uprostred zimy a zase leto minulého roka, keď začali preukázateľne dodávky ruského plynu bez akýchkoľvek príčin do Európy výrazne klesať. Pred zimou si Gazprom zásobníky, ktoré vlastnil na území Nemecka, Rakúska, Holandska, ale aj nejakú kapacitu na území Slovenska, ktorú mal prenajatú, nezaplnil, nieže nezaplnil, oni zostali prázdne.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

V januári 2009 Rusko skutočne zastavilo dodávky plynu do Európy, v roku 2021 ich objem výrazne znížilo a zásobníky v niektorých krajinách tak neboli dostatočne naplnené. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  ...

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Nemecké firmy dnes im stúpajú náklady v priemysle až o 46 %. Stávajú sa nekonkurencie schopnými. To sa stáva aj na Slovensku. Z toho sú tie prepúšťania.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Vzhľadom na vlnu prepúšťaní v dôsledku rastov cien  priemyselných produktov na Slovensku a v Nemecku hodnotíme výrok ako pravdivý....

Karel Hirman

Ak Nord Stream 2, ja som prekvapený, že vy presadzujete Nord Stream 2, resp. v rozpore, aby bol forme navrhol, aby bola povolená jeho prevádzka v rozpore s legislatívou EÚ, v rozpore s legislatívou Nemecka.

Na telo - 04.10.2022
Zavádzajúce

Tvrdenie, že prevádzka plynovodu Nord Stream 2 je proti legislatíve EÚ a Nemecka je zavádzajúce. Súdne spory, ktorých cieľom je toto rozhodnút, ešte nie sú ukončené....

Karel Hirman

Vlastne by to bolo na úkor nás, Eustreamu vo finále, pretože síce Eustream má nejaké kontrakty zabezpečené, ale ten výnos by bol nižší, ako keby sa zachoval tranzit cez územie Ukrajiny a ten vstup by bol vo Veľkých Kapušanoch.

Na telo - 04.10.2022
Neoveriteľné

Tvrdenie ministra hospodárstva o konkurencií týchto dvoch plynovodov nie je možné jednoznačne posúdiť. To, ktorý projekt je pre Slovensko výhodnejší, bolo témou už pred začiatkom vojny na Ukrajine. V rokoch 2015 bývalý premiér Robert Fico nesúhlasil s tokom plynu z Nemecka, pretože by bolo Slovensko ochudobnené o tranzitný poplatok. O štyri roky na to však šéf Eustreamu vysvetlil, že Nord Stream 2 pre Slovensko problémom nie je. ...

Karel Hirman

To navrhuje Brusel, že sa má tá vyššia cena zdaniť, len problém je, že ona sa bude zdaňovať mimo územia Slovenska a tie zdroje by zostali tam, kde by sa to zdanilo, tzn., že za komoditu, ktorá od nás tam odišla.

Na telo - 04.10.2022
Nepravda

Návrhy Európskej komisie na vyrovnávanie sa s energetickou krízou obsahujú okrem iného zdanenie „neočakávaných ziskov”, ktoré majú výrobcovia elektriny vďaka vysokým cenám, ale aj zastropovanie cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, nakoľko má nižšie náklady ako elektrina vyrobená z fosílnych palív a predsa momentálne rovnakú cenu na trhu. Príjmy zo zdanenia aj zo zastropovania cien by podľa Komisie mali putovať na pomoc domácnostiam a firmám, ktoré bojujú s vysokými cenami energií. Podľa návrhu Európskej komisie však majú byť tieto príjmy vyzbierané vládami členských štátov a rovnako nimi aj distribuované podľa potreby v jednotlivých členských štátoch. Obavy, že by zdroje z tohto zdanenia ostali mimo Slovenska, tak nie sú založené na oficiálnom stanovisku Európskej komisie....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Len jednou vetou k tej privatizácii, o ktorej sa hovorí toľko, o tých Slovenských elektrární. Tam sa to urobilo tak, že štát má síce majoritu, ale nemá manažérsku kontrolu.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Slovenské elektrárne na svojej webstránke informujú, že tri najväčšie distribučné spoločnosti, ktorými sú Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE) sú z 51 percent kontrolované štátom, čiže štát má väčšinu. Menšinové balíky akcií a manažérsku kontrolu však vykonávajú zahraniční akcionári - napríklad spoločnosti ako nemecký E.ON alebo československý Energetický a průmyslový holding (EPH). ...

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Čo sa týka európskeho riešenia, ja som tu za to, aby sa to európske riešenie, nečakalo na európske riešenie, lebo väčšina krajín už urobila, keď si zoberiete tak okolo 350 miliárd sa už vydalo na rôzne pomoci firmám, domácnostiam v celej Európe. Slovenská republika neurobila nič. Ja viem, že tam máte, no máte tam v podstate, máte tam tie vaše vlastne tie programy pre malých a stredných podnikateľov a toto, lenže to všetko trvá a to bude schválené možno v októbri, novembri.

Na telo - 04.10.2022
Nepravda

Európska komisia navrhla v septembri 2022 niekoľko riešení pre boj s energetickou krízou. Jednalo by sa o mimoriadnu intervenciu, ktorá by pomohla Európanom znížiť účty za elektrinu. Ide o výnimočné opatrenia na zníženie dopytu po elektrine a redistribúciu nadbytočných príjmov odvetvia energetiky konečným zákazníkom. Komisárka pre energetiku avizovala, že by mohlo dôjsť k oddeleniu cien elektriny a plynu, či nastaveniu stropu pre ceny plynu používaného na výrobu elektrickej energie. ...

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Ja si pamätám napríklad tú situáciu, keď Ukrajina kradla plyn Rusku a vtedy sa zastavili dodávky a Robert Fico bol ten, ktorý bol priamo rovno u pána Putina bojovať za Slovenskú republiku a nakoniec to vyjednali.

Na telo - 04.10.2022
Zavádzajúce

Počas plynovej krízy v januári 2009 sa Robert Fico naozaj stretol s Vladimirom Putinom v Moskve. Ich rokovanie však neviedlo k vyriešeniu zastavených dodávok z Ruska. Pomocnú ruku podala Slovensku nakoniec Česká republika a Fico sa na rokovaní s Mirkom Topolánkom dohodol na spustení reverzného toku smerom z Česka na Slovensko. Vďaka tejto solidarite mohol slovenský priemysel obnoviť plnohodnotne svoju činnosť a hrozba kolapsu plynárenského systému bola eliminovaná. Rusko obnovilo svoje dodávky až o dva dni neskôr. Preto hodnotíme výrok poslanca Kamenického ako zavádzanie....

Karel Hirman

Takže keď hovoríme o nejakom zrušení sankcií, pán Putin nám prestával dodávať plyn dávno predtým, než my sme nejaké sankcie zaviedli.

Na telo - 04.10.2022
Pravda

Ku koncu roka 2021 prišlo k viacerým incidentom, kedy ruský Gazprom pozmenil a pozastavil prietok plynu cez plynovod Jamal, čo viedlo aj k skokovému nárastu cien na burze v EÚ. Nakoľko sa tieto udalosti odohrali niekoľko mesiacov pred inváziou Ruska na Ukrajinu z februára 2022 (a teda pred uvalením prvého balíka sankcií), výrok ministra hospodárstva Hirmana hodnotíme ako pravdivý....

success
error