DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Co nám Európska únia dala a o co nás pripravila?
V aréne Daga Daniša 28. apríla vystúpili dvaja horúci kandidáti v nastávajúcich eurovolbách - slovenský eurokomisár a kandidát císleho vládneho Smeru Maroš Šefcovic a predseda SaS a tretí v poradí na kandidátke Richard Sulík. Diskusia bola znacne emotívna a búrlivá, obaja diskutujúci však používali pre podporu svojich argumentov aj množstvo faktov. Obom sme však zistili po dva omyly. Pravdivost viacerých výrokov sme z verejných zdrojov nevedeli overit.

Richard Sulík

SaS
14 4 1 4

Maroš Šefčovič

Nestraníci
18 2 0 5
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Richard Sulík
 • Maroš Šefčovič
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...nám pomaly hrozí deflácia.

Iné - 30.04.2014
Pravda

Podľa indexu HICP, ktorý je bežne používaný na medzinárodné porovnávanie inflácie spotrebiteľských cien, je pravdou, že inflácia Slovenska je v súčasnosti blízko hranice deflácie. Posledné marcové čísla hovoria o inflácii na úrovni -0,1 %, čo teda znamená prakticky defláciu. Nízka inflácia...

Richard Sulík

SaS

Prečo SMER nehlasoval prvý krát za navýšenie eurovalu, pán Šefčovič? ... Politikárčenie je v podstatnej veci raz byť proti a tri dni neskôr byť za.

Iné - 29.04.2014
Pravda

Richard Sulík hovorí o hlasovaní strany SMER-SD v otázke tzv. navýšenia dočasného eurovalu. O navýšení eurovalu sa v NR SR hlasovalo dvakrát. 11. októbra 2011, kedy návrh nebol prijatý a súčasne tým nebola vyslovená dôvera vláde Slovenskej republiky. Následne sa hlasovalo opäť 13. októbra ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Euro je druhá najdôležitejšia mena na svete. (...) vidíme ako euro silnie...

Iné - 29.04.2014
Pravda

Portál Investopedia uvádza ako prvú najdôležitejšou obchodnú menu americký dolár a ako druhú uvádza euro. Samozrejme názory ekonómov sa líšia a mnohí môžu označovať ako najdôležitejšou menu čínsky yuan. Čo sa týka objemu obchodu, platí vyššie spomenuté, že euro je druhou najdôlež...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ja veľmi úzko spolupracujem aj s komisárkou, ktorá má na starosti vedu a výskum, je tam obrovský rozpočet 80 mld eur, z ktorého bohužiaľ Slovensko nedokáže príliš veľa čerpať.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Podpora výskumu, vývoja a inovácií v rokoch 2014 až 2020 je realizovaná pomocou programu Európskej komisie s názvom Horizon 2020. Navrhnutý rozpočet pre všetky členské krajiny EÚ a asociované krajiny je 80 miliárd eur, ako uvádza Šefčovič. Taktiež je pravdou, že čerpanie Slovenska z r...

Richard Sulík

SaS

Grécky štatisticky úrad tam má, 5,5 miliard eur nezaplatených faktúr, ktoré nie sú v primárnom prebytku zohľadnené.

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Predseda SaS má týmto výrokom pravdepodobne na mysli indikátor tzv. "Working balance in central government accounts" za rok 2013, ktorý sa uvádza v podrobnej tabuľke, ktorá je súčasťou tlačovej správy Gréckeho štatistického úradu z apríla 2014 (link na .xls tabuľku na str. 3). V tabuľke sú príj...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Rizikové prirážky sú najnižšie v histórii EÚ.

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Riziková prirážka (.pdf) vo forme bázických bodov, predstavuje prémiu za rizikovosť krajiny a vyššie hodnoty znamenajú vyššie riziko schopnosti splácať záväzky voči ostatným krajinám. Deutsche Bank má k dispozícii údaje (Bloomberg) o rizikovej prirážke na Slovensku a v ostatných EÚ krajiná...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ak Gréci nesplnia svoje záväzky, tak sa jednoducho odloží tranža - stalo sa to veľmi veľa krat.

