DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Hromada

Nestraníci

...vyňatie homosexuality zo zoznamu chorôb bolo veľmi zásadné, pretože sme tým jasne potvrdili v kontexte so svetom, že nie sme chorí ľudia.

Debata o referende - 28.01.2015
Pravda

17. mája 1990 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb. Táto zmena začala platiť od roku 1991. Československo bolo jedným zo zakladajúcich členov WHO.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error