DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Budúcnost odborného vzdelávania
O zákone o odbornom vzdelávaní a kapacite predškolských zariadení sa túto nedelu v relácii O 5 minút 12 rozprávali minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler a poslanec NR SR Miroslav Beblavý. Hlavnou témou bolo posilnenie systému duálneho vzdelávania, v ktorom by podniky mali hrat výraznejšiu úlohu pri školení študentov odborných škôl. Miroslav Beblavý pochybil vo viacerých výrokoch, zavádzal pri demografických prognózach, mýlil sa pri pocte maturantov ci nezamestnanosti absolventov odborných škôl. 

Miroslav Beblavý

Nestraníci
7 3 0 1

Juraj Draxler

SMER-SD
6 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Miroslav Beblavý
 • Juraj Draxler
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Juraj Draxler

SMER-SD

...tam (pri príjmoch z praxe v duálnom vzdelávaní, pozn.) nie je nutnosť napríklad, aby boli študenti zapísaní do zdravotnej poisťovne, aby si tam dávali prihlášky do Sociálnej poisťovne.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Draxler vo výroku referuje k novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, o ktorej momentálne rokujú výbory NR SR. V súčasnej dobe príjmy študentov z praxe podliehajú odvodovému zaťaženiu, po novom by už tomu tak byť nemalo. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Podľa dôvodovej správy (.rtf) novely:"...

Juraj Draxler

SMER-SD

...študenti, ktorí, ešte raz zdôrazňujem, budú platení cez motivačné štipendiá a podnikové štipendiá, aj budú hodnotení za produktívnu prácu...

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Študenti zapojení do odborného vzdelávania budú podľa návrhu zákona o odbornom vzdelávaní odmeňovaní za produktívnu prácu, v prípade minimálneho študijného priemeru 3,0 motivačnými štipendiami a v prípade rozhodnutia zamestnávateľa cez podnikové štipendiá. Rozhodovanie o podnikov...

Juraj Draxler

SMER-SD

Sú tam (v novele o odbornom vzdelávaní, pozn.) jednak finančné motivácie, to sú tie daňové úľavy, o ktorých sme aj teraz hovorili, ktoré sú odstupňované od počtu hodín, ktoré študent absolvuje v tejto praktickej časti prípravy.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Na základe toho, že vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahuje konkrétne sumy na žiaka, o ktoré bude mať daňovník nižší základ dane v závislosti od počtu hodín poskytnutých žiakovi v praktickom vyučovaní, hodnotíme výrok ako pravdivý. Vláda ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...ale my tu máme každý rok, 40 - 50 000 detí nám končí, to je jeden ročník v strednom odbornom vzdelávaní.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Podľa Štatistických ročeniek (xls.) Centra vedecko-technických informácií SR je na Slovensku ročne približne 40 až 50-tisíc absolventov stredných odborných škôl. V poslednom ukončenom školskom roku 2013/2014 to bolo napríklad 41 644 absolventov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.V tabuľke nižšie môž...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

My sme v roku 2009, prvá Ficova vláda slávnostne prijala už raz zákon o odbornom vzdelávaní. Keď si pozriete tlačovú správu, budete mať úplné déja vu, len tam nebude sedieť pán minister Draxler, ale pán minister Mikolaj. Tie isté veci hovoril, budú si môcť privyrobiť, spolupráca, nikto nenamietal proti tomu, dokonca aj daňové úľavy tam mali byť, všetko to tam bolo a za päť rokov, za šesť sa nič nestalo, nič reálne sa nestalo okrem pár maličkých pilotov.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Zákon o odbornom vzdelávaní vstúpil do platnosti v roku 2009. Následne vzniklo aj niekoľko programov spolupráce medzi podnikmi a odbornými školami. Celkovo však nevznikla široká podpora pre tento systém, čo je aj jedným z dôvodov (.rtf) súčasnej novely. Predstavitelia zamestnávateľov systém ozn...

Juraj Draxler

SMER-SD

Jednoducho ten systém (duálneho vzdelávania, pozn.) je nastavený komplexne tak, aby zamestnávatelia naozaj mali to, čo požadovali, jednoducho možnosť ťahať odborné vzdelávanie tak ako je to v tých krajinách, ktoré sú úspešné, na ktoré sa ostatní dnes pozerajú, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Duálne vzdelávanie, teda spolupráca odborných škôl so zamestnávateľmi skutočne funguje v Nemecku, Rakúsku aj Švajčiarsku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Duálne vzdelávanie spočíva v tom, že popri štúdiu na školách žiaci zároveň vykonávajú prax v podnikoch, ktoré so školou uzavreli dohodu. Medzi výhody...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...lebo dnes máme 28 % maturantov zhruba z gymnázia, zvyšok je oficiálne z odborných škôl...

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Nepravda

Beblavý si vo výroku pravdepodobne pomýlil absolventov a maturantov. Podľa Štatistickej ročenky (.xls) Centra vedecko-technických informácií SR tvorili študenti slovenských gymnázií za školský rok 2013/2014 spolu  27,67%  z celkového počtu absolventov. Tvorili však až 36,01 % všetkých...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Priemyselná výroba tvorí 20 % zamestnanosti dneska na Slovensku, 80 % tvoria ostatné odvetvia štátu...