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Vzhľadom k tomu že Medzinárodný menový fond, ani Európska Únia nezverejňuje oficiálne správy, ktoré pojednávajú priamo o odklade tranže, tento výrok hodnotíme ako neoveriteľný. MMF zverejňuje iba tlačové správy týkajúce sa vyplatenia pôžičiek....

Richard Sulík

SaS

Stačí si pozrieť výkazy gréckeho štatistického úradu, sú dostupné na webe, tam tie dlhy skrátka rastú, daňové príjmy klesajú, nezamestnanosť je 26-27 percent.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Údaje, ktoré prezentuje Richard Sulík, sú skutočne dostupné na stránke štatistického úradu Grécka. Sulík v prípade dlhu a nezamestnanosti uvádza správne čísla. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Miera nezamestnanosti je zverejnená hneď na úvodnej strane, vo 4. kvartáli 2013 dosiahla 27.5 percent. Ostatné ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ste jeden z mála (kto tvrdí že Grécko je na tom veľmi zle, pozn.), IMF, EK, Rada ministrov financií, majú na to iný názor tvrdia niečo úplne iné.

Iné - 28.04.2014
Pravda

IMF a Európska komisia sa zhodli na tom, že grécka ekonomika sa začína stabilizovať. Vyhlásenie ministrov financií eurozóny (Eurogroup) z 1. apríla 2014: "The Eurogroup welcomes the conclusion of the fourth review mission under the second macroeconomic adjustment programme for Greece. The ...

Richard Sulík

SaS

Pre Nemecko, ktoré má najvyšší export na svete, nejakých vyše 6 % HDP.

Iné - 28.04.2014
Nepravda

R. Sulík mal zrejme na mysli čistý export a nie iba export, ako povedal. Hodnoty exportu ako podielu HDP sa pohybujú v desiatkach %, nie 6 %, ako spomína on. Napriek tomu, ak porovnávame čistý export (Nemecko druhé na svete) a rovnako ak porovnávame krajiny sveta podľa celkového exportu (Nemecko tr...

Richard Sulík

SaS

Ste tvrdili že v roku 2012 sa Grécko vráti na finančne trhy.

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Richard Sulík hovorí o jasnom tvrdení Maroša Šefčoviča, prípadne Európskej komisie a pravdepodobne myslel vo všeobecnosti zástancov finančnej pomoci Grécku. Počas debaty sa totiž R. Sulík profiloval ako odporca finančnej pomoci Grécku, zatiaľ čo Maroš Šefčovič obhajoval tento postup. Z dostupných zd...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...hospodárstvo začína rásť, tak ako na Slovensku, tak aj v krajiných eurozóny.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Podľa vyjadrenia Šefčoviča "hospodárstvo začína rásť", predpokladáme, že vychádza z posledných oficiálnych čísiel za štvrťroky. V tomto prípade je pravdou, že medziročne sledujeme rast hospodárstva na Slovensku. Taktiež je pravdou, že v eurozóne môžeme za posledné obdobie hovoriť o ekonomickom raste...

Richard Sulík

SaS

Keď bola kríza a Portugalsko muselo byť zachraňované, tak malo 90 percent dlhu, dnes ma 130.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Portugalsko bolo podľa správ SME, HN, Pravdy zachraňované v roku 2011, ako dôsledok situácie z rokov 2009 a 2010. Verejný dlh v roku 2009 bol na úrovni 83,7 % HDP a v roku 2010 na úrovni 94 % HDP, čo v zásade sedí s úrovňou 90 % spomínanou R. Sulíkom. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Nasledujúci graf po...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Každé jedno z týchto opatrení, ktoré robí ECB, ktoré navrhla EK, bolo testované na nemeckom ústavnom súde, každé jedno opatrenie bolo testované na Európskom súdnom dvore. A vo všetkých prípadoch dali súdne inštancie za pravdu tým opatreniam, ktoré sa prijali. Podporuje ich nemecká vláda

