DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Hromada

Nestraníci

My sme sa potom rozdelili (Česká republika a Slovensko, pozn.), naše cesty potom išli rôznym smerom, nám sa ešte podarilo schváliť registrované partnerstvo.

Debata o referende - 26.01.2015
Pravda

V Českej republike bol prijatý Zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partneřství, ktorý vstúpil do účinnosti 1. júla 2006. Na Slovensku neboli registrované partnerstvá schválené. Naposledy bol zákon predložený v roku 2012. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zákon stanovuje, čo sa rozumie pod registrovaným partnerstvom, podmienky jeho vzniku a neplatnosti, povinnosti a práva partnerov. Zákon zároveň vylučuje možnosť adoptovať si deti. 
§ 1 vyššie uvedeného zákona uvádza:

(1)" Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen "partnerství").
(2) Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství."

§ 4 upravuje podmienky vstupu do registrovaného partnerstva

(1)" Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje.
(2) Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen "občan").
(3) Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.
(4) Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která
a) nedosáhla věku 18 let,
b) má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo
c) již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá."

SME, 17. júl 2010:

"Za registrované partnerstvo v Českej republike začalo bojovať Združenie organizácií homosexuálnych občanov (SOHO) ešte na začiatku 90. rokov. Prvé odmietnutie zákona prišlo v roku 1995. Tretí poslanecký návrh neprešiel o desať rokov neskôr už len o jeden hlas, okamžite však poslanci pripravili ďalšie návrhy. Na začiatku roka sa za inštitút postavilo 500 osobností. Senát nakoniec zákon schválil na prvý raz 26. januára 2006, no vzápätí ho vetoval vtedajší prezident Václav Klaus. Za jeho krok sa postavili konzervatívci, hlavne z katolíckej verejnosti. Ešte v marci toho istého roku poslanci prelomili Klausovo veto. Zákon nadobudol účinnosť v júni 2006."

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error