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Nepravda

Podiel zamestnanosti v priemyselnej výrobe sa na Slovensku podla Štatistického úradu SR pohybuje v hodnotách nad 25 %, čo je o vyše päť percentuálnych bodov viac, než uvádza Beblavý. Podľa štatistík Európskej komisie sa podieľ zamestnaných v priemysle pohybuje medzi 23 až 24 %. V...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

A tu len chcem pripomenúť, že veľké podniky nad 500 zamestnancov dnes tvoria len 25 % zamestnanosti na Slovensku, majú menej zamestnancov ako je u nás živnostníkov.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Na základe dát ŠÚ SR tvorí počet zamestnancov v podnikoch s viac ako 500 zamestnancami 21,59 % celkového počtu pracujúcich na Slovensku. Počet zamestnancov daných podnikov bol určený na 513 128 zamestnancov. Hodnotu 25 % ktorú uvádza Beblavý môžme v rámci tolerancie označiť za pravdivú. Po...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Tie (poľnohospodárske a stavebné učilištia, pozn.) dostanú dvakrát toľko peňazí na žiaka ako gymnáziá a napriek tomu neposkytujú nejakú super kvalitnú výuku a nezamestnanosť ich absolventov je 40 - 50 %.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Nepravda

Príspevky na študentov stredných odborných škôl závisia od študijných programov, ktoré sú rozdelené do viacerých kategórií. Programy spojené s poľnohospodárstvom a stavebníctvom ktoré spomína Beblavý sú zaradené do kategórie 11. Vo výroku Beblavý neuvádza, či myslí príspevky na mzdu, prevádzku alebo...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

A musím povedať, že Smer odmietol návrh, ktorý som ja osobne predkladal už od leta minulého roku, aby sme po nemeckom vzore legislatívne garantovali rodičom právo na škôlku, pretože ak naozaj chceme zabezpečiť to, že tie kapacity sú dostatočné, tak predsa nemôže byť problém takú legislatívnu garanciu dať.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže Miroslav Beblavý v septembri 2014 predkladal návrh zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti (.rtf), teda aby deti vo veku od 3 do 6 rokov mali garantované miesto v škôlkach. Beblavý sa odvolával aj na príklad Nemecka, kde funguje predškolská garancia...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Sám pán minister (školstva Draxler, pozn.) povedal verejne, že tento váš plán vyrieši problém nedostatku kapacity škôlky v roku 2023, to znamená, že a to ešte aj najmä vďaka tomu, že aj demografická zmena vám dovtedy pomôže, zase bude menej detí.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Beblavý vo výroku poukazuje na to, že plánovaná investícia 10 miliónov eur do zvýšenia kapacity predškolských zariadení problém s umiestňovaním detí nevyrieši, pričom poukazuje na to, že aj zástupcovia vlády potvdili, že dosiahnutie potrebnej kapacity očakávajú v roku 2023. Ďalej tvrdí, že odsunutím...

Juraj Draxler

SMER-SD

K tým konkrétnym veciam, samozrejme, pre nás je dôležité, aby bolo školstvo už len materiálne dobre vybavené, takže ja som rád, že vláda vyčlenila, ako viete, 10 miliónov eur na pokrytie krízového stavu tam, kde naozaj už jednoducho treba vyčleniť nejaké kapacity pre materské školy.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

MŠVVŠ vyčlenilo financie  na rozšírenie kapacít materských škôl, a to vo výške  9 500 000 €. Tie majú byť využité na prístavbu, výstavbu alebo rekonštrukciu materských škôl, a je určená pre obce a mestá. Cieľom dotácií je "prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom po...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Pán minister Čaplovič napríklad chcel zrušiť povinnú angličtinu, hoci predtým sľúbil, že to nespraví, napríklad to nakoniec sa nestalo...

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Bývalý minister školstva Čaplovič chcel zrušiť výučbu angličtiny na prvom stupni základnej školy, hoci po nástupe tvrdil, že to nemá v pláne. Angličtina na prvom stupni sa napokon nerušila. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Návrh Dušana Čaploviča plánoval zmeny vo výučbe cudzích jazykov. Do úvahy p...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Čo hodnotím menej pozitívne, je, že naozaj sa tam potom (po odstúpení Čaploviča, pozn.) vystriedali dvaja ministri. Každý v podstate, prvý tam bol štyri mesiace alebo päť mesiacov, ťažko to počítať.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

Podľa Úradu vlády sa na poste ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR počas tejto vlády vystriedali celkovo traja predstavitelia. Beblavý vo výroku referuje k ministrom ktorí funkciu vykonávali po odvolaní prvého ministra Čaploviča. Keďže sa na tomto poste po Čaplovičovi vystriedali zatiaľ dvaj...

Juraj Draxler

SMER-SD

A druhá vec je, školy jednoducho, tie kvalitné školy naozaj o peniaze neprichádzajú, veď my predsa máme už dnes rozbehnutý veľký program zo štrukturálnych fondov, kde kvalitné školy, naopak, sú dovybavovávané, takže to materiálne zabezpečenie je tam pomerne výrazné.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Pravda

V súčasnej dobe existuje systém oceňovania škôl na základe kvality, ktorý je financovaný aj zo štrukturálnych fondov. Jedným z cieľov projektov MŠVVŠ využívajúcich štrukturálne fondy pre obdobie 2014 až 2020 je aj zlepšenie kvality škôl, a to ako zlepšením kvality vyučujúcich tak aj lepším prep...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Naše prepočty hovoria, že tá suma, ktorú pán minister teda uviedol ako taký významný príspevok, bude poskladať, pardon, bude postačovať zhruba na pokrytie 10 - 15 % tej medzery, ktorú máme na Slovensku.

O 5 minút 12 - 02.03.2015
Neoveriteľné

Poslanec Miroslav Beblavý hovorí o sume potrebnej k vyriešeniu problémov s kapacitou škôlok. Na navýšenie tejto kapacity bolo pre rok 2015 vyčlenených 10 miliónov eur. Dostupné informácie naznačujú, že financie nutné na zaručenie potrebnej kapacity materských škôl sú výrazne vyššie, presná suma však...

success
error