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Maroš Šefčovič uplatňuje zovšeobecnenie, platné na všetky opatrenia v réžii Európskej centrálnej banky, resp. Európskej komisie (EK) v kontexte ekonomických opatrení pre záchranu eura a protikrítozových opatrení. Z toho dôvodu v zásade nie sme schopní potvrdiť platnosť výroku, rovnako ako nie sme sc...

Richard Sulík

SaS

My sme splnili všetky Maastrichtské kritériá, teda podmienky vstupu do eurozóny.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Konvergenčné kritéria, ktoré krajina musí splniť pre vstup do eurozóny sa nazývajú ináč aj Maastrichtské kritéria (viď napr tu, tu alebo tu).Tieto kritéria predstavujú:Miera inflácie môže prevyšovať úroveň troch krajín EÚ s najnižšou infláciou najviac o 1,5 percentuálnych bodov.Dlhodo...

Richard Sulík

SaS

Gréci klamali už pri vstupe (do eurozóny, pozn.), vôbec sa tam nemali dostať.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Je pravdou, že viaceré zdroje potvrdzujú, že Gréci pri vstupe do eurozóny neuvádzali skutočné štatistiky. Bloomberg 27. máj 2011:"...former European Central Bank Chief Economist Otmar Issing said. “When I worked for the ECB, I suffered every time countries didn’t meet the criteria,” Issing...

Richard Sulík

SaS

Grécko skrachovalo päť krát za posledných 180 rokov.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Richard Sulík už v minulosti podobný argument použil v debate Na telo 21. mája 2012. Vtedy však uvádzal pät gréckych krachov za 200 rokov. Prvé štyri krachy boli ešte v 19. storocí (1826, 1843, 1860, 1894), piaty bol v roku 1936. Išlo teda o pät krachov za posledných 188 rokov. Odchýlku ôsmych rokov...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Veď vy sami ste odporúčali občanom, aby menili euro na švajčiarske franky, aby kupovali zlato.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Richard Sulík v súbore rád pre portál aktualne.sk skutočne spomenul, že nakupovanie zlata by malo byť v dlhom období výhodne, rovnako ako povedal, že môže byť výhodné denominovať dlhodobé sumy v švajčiarskom franku, ktorý označoval za stabilnejší.Maroš Šefčovič sa pravdepodobne odvoláva na súbor rád...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

V nedeľu večer sa museli stretnúť ministri financií aby prijali opatrenia pred jednou hodinou v noci, kedy sa otvaraju azijske trhy.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Maroš Šefčovič hovorí pravdepodobne o udalostiach z 9.-10.5.2010, kedy skutočne ministri financií eurozóny rokovali o záchrane eura pred tým, ako v pondelok ráno otvoria ázijské trhy. Informovali o tom viaceré svetové média, napr. Associated Press, Reuters alebo Wall Street Journal. Výrok považujeme...

Richard Sulík

SaS

Dlh Grécka, Španielska a Portugalska majú rekordné hodnoty, všetky dlhy naďalej rastú.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Grécko, Španielsko a Portugalsko majú od roku 1995 skutočne najvyššie verejné dlhy v % HDP. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Vývoj verejných dlhov Grécka, Španielska a Portugalska znázorňuje nasledovný graf....

Richard Sulík

SaS

Grécko má primárny prebytok 1 miliardu...

Iné - 28.04.2014
Nepravda

Podľa správy TASR z februára 2014 dosiahlo Grécko v roku 2013 primárny prebytok vo výške 1,5 miliardy eur. Richard Sulík cituje staršie údaje, ktoré sú napríklad v súlade so správou TASR z novembra 2013, ktorá hovorí o 1,1 miliarde eur prebytku. Nakoľko Richard Sulík používa neaktuálne údaje o ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Máme najnižšiu infláciu v histórii EÚ...

