DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

... absolútna väčšina migrujúcich, pracujúcich ľudí z krajín Európskej únie vo Veľkej Británii pracuje a platí dane a nie sú záťažou pre sociálny systém. To platí rovnako na Poliakov, ako na Slovákov, ako na Čechov...

Klus a Šebej o brexite - 13.06.2016
Pravda

Podľa správy mimovládnej organizácie Centrum pre výskum a analýzu migrácie v rokoch 2001 až 2011 si občania EU žijúci vo Veľkej Británii zobrali menej zo sociálneho systému ako do neho vo forme daní dali. V prípade občanov z 10 nových členských krajín ich príspevok bol až o 12 % väčší, než koľko zobrali zo systému. Občania z nových členských krajín mali tiež vyššiu mieru zamestnanosti oproti domácim: 81 % k 70 %. Tiež využívajú menej sociálne výhody ako domáci. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Pre ilustráciu uvádzame počty žiadateľov o sociálne benefity vo Veľkej Británii. Ešte v roku 2008 žiadalo o finančnú pomoc pri hľadaní zamestnania vo Veľkej Británii 12 600 migrantov z východnej Európy. V roku 2012 to už bolo 50 000. Zo sociálnych benefitov dostávajú migranti asi 120 eur mesačne ako prídavky na dieťa, aj keď dieťa nežije vo Veľkej Británii. 400 eur je dávka k nezamestnanosti. Podľa údajov zistených pre obdobie 2004-2014 "In 2004, 84% of employed EU born were from EU14 (pôvodné krajiny EÚ s výnimkou UK, pozn.) countries, whereas in 2015 this stands at 40 % It is also worth noting that since about 2010, the number of accession (10 nových členských krajín EÚ, ponz.) born has surpassed the number of EU14 born in employment. "
Vo Veľkej Británii žije 3 milióny (údaj k 2014) občanov z iných krajín EU, 726 tisíc je Poliakov a 55 tisíc Slovákov.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2016
success
error