DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Hromada

Nestraníci
8 1 0 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jiří Hromada

Nestraníci

...vyňatie homosexuality zo zoznamu chorôb bolo veľmi zásadné, pretože sme tým jasne potvrdili v kontexte so svetom, že nie sme chorí ľudia.

Debata o referende - 25.01.2015
Pravda

17. mája 1990 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb. Táto zmena začala platiť od roku 1991. Československo bolo jedným zo zakladajúcich členov WHO....

Jiří Hromada

Nestraníci

...pán prezident Václav Havel tiež nemal deti a ja si myslím, že mal kvalitnú rodinu so ženami, ktoré si vzal za manželky a napriek tomu, že nemal deti...

Debata o referende - 25.01.2015
Pravda

Demagog.Sk overuje len či Havel nemal žiadne deti a neoveruje deti mimo manželstva ani kvalitu rodiny, keďže ide o subjektívnu kategóriu. Václav Havel mal dve manželky, pričom ani s jednou z nich nemal podľa jeho oficiálnej stránky deti. Po smrti Oľgy Šplíchalovej, prvej manželky, sa ...

Jiří Hromada

Nestraníci

V Českej republike 50 percent manželstiev sa rozvádza...

Debata o referende - 25.01.2015
Pravda

Štatistický úrad Českej republiky uvádza rozvodovosť manželstiev za jednotlivé roky od 1950 do 2013. Od roku 2001 sa rozvodovosť pohybuje na úrovni 45-50 %. Najvyššia bola v roku 2010, keď dosiahla 50 %. Rozvodovosť v roku 2013 bola na úrovni približne 48 %, čiže takmer 50 %. Výrok hodnotíme ak...

Jiří Hromada

Nestraníci

...biskupská konferencia rozdala po kostoloch niečo podobné ako referendum, petíciu proti registrovanému partnerstvu. Dve tretiny farárov z tých kostolov poslali biskupskej konferencii túto petíciu späť, že to neprislúcha miestnym duchovným, aby vystupovali voči akejkoľvek inej minorite a tá petícia mala skutočne minimálny účinok a politici ju vôbec nevzali na vedomie.

Debata o referende - 25.01.2015
Neoveriteľné

České médiá v júni 2001 informovali o petícii proti prijatiu zákona o registrovaných partnerstvách, ktorá sa konala vo farnostiach v ČR. K petícii Národného centra pre rodinu vyzvala Česká biskupská konferencia. Podľa Mons. Vojtěcha Cikrla, ktorý pre médiá poskytol rozhovor, petícia vyjad...

Jiří Hromada

Nestraníci

Ja som si nikde neprečítal, že by niekde boli nejaké zbytočné problémy s tým, keď sa na úradoch dvojice rovnakého pohlavia zaregistrovávali, dokonca boli krásne aktivity na hrade Karlštejn, alebo na pražskej radnici.

Debata o referende - 25.01.2015
Pravda

Od 1. júla 2006 je v Českej republike platný zákon o registrovanom partnerstve. Podľa štatistík českých matričných úradov je dokonca takéto registrované partnerstvo homosexuálov stálejšie než manželstvo. Podľa portálu TASR nie sú nezvyčajné ani obrady gayov či lesbičiek na hrade Karlštejn. Túto...

Jiří Hromada

Nestraníci

...sme presadili registrované partnerstvo cez veto prezidenta Klausa...

Debata o referende - 25.01.2015
Pravda

Je pravda, že sa registrované partnerstvá presadili v Českej republike cez veto vtedajšieho prezidenta Václava Klausa.Registrované partnerstvá sa v Česku uzákonili v roku 2006. Skupina poslancov predložila snemovne návrh 29. apríla 2005. Zákon bol schválený a k prezidentovi na podpísanie bol doručen...

Jiří Hromada

Nestraníci

A keď sa pozrieme na demokratické krajiny, tam niekedy možno môžu diskutovať vášnivo o adopciách a podobných ďalších veciach, ale nikdy k žiadnym referendám nedošlo, vždycky ten akcent bol v dialógu so spoločnosťou, v dialógu s politikmi a tu ja si myslím, že je tá správna cesta.

Debata o referende - 25.01.2015
Nepravda

Ak za demokratické krajiny v našom priestore považujeme minimálne všetky krajiny EÚ, tak nie je pravda, že by v žiadnej takejto krajine neprebehlo referendum o otázke práva na sobáš alebo právo na adopciou detí LGBT ľuďmi. Demagog.SK nehodnotí silu dialógu pred referendom. Napríkad v Slovinsku&...

Jiří Hromada

Nestraníci

My sme sa potom rozdelili (Česká republika a Slovensko, pozn.), naše cesty potom išli rôznym smerom, nám sa ešte podarilo schváliť registrované partnerstvo.

Debata o referende - 25.01.2015
Pravda

V Českej republike bol prijatý Zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partneřství, ktorý vstúpil do účinnosti 1. júla 2006. Na Slovensku neboli registrované partnerstvá schválené. Naposledy bol zákon predložený v roku 2012. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Zákon stanovuje, čo sa rozumie pod registrovaným...

Jiří Hromada

Nestraníci

...podarilo sa nám (Československu, pozn.) zlikvidovať takzvané "ružové" zoznamy ŠtB, tajnej polície, o gejoch a lesbách a samozrejme...

Debata o referende - 25.01.2015
Neoveriteľné

Je pravdou, že počas režimu v Československu boli tajnou službou vedené tzv. ružové zoznamy - zoznamy ľudí s homosexuálnou orientáciou, ktoré boli využívané na prenasledovanie a šikanovanie týchto ľudí. Tieto zoznamy boli zrušené po páde režimu v roku 1989. To, či boli tieto zoznamy skutočne zl...

Jiří Hromada

Nestraníci

Avšak to, že my sme prešli spoločnou cestou ešte vo federálnej republike, Československej republike a tie prvé roky znamenali veľké úspechy na našej ceste k zrovnoprávneniu menšiny dvojíc rovnakého pohlavia. Ja iba pripomeniem, zrovnali sme vekovú hranicu z 18 rokov na 15 pre všetkých...

Debata o referende - 25.01.2015
Pravda

Už v 60-tych rokoch sa v socialistickom Československu dekriminalizoval homosexuálny pohlavný styk. V roku 1990 bol však odstránený rozdiel vo vekovej hranici určujúcej spôsobilosť k pohlavnému styku medzi homosexuálnymi a heterosexuálnymi pármi z 18 na 15 rokov, tak ako hovorí Hromada. Tento v...

success
error