Iné - 28.04.2014
Nepravda

Podľa indexu HICP, ktorý je bežne používaný na medzinárodné porovnávanie inflácie spotrebiteľských cien, nie je v súčasnosti inflácia EÚ na historickom minime a to isté platí aj pre eurozónu. V prípade Slovenska bola rovnako nízka inflácia ako je dnes už aj v minulosti. Výrok preto hodnotíme ak...

Richard Sulík

SaS

Pán Draghi povedal, že ja vykúpim všetky dlhopisy.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Podobný výrok sme v minulosti už overovali (Richard Sulík - Kandidát do Európskeho parlamentu, 24. apríla 2014)Je pravdou, že M. Draghi povedal, že je pripravený vykúpiť všetky dlhopisy v rámci programu OMT (Outright monetary transactions). Každopádne, podmienkou je účasť v trvalom eurovale (ES...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Teraz sa banky budú musieť skladať na seba samé, budú musieť niesť náklady na svoju záchranu samé. Nebude to tak ako doteraz, že zisky pre bankárov a náklady na záchranu bánk pre daňových poplatníkov. (...) Prechádzame na úplne nový systém, kde bude oveľa kvalitnejší dohľad, oveľa prísnejšie pravidlá, kde banky prejdú veľmi prísnymi stress testami, kde máme presný postup o tom že najskôr budú náklady na likvidáciu jednotlivých bánk znášať najprv majitelia, proste tí čo vlastnia aktíva, potom do toho nastupuje rezolučný fond, ktorý sa bude formovať v horizonte 8 rokov.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Šefčovič v tvrdení pomenuváva pravdivo aspekty, ktoré prináša nový koncept bankovej únie. Jej uvedenie je spojené s príchodom krízy a potrebou konania zo strany politických predstaviteľov za účelom ošetrenia prípadných, ďalších krízových scenárov v nasledujúcich obdobiach. Uvedenie konceptu únie v p...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Každý vklad do výšky 100 tisíc eur pre každého občana SR má právnu záruku že bude zaručený.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Podľa Euractiv: "Sporitelia s úsporami nad 100 tisíc eur by od roku 2016 v prípade vážnych problémov mohli zaznamenať straty podľa vzoru riešenia problémov Cypru. Europoslanci však trvajú na tom, že k tomuto s banky budú môcť uchýliť len v krajnom prípade, že vyčerpajú iné možnosti - či už akcionáro...

Richard Sulík

SaS

Iveta Radičová na to rozhodujúce hlasovanie v Európskom výbore mandát nedostala, došla si ho vypýtať, nedostala ho.

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Vláda Ivety Radičovej padla po tom, čo poslanci za SaS nehlasovali za dôveru vláde, spojenú s hlasovaním o rozšírení eurovalu. Slovensko bolo poslednou krajinou ktorá mala toto rozšírenie schváliť, po tom čo bolo prijaté Európskou radou Podarilo sa nám získať informáciu o mandáte Ivety Radičove...

Richard Sulík

SaS

Prvú pôžičku Grécka sme odmietli spoločne.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Richard Sulík hovorí o období vlády Ivety Radičovej, keď sa koalícia zhodla na odmietnutí pôžičky Grécku, avšak v otázke schválenia eurovalu sa už nezhodli. Za odmietnutie nehlasovali poslenci Smeru - tí sa hlasovania nezúčastnili."Na hlasovaní o úvere Grécku sa zúčastnilo 84 poslancov, pr...

Richard Sulík

SaS

Ústava vraví, že poslanec je viazaný len svojim vedomím a svedomím.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Ústava SR uvádza:"Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi."...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Prečo sme mali v NR SR televízne štáby z Japonska? Lebo aj Japonci si uvedomovali, že sa rozhodovalo o budúcnosti eura, o budúcnosti eurozóny.

