DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD
46 4 8 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

František Šebej

MOST-HÍD

Známa hviezda baseballu amerického Yogi Berra povedal, že predpovedať je veľmi ťažké, zvlášť budúcnosť.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 26.06.2016
Pravda

Americký hráč baseballu za New York Yankees skutočne citát povedal. Preto hodnotíme výrok Františka Šebeja ako pravdivý.Yogi Berra bol americký hráč baseballu za New York Yankees. Bol trikrát najcennejším hráčom Americkej Ligy a jedným z najúspešnejších chytačov v histórii baseballu.Medzi citáty Yog...

František Šebej

MOST-HÍD

Frank-Walter Steinmeier, nemecký minister zahraničných vecí, zvolal stretnutie ministrov, akože zakladajúcich členov, ale tí zakladajúci členovia, teda tých 6 štátov - Benelux, Nemecko, Francúzsko a Taliansko, zakladali Európske hospodárske spoločenstvo v roku 1958.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 26.06.2016
Pravda

Nemecký minister zahraničných vecí Steinmeier zvolal stretnutie ministrov zahraničných vecí Nemecka, Francúzska, Talianska, Belgicka, Holandska a Luxemburska, toto stretnutie sa konalo 25. júna 2016. Tieto krajiny boli zakladajúcimi členmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré vzniklo podpiso...

František Šebej

MOST-HÍD

...Briti, ktorí disponujú najsilnejšou nukleárne vyzbrojenou európskou armádou.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 26.06.2016
Nepravda

Celkový počet jadrových hlavíc, ktorými Veľká Británia disponuje, je odhadovaný na číslo 215-225, pričom rozmiestnený (aktívny) je len 120 hlavíc z celkového počtu.  Francúzsko disponuje s celkovo 300 hlavicami z ktorých 280 je aktívnych. Francúzsko podľa tohto ukazovateľa disponuje so silnejšo...

František Šebej

MOST-HÍD

...napríklad Nemecko, (...) o demokratickosti ktorého nemôžte pochybovať, jeho Grundgesetz, ústava, referendum ako celoštátny inštrument vôbec nepozná.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 26.06.2016
Pravda

Podobný Šebejov výrok sme hodnotili už v debate z 12. júna 2016. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže Nemecko skutočne nemá inštrument referenda na celoštátnej úrovni a to z dôvodou zneužitia referenda počas Weimarskej republiky.V súčasnosti Nemecká ústava (Grundgesetz) z roku 1949 nepozná referendum...

František Šebej

MOST-HÍD

...Nóri sú presne v tej situácii, že musia implementovať do svojho právneho poriadku kompletné /nezrozumiteľné/, teda s nejakými výnimkami, rybolov a tak, a nemajú žiadny vplyv na to, aká legislatíva sa v Európskej únii prijíma. Len to musia pasívne prijímať a ešte aj platia do Európskej únie.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 26.06.2016
Pravda

Podobný výrok ohľadom Nórska sme už overovali v minulosti. Nórsko prijíma legislatíva pre oblasti, ktorých sa týka Dohoda o Európskom hospodárskom priestore. František Šebej hovorí pravdu, že Nórsko nemôže spolurozhodovať o právnych úpravách, ale majú právo upravovať a usmerňovať politiku Európskej ...

František Šebej

MOST-HÍD

...ako napríklad, že všetky peniaze, ktoré Briti dávajú do Európskej únie, sa ušetria a pôjdu do zdravotníctva, to je absolútna hlúposť a lož...

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 26.06.2016
Pravda

Je pravdou, že sľuby odporcov európskej integrácie proti prisťahovalcom, voľnému pohybu osôb a nákladom na britské členstvo v EÚ odporcovia zapreli alebo vyvrátili, konkrétne sa jednalo o prehnane optimistické predpovede ohľadom zdravotníctva. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Len niekoľko hodín po oznám...

František Šebej

MOST-HÍD

Článok 50, ktorý vraví, že v tom okamihu, keď krajina oznámi svoj úmysel vystúpiť, oznámi ho Rade Európskej únie, tak sa začnú rokovania o podmienkach vystúpenia a teda uzavrení zmluvy o vystúpení. A tá zmluva zároveň musí obsahovať aj definovanie budúcich vzťahov, čiže napríklad to, či Veľká Británia zostane súčasťou vnútorného trhu Európskej únie. Ak sa nedohodne na tej zmluve proste, ktorá, tie rokovania prebiehajú už medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou, nie jednotlivými členskými štátmi. Ak sa nedohodne žiadna takáto zmluva, tak automaticky do dvoch rokov od okamihu oznámenia vystúpenia prestanú platiť zmluvy a Británia bude vonku.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 26.06.2016
Zavádzajúce

Pre overenie výroku vychádzame zo spomínaného článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Tento článok ustanovuje mechanizmus vystúpenia krajiny z EÚ. Z tohto pohľadu František Šebej uviedol dve nepresnosti, úmysel vystúpiť z EÚ sa má oznámiť Európskej rade a existuje možnosť predĺžiť dvojročnú lehotu na vys...

František Šebej

MOST-HÍD

...v očakávaní možného brexitu hovoria správy z finančného centra Londýna, že uteká investičný kapitál z Veľkej Británie, čo je katastrofa, pretože ten kapitál, to sú aj ľudia, ktorí tam pracujú, medzinárodná komunita.

Klus a Šebej o brexite - 12.06.2016
Pravda

Šebej hovorí o úniku investičného kapitálu z finančného centra, ktorým Londýn je. Medzi investičný kapitál zaraďuje aj ľudské zdroje a medzinárodnú komunitu. Toto tvrdenie potvrdzuje viacero správ. Článok vo Financial Times informoval o masívnej strate a rozdelení finančného centra Londýna, ktoré sa...

František Šebej

MOST-HÍD

V Británii je strašné množstvo prisťahovalcov z krajín pôvodného Commonwealthu... predovšetkým ľudia, ktorí prišli z Pakistanu, z Indie a z iných končín toho pôvodného britského impéria, celkom legitímne, nie ako utečenci, sú nositeľmi britských pasov...

Klus a Šebej o brexite - 12.06.2016
Pravda

Po druhej svetovej vojne mali možnosť občania z krajín združenia Commonwealthu cestovať a usadiť sa v Spojenom kráľovstve. Tieto výhody sú už väčšinou minulosťou, od 1962 sú v platnosti rôzne uznesenia ktoré kontrolujú migráciu (aj) z krajín Commonwealthu. Obyvatelia týchto krajín (po splnení niekto...

František Šebej

MOST-HÍD

... absolútna väčšina migrujúcich, pracujúcich ľudí z krajín Európskej únie vo Veľkej Británii pracuje a platí dane a nie sú záťažou pre sociálny systém. To platí rovnako na Poliakov, ako na Slovákov, ako na Čechov...

Klus a Šebej o brexite - 12.06.2016
Pravda

Podľa správy mimovládnej organizácie Centrum pre výskum a analýzu migrácie v rokoch 2001 až 2011 si občania EU žijúci vo Veľkej Británii zobrali menej zo sociálneho systému ako do neho vo forme daní dali. V prípade občanov z 10 nových členských krajín ich príspevok bol až o 12 % väčší, než koľko zob...

success
error