DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Naše prepočty hovoria, že tá suma, ktorú pán minister teda uviedol ako taký významný príspevok, bude poskladať, pardon, bude postačovať zhruba na pokrytie 10 - 15 % tej medzery, ktorú máme na Slovensku.

Budúcnost odborného vzdelávania - 02.03.2015
Neoveriteľné


Poslanec Miroslav Beblavý hovorí o sume potrebnej k vyriešeniu problémov s kapacitou škôlok. Na navýšenie tejto kapacity bolo pre rok 2015 vyčlenených 10 miliónov eur. Dostupné informácie naznačujú, že financie nutné na zaručenie potrebnej kapacity materských škôl sú výrazne vyššie, presná suma však závisí od množstva faktorov. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

 
Podľa vyjadrenia Miroslava Beblavého pre demagog.SK pri uvedenej hodnote 10-15 %: 

"ide o naše prepočty, ktoré vychádzajú z uvádzanej sumy 10 000 000 eur, ktorá je k dispozícii, a nedostatočnej kapacity, ktorá je momentálne asi 10 000 miest, a odhadu investičných nákladov 7-10 000 eur na zriadenie jedného miesta (vrátane jedálne). Odhad investičných nákladov je výrazne podhodnotený voči tomu, koľko bude stáť stavba nových škôlok, ale keďže ministerstvo chce podporovať aj prístavby a prestavby, dali sme túto nižšiu hodnotu."

Podľa informácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa počet nevybavených žiadostí pohybuje ročne medzi 8 až 9-tisíc. Pre rok 2012 bol počet neumiestnených detí 8 144, v roku 2013 to bolo už 9 682. Správa (.doc, s.15) o kapacite škôlok MŠVVŠ navyše upozorňuje na to, že časť rodičov ani nepodáva žiadosti. Jedná sa približne o 7-8% detí vo veku 3-5 rokov. Na zjemnenie akútneho stavu správa navrhuje rozšírenie kapacity o 253 tried, pričom v jednej triede by bolo umiestnených 21 detí. Vytvorilo by sa tak 5 313 miest, čo je asi polovica odhadovanej potreby.

V závere správy (.doc, s. 21) dokumentu sú uvedené štyri možnosti, ako zvýšiť kapacitu tried materských škôl.

 „Ak by sa kapacity rozširovali výstavbou novej, napr. kontajnerovej, jednotriednej materskej školy (jej súčasťou by bola aj výdajná školská jedáleň) táto výstavba by stála cca 143 000 € bez ceny pozemku, ale vrátane vnútorného vybavenia.

Zadaptovanie priestorov typizovanej základnej školy (príklad z Bratislavy Petržalky) na dve triedy materskej školy by stálo cca 25 780 € (vrátane vnútorného vybavenia).

Rekonštrukcia pôvodných priestorov jaslí a ich znovu zadaptovanie na dve triedy materskej školy (príklad z Nitrianskeho kraja) by stála cca 110 217 € (vrátane vnútorného vybavenia).


Rekonštrukcia (vrátane rekonštrukcie školskej jedálne) a prístavba jednej triedy k existujúcej typizovanej dvojtriednej materskej školy (príklad z Nitrianskeho kraja) by stála cca 367 880 € (vrátane vnútorného vybavenia)."

Využitím jednej z týchto metód alebo ich kombináciou by sa náklady na zvýšenie kapacity mohli značne líšiť, a vzhľadom na to, že zatiaľ neexistuje konkrétny plán nie je možné určiť ich presnú výšku.

Podľa stránky MŠVVŠ bude na rozšírenie kapacity poskytnutých v tomto roku z prostriedkov ministerstva 9,5 milióna eur, z toho 9 miliónov je určených na kapitálové výdavky a 500 tisíc eur na bežné výdavky. 

TASR, SITA a Verlag Dashöfer, ešte okrem tohto informujú o zvyšných 500 tisíc eur, z celku 10 miliónov eur, ktoré budú vyčlenené pre špeciálne štátne materské školy a informujú aj o tom, že štát plánuje do roku 2023 preinvestovať v tejto oblasti 100 miliónov eur, na čo mu majú v budúcnosti slúžiť vlastné finančné zdroje kombinované s eurofondami.
 


Dátum zverejnenia analýzy: 01.03.2015
success
error