Iné - 28.04.2014
Pravda

V deň hlasovania o navýšení eurovalu (11. októbra 2011) sledovalo dianie v NR SR viacero novinárov zo zahraničia, dokonca aj z Japonska.Toru Tamakawa (z japonského denníka The Asahi Shimbun, pozn.) pre denník SME povedal: "Je mi ľúto, ale Japonci nepoznajú Slovákov. Teraz však hrajú dôležitú úlohu v...

Richard Sulík

SaS

Nehovoriac o tom, že sme vložili teda celkovo vložíme do nejakého pochybného trvalého eurovalu celkovo 650 miliónov.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, celkový hotovostný príspevok Slovenska do trvalého eurovalu (ESM) je približne vo výške 650 miliónov eur.Pre HN Peter Kažimír uviedol, že "Slovensko sa týmto podpisom stalo formálnym členom tohto mechanizmu. Našou úlohou je zaplatiť si vstupný kapitál. Časť, ktorú má za...

Richard Sulík

SaS

Slovensko vystavilo záruku pre Grécko 1,3 mld eur, táto záruka išla rovno do nášho verejného dlhu, vďaka tejto záruke dnes je verejný dlh skoro 56 %, mohol byť 53 celá voľačo. Možnože čoskoro dosiahneme 57 % budeme musieť mať vyrovnaný rozpočet, a to pocítia priamo občania ...

Iné - 28.04.2014
Pravda

Nepodarilo sa nám nájsť presnú sumu, akou ručí Slovensko za tzv. druhý záchranný balík Grécku, avšak podľa našich výpočtov by sa suma mala pohybovať v rozmedzí 1 až 1,3 mld. eur (okrem iného aj Maroš Šefčovič túto informáciu nepriamo potvrdil, pozn.). Za najpodstatnejšiu časť Sulíkovho argumentu pov...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Slovensko si požičiava, ak potrebuje, na trhoch za najmenšie rizikové prirážky v histórii.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Riziková prirážka (.pdf) vo forme bázických bodov, predstavuje úrokovú prémiu za rizikovosť krajiny a vyššie hodnoty znamenajú vyššie riziko schopnosti splácať záväzky voči ostatným krajinám. Deutsche Bank má k dispozícii údaje (Bloomberg) o rizikovej prirážke na Slovensku a v os...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Veď sa pozrite dnes, Grécko je v štrukturálnom prebytku, Irsko sa triumfálne vrátilo na finančné trhy, Španielsko Portugalsko sa spamätávajú.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Grécko v roku 2013 skutočne dosiahlo štrukturálny prebytok štátneho rozpočtu vo výške 2,14 % HDP. Írsko sa na finančné trhy triumfálne vrátilo 7. januára 2014 a Španielsko a Portugalsko sa takisto ekonomicky posúvajú z krízy a vracajú na finančné trhy. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Priebeh ukazovateľ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Slovensko nestáli záchrany bánk a cena eurovalu ani euro. Prispievame do Európskeho záchranneho mechanizmu, ktorý funguje ako Medzinárodný menový fond. Nestratili sme ani euro voči Grécku alebo niekomu inému.

Iné - 28.04.2014
Pravda

V podobných súvislostiach sa vyjadroval napr. P. Frešo v diskusii O 5 minút 12 zo dňa 20. mája 2012. Pre zhrnutie platí, že Slovensko odviedlo do ESM už 131,80 mil. eur, prvú splátku z celkového objemu 660 miliónov eur. Táto časť predstavuje čiastočne splatenie nášho celkového podielu na kapitále ES...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ako prvý eurokomisár v histórii SR sa uchádzam o dôveru voličov.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Slovenská republika mala zatiaľ dvoch komisárov v Európskej komisii - Maroš Šefčovič a Ján Figeľ. V roku 2004 bol Ján Figeľ jediným kandidátom vlády na post eurokomisára, stalo sa tak na základe rozhodnutia koaličnej rady a vlády.Pred svojim menovaním pôsobil Ján Figeľ od roku 19...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

… keď si ako euromisár zoberiete dovolenku - neplatené voľno a budete sa uchádzať o dôveru občanov...

