DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Hromada

Nestraníci

...biskupská konferencia rozdala po kostoloch niečo podobné ako referendum, petíciu proti registrovanému partnerstvu. Dve tretiny farárov z tých kostolov poslali biskupskej konferencii túto petíciu späť, že to neprislúcha miestnym duchovným, aby vystupovali voči akejkoľvek inej minorite a tá petícia mala skutočne minimálny účinok a politici ju vôbec nevzali na vedomie.

Debata o referende - 26.01.2015
Neoveriteľné

České médiá v júni 2001 informovali o petícii proti prijatiu zákona o registrovaných partnerstvách, ktorá sa konala vo farnostiach v ČR. K petícii Národného centra pre rodinu vyzvala Česká biskupská konferencia. Podľa Mons. Vojtěcha Cikrla, ktorý pre médiá poskytol rozhovor, petícia vyjadrovala stanovisko cirkvi voči vtedy navrhovanému zákonu o registrovaných partnerstvách. Okrem prezentovania stanoviska cirkvi a podpory rodine bolo podľa biskupa úlohou petície aj rozvíriť diskusiu o zákone. Zákon o registrovaných partnerstvách bol napokon v ČR schválený v roku 2006.

Gay Iniciativa na svojom portály uvádza, že petícia sa za začínala prvými akciami už v máji 1999 a podľa Gay Iniciativy "[M]nozí z věřících petici odmítli podepsat, mnoho kněží jí odmítlo v kostele vůbec předložit". Demagog.SK nezistil, približné číslo alebo iný relevantný odhad koľko kňazov vrátilo petíciu proti prijatiu zákona o registrovanom partnerstve párov rovnakého pohlavia, ktorá bola spustená naplno v polovici roka 2001. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error