DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

V Británii je strašné množstvo prisťahovalcov z krajín pôvodného Commonwealthu... predovšetkým ľudia, ktorí prišli z Pakistanu, z Indie a z iných končín toho pôvodného britského impéria, celkom legitímne, nie ako utečenci, sú nositeľmi britských pasov...

Klus a Šebej o brexite - 13.06.2016
Pravda

Po druhej svetovej vojne mali možnosť občania z krajín združenia Commonwealthu cestovať a usadiť sa v Spojenom kráľovstve. Tieto výhody sú už väčšinou minulosťou, od 1962 sú v platnosti rôzne uznesenia ktoré kontrolujú migráciu (aj) z krajín Commonwealthu. Obyvatelia týchto krajín (po splnení niektorých presne daných podmienok) majú právo na britský pas, automaticky ich to ale neoprávňuje na voľný pobyt a zamestnávanie sa v UK. Sčítanie obyvateľstva z 2011 potvrdzuje, že veľké množstvo prisťahovalcov pochádza z krajín bývalých kolónií. 8,7 % tých, ktorí sa nenarodili v UK, uvádzali ako krajinu narodenia Indiu, 6 % Pakistan. Výrok Františka Šebeja hodnotíme ako pravdivý.

Politické zoskupenie Commonwealth (Commonwealth of Nations, Spoločenstvo národov) vzniklo ako združenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska s krajinami, ktoré patrili ku kolóniám Veľkej Británie. Názov Commonwealth sa prijalo v roku 1949, na čele združenie je britská kráľovná. Commonwealth má 53 členov, členmi sú aj Šebejom spomínané krajiny -India (člen od roku 1947) a Pakistan (člen od roku 1947, odpojilo sa v roku 1972, od 1989 opäť člen).

V období po druhej svetovej vojne obyvateľom Britského impéria garantovalo právo na život a prácu v Spojenom kráľovstve (UK) uznesenie The Biritsh Nationality Act (.pdf) z roku 1948. V období od 1955 do 1962 bola čistá migrácia na hladine 472 000 obyvateľov z krajín Commonwealthu. V roku 1962 bolo vydané nové uznesenie, ktoré malo kontrolovať migráciu z krajín Commonwealthu, Commonwealth Immigrants Act (.pdf) 1962. V roku 1968 nasledovalo ďalšie uznesenie, Commonwealth Immigrants Act 1968, potom do platnosti vstupovalo uznesenie Immigration Act 1971 (zoznam (.pdf) uznesení týkajúcich sa migrácie).

"In the 1960s New Commonwealth citizens were admitted at the rate of about 75,000 per year. In practice the new immigration controls resulted in only a modest reduction in Commonwealth immigration. The average number of acceptances for settlement in the 1970s was 72,000 per year; in the 1980s and early 1990s it was about 54,000 per year. From 1998 onwards, numbers began to increase very substantially.[58] In 1998, net Commonwealth migration leapt to 82,000 and continued to grow before peaking at 156,000 in 2004 before beginning to decline."

V súčasnosti (.pdf) obyvatelia členských krajín Commonwealthu nemajú toľko výhod, ako v minulosti. Pre návštevy dlhšie ako šesť mesiacov a pre návštevy s cieľom nájdenia si zamestnanie potrebujú pred vstupom do UK víza občania krajín Austrálie, Kanady, Malajzie, Nového Zélandu, Singapúru a Južnej Afriky. Právo na voľný pobyt a zamestnanie (right of abode) v UK majú: "those Commonwealth citizens are:
-those born before 1 January 1983 to a mother who was a  British citizen by virtue of her birth in the UK.

-(If the father is a British citizen by virtue of his birth in the UK, then he automatically passes on his British citizenship to his child. From 1 January 1983, a mother has also been able to pass on British citizenship in these circumstances.)

-women married before 1 January 1983 to a man with the right of abode
."

Právo na pobyt sa potom viaže (pre občanov Veľkej Británie k pasu) k tzv. "certificate of entitlement to the right of abode": "For British citizens, the right of abode is evidenced by a British passport. Other Commonwealth citizens who qualify must apply for “a certificate of entitlement to the right of abode” to be entered into their passport. A new certificate will be required when the passport expires."

Preukázaním britských koreňov (starí rodičia) sa dá získať právo na pobyt a hľadanie zamestnania v maximálnej dĺžke 5 rokov v UK: "Certain Commonwealth citizens have the right to come to the UK to take up or seek employment. A Commonwealth citizen with a British-born grandparent will be given permission to enter the UK for employment purposes if the applicant:
- is able and intends to take or seek employment in the UK;
- is aged 17 or over; and
- can demonstrate that he or she can maintain himself or herself and his or her dependants without recourse to public funds.
 
Upon proof of UK ancestry (by means of birth and marriage certificates), the individual will be granted permission to enter for a period of up to five years at the discretion of the immigration officer."

Platí pritom, že ľudia pochádzajúci z rôznych bývalých kolónií majú právo na britský pas, zároveň ale nemajú automaticky právo pobývať a zamestnať sa v UK (rozlišuje sa medzi 6 rôznymi typmi britskej štátnej príslušnosti).

Najnovšie údaje o sčítaniu obyvateľstva pritom potvrdzujú slová Šebeja o veľkom množstve prisťahovalcov: "In 1951, India was the third highest non-UK country of birth. The number of people born in India then increased and almost doubled between 1961 and 1971. From 1961 until 2001 Indian-born was the second highest ranking non-UK country of birth and in 2011 became the largest foreign born population.

The Pakistani-born population saw a noticeable rise between 1961 and 1971 (and to a lesser extent 1971 to 1981), and has continued to increase since then, ranking third in 1981 and subsequent censuses."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2016
success
error