Iné - 28.04.2014
Pravda

Kódex správania komisárov uvádza: „komisári môžu byť politicky aktívni“. Pokiaľ sa rozhodnú kandidovať vo voľbách: „informujú predsedu o svojom zámere zúčastniť sa na volebnej kampani a o úlohe, ktorú plánujú zohrávať pri tejto kampani. Ak majú v úmysle zohrávať aktívnu úlohu vo volebnej ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Keď sa pozriete ako funguje britská vláda, tak tam tak isto, každý jeden minister ide do volieb a v prípade že je zvolený a premiér si ho vyberie, tak sa stáva ministrom.

Iné - 28.04.2014
Nepravda

Napriek tomu, že väčšina ministrov britskej vlády prechádza voľbami do Dolnej snemovne, existuje právna možnosť a aj príklady ministrov, ktorý sú do svojho postu vybraný spomedzi Hornej snemovne lordov a teda neprechádzajú voľbami. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Ako informuje oficiálna stránka...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Keď si pozriete viaceré rezolúcie Európskeho paramentu, tak tam nájdete volanie po tom, aby čo najviac eurokomisárov prešlo eurovoľbami.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Tvrdenie M. Ševčoviča považujeme s ohľadom na tlačovú správu zo zasadania EP, ktoré sa konalo dňa 13. marca 2014 za pravdivé. Poslanci EP sa na prehlásení, aby čo najvyššie množstvo eurokomisárov zároveň uspelo v európskych voľbách, zhodli s ohľadom na dosiahnutie vyššej miery demokratickej legitimi...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ja mam na starosti vztahy s narodnymi parlamentami a navstivil som ich prakticky vsetky.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Komisár Šefčovič ma na starosti portfólio medziinštitucionálnych vzťahov. Spolu so svojim tímom úzko spolupracuje s Európskym parlamentom, Radou, Výborom regiónov, Hospodárskym a sociálnym výborom, Európskym ombudsmanom a národnými parlamentmi.V roku 2011 (strana 6) navštívil jeho tým 24 z 27 národn...

Richard Sulík

SaS

Boli sme úplne novou stranou, bez akýchkoľvek harcovníkov

Iné - 28.04.2014
Pravda

Členmi prípravného výboru strany boli v roku 2009 Richard Sulík, Robert Mistrík, Jozef Mihál a Richard Švihura. Z nich skutočne nikto v minulosti nezastával významnejšiu politickú funkciu (člen vlády SR alebo poslanec NR SR). Rovnako sme preverili aj kandidátnu listinu strany SaS vo voľbách do ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ja som od začiatku pracoval v klube sociálno-demokratickych komisárov, spolupracoval som veľmi úzko s Martinom Schulzom a s frakciou socialistov a demokratov.

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Maroš Šefčovič skutočne spolupracuje so Stranou európskych socialistov (Party of European Socialists - PES) podľa samotnej stránky, ktorá ho uvádza ako člena "rodiny" PES. Túto stranu v EP reprezentuje poslanecká frakcia Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D). Pre...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Do Európskej komisie vás musí menovať vláda, musí vás akceptovať predseda komisie, musíte prejsť veľmi náročným vypočúvacím konaním, ktorý má obdobu azda len v americkom senáte.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Komisárov do Európskej komisie nominujú vlády členských štátov - každý členský štát má jedného komisára. Európska rada navrhuje predsedu komisie, ktorého musí schváliť väčšina poslancov Európskeho parlamentu. Nominovaný predseda komisie si vyberá jednotlivých komisárov z kandidátov, ktorých navrhli ...

