DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Hromada

Nestraníci

A keď sa pozrieme na demokratické krajiny, tam niekedy možno môžu diskutovať vášnivo o adopciách a podobných ďalších veciach, ale nikdy k žiadnym referendám nedošlo, vždycky ten akcent bol v dialógu so spoločnosťou, v dialógu s politikmi a tu ja si myslím, že je tá správna cesta.

Debata o referende - 26.01.2015
Nepravda

Ak za demokratické krajiny v našom priestore považujeme minimálne všetky krajiny EÚ, tak nie je pravda, že by v žiadnej takejto krajine neprebehlo referendum o otázke práva na sobáš alebo právo na adopciou detí LGBT ľuďmi. Demagog.SK nehodnotí silu dialógu pred referendom. Napríkad v Slovinsku došlo roku 2012 k referendu, v ktorom voliči hlasovali proti (57 %) manželstvám LGBT ľudí a možnosť adopcií detí pármi rovnakého pohlavia. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

V máji 2015 sa má konať referendum o otázke manželstiev párov rovnakého pohlavia v Írsku. Adopcie detí pármi rovnakého pohlavia nie sú súčasťou referenda, ale majú byť riešené v legislatíve. V júni 2011 sa konalo podobné referendum o manželstvách párov rovnakého pohlavia v Lichtenštajnsku. Toto referendum bolo úspešné. Na konci roka 2013 sa konalo referendum o otázke manželstva párov rovnakého pohlavia aj v Chorvátsku. V referende voliči odmietli manželstvá rovnakého pohlavia (65 %). Chorvátsky premiér po referende prisľúbil pripraviť a prijať zákony, ktoré LGBT ľudí viac zrovnoprávnia s heterosexuálnou väčšinou, hoci adopcie detí nebudú zahrnuté. V júli 2014 bolo registrované partnerstvo prijaté a od augusta resp. septembra 2014 je v Chorvátsku zákon o registrovanom partnerstve účinný. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error