Richard Sulík

SaS

...priemyselná produkcia (Grécka, pozn.) je na úrovni 70. rokov.

Iné - 30.04.2014
Neoveriteľné

Demagog.SK nedokáže porovnať priemyslenú produkciu Grécka dnes a v 70. rokoch 20. storočia. Údaje na stránke Štatistického úradu Grécka sú v oblasti priemyslu od roku 1993. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný....

Richard Sulík

SaS

Stačí si pozrieť výkazy gréckeho štatistického úradu, sú dostupné na webe, (...) daňové príjmy klesajú.

Iné - 30.04.2014
Nepravda

Podľa informácii gréckeho štatistického úradu na ktorý sa odkazuje Richard Sulík daňové príjmy (.pdf, str.1) fluktuujú a nevykazujú jednoznačnú tendenciu (ak sledujeme iba rok 2013, môžeme dokonca pozorovať nárast príjmov z daní z príjmov a majetku alebo daní z výroby). ...

Richard Sulík

SaS

Slovensko vystavilo záruku pre Grécko 1,3 mld eur ...

Iné - 30.04.2014
Nepravda

Richard Sulik spomínal rovnakú sumu 1,3 mld eur aj vo svojom blogu, ale to bolo ešte v októbri 2012. Najaktuálnejší údaj, ktorý sa nám podarilo nájsť však hovorí o sume približne 2 mld eur. Keďže R. Sulík odkazoval na staršie údaje, výrok hodnotíme ako nepravdivý.Denník Pravda v ...

Richard Sulík

SaS

Centrálna sadzba, teda sadzba ECB je niekde 0,25 %.

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako pravdivý, sadzba pre hlavné refinančné operácie ECB (ktorá sa považuje za základnú úrokovú sadzbu ECB) je od 13. novembra 2013 na úrovni 0,25%.Podľa webu NBS, “Sadzba hlavné refinančné operácie (obchody) sa považuje za základnú úrokovú sadzbu ECB podľa § 17 ods 1 Zákona o zaveden...

Richard Sulík

SaS

Rovnako to (ECB, pozn.) nemá v kompetencii (vykupovať dlhopisy. Európska centrálna banka má priamo zakázané, že nemôže vykupovať štátne dlhopisy.

Iné - 28.04.2014
Zavádzajúce

Podobný výrok sme v minulosti už overovali (Richard Sulík - Kandidát do Európskeho parlamentu, 24. apríla 2014).Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, nakoľko názory na to, či ECB má na takéto operácie kompetencie sa rozchádzajú.Je diskutabilné, či sú nákupy štátnych dlhopisov ECB v rozpore so Z...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Všetky riešenia v rámci eurozóny sa prijímajú konsenzom, sa prijímajú jednomyseľne.

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Maroš Šefčovič sa zrejme snaží poukázať na to, že aj napriek postačujúcej kvalifikovanej väčšine pri hlasovaní o otázkach eurozóny sa v rozhodnutia v Rade EÚ prijímajú jednomyseľne. Nedokážeme však overiť všetky hlasovania týkajúce sa eurozóny, a preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.S rozhodnutiam...

Richard Sulík

SaS

Asi 600 miliónov eur do trvalého eurovalu. (odpoveď na tvrdenie Maroša Šefčoviča, koľko nás stáli záchrany bánk v iných krajinách eurozóny, pozn.)

Iné - 28.04.2014
Neoveriteľné

Richard Sulík

SaS

Sme stranou stabilizovanou nad 5 percentami.

Iné - 28.04.2014
Pravda

Agentúry MEDIAN a FOCUS vykazujú od roku 2013 v priemere preferencie SaS na úrovni nad 5%. Aj posledné čísle z týchto agentúr hovoria o preferenciách nad 5%. Agentúry Polis a MVK naopak namerali od roku 2013 v priemere preferencie pod 5% a aj posledné preferencie SaS z týchto agentúr sú pod 5%. Vzhľ...

success
error